Author: Universiti Malaya. Jabatan Kejuruteraan Kimia