Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi - satu kajian sistem pemasaran berbilang tingkat (multilevel marketing) di Malaysia

Inovasi adalah idea, produk atau sistem yang dianggap baru oleh sesuatu sistem sosial dan merupakan aspek yang kritikal serta isu pengurusan yang strategik bagi survival Individu ataupun organisasi. Tanpa inovasi, keupayaan untuk bersaing dan mengekalkan kewujudan akan terjejas. Namun kewujudan i...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mariana Tinggal
Format: Thesis
Language:English
Published: 2006
Subjects:
Online Access:https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/12331/1/Faktor-faktor%20yang%20mempengaruhi%20penerimaan.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-ums-ep.12331
record_format uketd_dc
spelling my-ums-ep.123312017-10-27T08:11:42Z Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi - satu kajian sistem pemasaran berbilang tingkat (multilevel marketing) di Malaysia 2006 Mariana Tinggal HF Commerce Inovasi adalah idea, produk atau sistem yang dianggap baru oleh sesuatu sistem sosial dan merupakan aspek yang kritikal serta isu pengurusan yang strategik bagi survival Individu ataupun organisasi. Tanpa inovasi, keupayaan untuk bersaing dan mengekalkan kewujudan akan terjejas. Namun kewujudan inovasi sahaja tidak bermakna sekiranya gagal diterima oleh kumpulan sasaran. Dalam persekitaran yang menuntut hasil yang jauh lebih tinggi daripada sumber-sumber yang terhad, inovasi wajar dimanfaatkan secara optimum. Sebaran inovasi adalah proses yang kritikal untuk memastikan setiap inovasi diterima secara meluas dan memberi nilai tambah yang maksimum. Berasaskan kepentingan inovasi, kajian ini memberi tumpuan khusus kepada sebaran inovasi dengan merujuk kepada faktor-faktor penerimaan Sistem Pemasaran Berbilang lingkat (MLM). Kajian tentang inovasi dilihat dalam pelbagai perspektif dan aliran seperti sebaran inovasi, organisasi berinovatif dan teori proses-proses inovasi. Implementasi inovasi dikenal pasti peringkat yang paling sukar dan didapati kebanyakan projek inovasi gagal kerana tidak dikendalikan dengan baik pada peringkat ini. Kajian-kajian terdahulu melibatkan pelbagai jenis inovasi seperti teknologi maklumat dan komunikasi, produk pengguna, program perubahan dalam organisasi, produk perubatan dan teknologi pertanian. Kajian inovasi saluran pengedaran produk khususnya MLM amat terhad. Tiga kategori faktor dikenalpasti boleh mempengaruhi penerimaan inovasi iaitu faktor-faktor persekitaran, ciri-ciri inovasi dan ciri-ciri penerima inovasi. Ciri-ciri keusahawanan penerima digabungkan dalam kajian ini berasaskan jenis inovasi yang berorientasikan keusahawanan. Kaedah kaji selidik melalui pos digunakan dalam pengumpulan data. Terdapat perbezaan statistik yang signifikan bagi faktor prospek ekonomi dalam kategori faktor-faktor persekitaran di antara responden Melayu dengan responden Cina, dan faktor keperluan pencapaian dalam kategori ciri-ciri keusahawanan di mana penerima lewat sistem MLM didapati mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding penerima awal. Usahawan Melayu secara relatif kurang menekankan aspek prospek ekonomi apabila membuat pertimbangan untuk menceburi industri MLM manakala penerima lewat mempunyai tahap keperluan pencapaian yang secara relatif lebih tinggi. 2006 Thesis https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/12331/ https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/12331/1/Faktor-faktor%20yang%20mempengaruhi%20penerimaan.pdf text en public phd doctoral Universiti Malaysia Sabah Faculty of Business, Economics and Accounting
institution Universiti Malaysia Sabah
collection UMS Institutional Repository
language English
topic HF Commerce
spellingShingle HF Commerce
Mariana Tinggal
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi - satu kajian sistem pemasaran berbilang tingkat (multilevel marketing) di Malaysia
description Inovasi adalah idea, produk atau sistem yang dianggap baru oleh sesuatu sistem sosial dan merupakan aspek yang kritikal serta isu pengurusan yang strategik bagi survival Individu ataupun organisasi. Tanpa inovasi, keupayaan untuk bersaing dan mengekalkan kewujudan akan terjejas. Namun kewujudan inovasi sahaja tidak bermakna sekiranya gagal diterima oleh kumpulan sasaran. Dalam persekitaran yang menuntut hasil yang jauh lebih tinggi daripada sumber-sumber yang terhad, inovasi wajar dimanfaatkan secara optimum. Sebaran inovasi adalah proses yang kritikal untuk memastikan setiap inovasi diterima secara meluas dan memberi nilai tambah yang maksimum. Berasaskan kepentingan inovasi, kajian ini memberi tumpuan khusus kepada sebaran inovasi dengan merujuk kepada faktor-faktor penerimaan Sistem Pemasaran Berbilang lingkat (MLM). Kajian tentang inovasi dilihat dalam pelbagai perspektif dan aliran seperti sebaran inovasi, organisasi berinovatif dan teori proses-proses inovasi. Implementasi inovasi dikenal pasti peringkat yang paling sukar dan didapati kebanyakan projek inovasi gagal kerana tidak dikendalikan dengan baik pada peringkat ini. Kajian-kajian terdahulu melibatkan pelbagai jenis inovasi seperti teknologi maklumat dan komunikasi, produk pengguna, program perubahan dalam organisasi, produk perubatan dan teknologi pertanian. Kajian inovasi saluran pengedaran produk khususnya MLM amat terhad. Tiga kategori faktor dikenalpasti boleh mempengaruhi penerimaan inovasi iaitu faktor-faktor persekitaran, ciri-ciri inovasi dan ciri-ciri penerima inovasi. Ciri-ciri keusahawanan penerima digabungkan dalam kajian ini berasaskan jenis inovasi yang berorientasikan keusahawanan. Kaedah kaji selidik melalui pos digunakan dalam pengumpulan data. Terdapat perbezaan statistik yang signifikan bagi faktor prospek ekonomi dalam kategori faktor-faktor persekitaran di antara responden Melayu dengan responden Cina, dan faktor keperluan pencapaian dalam kategori ciri-ciri keusahawanan di mana penerima lewat sistem MLM didapati mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding penerima awal. Usahawan Melayu secara relatif kurang menekankan aspek prospek ekonomi apabila membuat pertimbangan untuk menceburi industri MLM manakala penerima lewat mempunyai tahap keperluan pencapaian yang secara relatif lebih tinggi.
format Thesis
qualification_name Doctor of Philosophy (PhD.)
qualification_level Doctorate
author Mariana Tinggal
author_facet Mariana Tinggal
author_sort Mariana Tinggal
title Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi - satu kajian sistem pemasaran berbilang tingkat (multilevel marketing) di Malaysia
title_short Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi - satu kajian sistem pemasaran berbilang tingkat (multilevel marketing) di Malaysia
title_full Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi - satu kajian sistem pemasaran berbilang tingkat (multilevel marketing) di Malaysia
title_fullStr Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi - satu kajian sistem pemasaran berbilang tingkat (multilevel marketing) di Malaysia
title_full_unstemmed Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi - satu kajian sistem pemasaran berbilang tingkat (multilevel marketing) di Malaysia
title_sort faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi - satu kajian sistem pemasaran berbilang tingkat (multilevel marketing) di malaysia
granting_institution Universiti Malaysia Sabah
granting_department Faculty of Business, Economics and Accounting
publishDate 2006
url https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/12331/1/Faktor-faktor%20yang%20mempengaruhi%20penerimaan.pdf
_version_ 1747836441057034240