Author: Universiti Malaya. Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan