Author: Universiti Malaya. Jabatan Kejuruteraan Awam