Author: Universiti Malaya. Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam