Hubungan tahap stres guru-guru pendidikan khas terhadap iklim kerja dan pengurusan bilik darjah sekolah rendah

Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan tahap stres guru-guru Pendidikan Khas terhadap iklim kerja sekolah dan pengurusan bilik darjah Pendidikan Khas. Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah borang soal selidik yang mengandungi 45 item. Prosedur kajian dijalankan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Jenny M. Milin
Format: Thesis
Language:English
English
Published: 2013
Subjects:
Online Access:https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18722/1/24%20PAGES.pdf
https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18722/2/FULLTEXT.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-ums-ep.18722
record_format uketd_dc
spelling my-ums-ep.187222023-10-02T06:54:32Z Hubungan tahap stres guru-guru pendidikan khas terhadap iklim kerja dan pengurusan bilik darjah sekolah rendah 2013 Jenny M. Milin LB Theory and practice of education Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan tahap stres guru-guru Pendidikan Khas terhadap iklim kerja sekolah dan pengurusan bilik darjah Pendidikan Khas. Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah borang soal selidik yang mengandungi 45 item. Prosedur kajian dijalankan ke atas semua guru-guru Pendidikan Khas Daerah Penampang dan Kota Kinabalu secara bertujuan iaitu hanya guru-guru Pendidikan Khas Sekolah Rendah sahaja dan tidak termasuk Penolong Pembantu Murid Pendidikan Khas. Sampel kajian adalah seramai 70 orang. Data dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif (min), inferensi (Ujian-t, ANOVA satu-hala dan Pekali Korelasi Pearson). Hasil kajian menunjukkan wujudnya hubungan positif yang sederhana (r = 0.488, p< 0.01) antara pembolehubahik lim kerja dengan tahap stres guru-guru dan terdapat hubungan yang kuat (r = 0.600, p< 0.01) antara pembolehubah pengurusan bilik darjah dengan tahap stres guru. Diharapkan makiumat yang diperolehi daripada hasil kajian ini dapat membantu pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam merancang dan mereka bentuk program bagi mengatasi masalah stres dalam kalangan guru-guru Pendidikan Khas Daerah Penampang dan Kota Kinabalu ke arah meningkatkan mutu perkhidmatan profesion perguruan. 2013 Thesis https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18722/ https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18722/1/24%20PAGES.pdf text en public https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18722/2/FULLTEXT.pdf text en validuser masters Universiti Malaysia Sabah Faculty of Psychology and Education
institution Universiti Malaysia Sabah
collection UMS Institutional Repository
language English
English
topic LB Theory and practice of education
spellingShingle LB Theory and practice of education
Jenny M. Milin
Hubungan tahap stres guru-guru pendidikan khas terhadap iklim kerja dan pengurusan bilik darjah sekolah rendah
description Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan tahap stres guru-guru Pendidikan Khas terhadap iklim kerja sekolah dan pengurusan bilik darjah Pendidikan Khas. Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah borang soal selidik yang mengandungi 45 item. Prosedur kajian dijalankan ke atas semua guru-guru Pendidikan Khas Daerah Penampang dan Kota Kinabalu secara bertujuan iaitu hanya guru-guru Pendidikan Khas Sekolah Rendah sahaja dan tidak termasuk Penolong Pembantu Murid Pendidikan Khas. Sampel kajian adalah seramai 70 orang. Data dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif (min), inferensi (Ujian-t, ANOVA satu-hala dan Pekali Korelasi Pearson). Hasil kajian menunjukkan wujudnya hubungan positif yang sederhana (r = 0.488, p< 0.01) antara pembolehubahik lim kerja dengan tahap stres guru-guru dan terdapat hubungan yang kuat (r = 0.600, p< 0.01) antara pembolehubah pengurusan bilik darjah dengan tahap stres guru. Diharapkan makiumat yang diperolehi daripada hasil kajian ini dapat membantu pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam merancang dan mereka bentuk program bagi mengatasi masalah stres dalam kalangan guru-guru Pendidikan Khas Daerah Penampang dan Kota Kinabalu ke arah meningkatkan mutu perkhidmatan profesion perguruan.
format Thesis
qualification_level Master's degree
author Jenny M. Milin
author_facet Jenny M. Milin
author_sort Jenny M. Milin
title Hubungan tahap stres guru-guru pendidikan khas terhadap iklim kerja dan pengurusan bilik darjah sekolah rendah
title_short Hubungan tahap stres guru-guru pendidikan khas terhadap iklim kerja dan pengurusan bilik darjah sekolah rendah
title_full Hubungan tahap stres guru-guru pendidikan khas terhadap iklim kerja dan pengurusan bilik darjah sekolah rendah
title_fullStr Hubungan tahap stres guru-guru pendidikan khas terhadap iklim kerja dan pengurusan bilik darjah sekolah rendah
title_full_unstemmed Hubungan tahap stres guru-guru pendidikan khas terhadap iklim kerja dan pengurusan bilik darjah sekolah rendah
title_sort hubungan tahap stres guru-guru pendidikan khas terhadap iklim kerja dan pengurusan bilik darjah sekolah rendah
granting_institution Universiti Malaysia Sabah
granting_department Faculty of Psychology and Education
publishDate 2013
url https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18722/1/24%20PAGES.pdf
https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18722/2/FULLTEXT.pdf
_version_ 1783727535378399232