Kepelbagaian fauna mamalia keciltidak-terbang di hutan simpan Padas Damit dan kawasan sekitarnya

Kajian mengenai mamalia kecil tidak-terbang ini telah dijalankan di tiga jenis hutan yang berbeza iaitu hutan tebing sungai, hutan perantaraan dan hutan paya bakau yang terletak di Semenanjung Klias. Kawasan kajian termasuk dalam kawasan Hutan Simpan Padas Damit (HSPD) dan kawasan sekitamya. Kajian...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Thesis
Language:English
Published: 2009
Subjects:
Online Access:https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25779/1/Kepelbagaian%20fauna%20mamalia%20keciltidak-terbang%20di%20hutan%20simpan%20Padas%20Damit%20dan%20kawasan%20sekitarnya.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-ums-ep.25779
record_format uketd_dc
spelling my-ums-ep.257792020-08-11T01:11:32Z Kepelbagaian fauna mamalia keciltidak-terbang di hutan simpan Padas Damit dan kawasan sekitarnya 2009 QL Zoology SD Forestry Kajian mengenai mamalia kecil tidak-terbang ini telah dijalankan di tiga jenis hutan yang berbeza iaitu hutan tebing sungai, hutan perantaraan dan hutan paya bakau yang terletak di Semenanjung Klias. Kawasan kajian termasuk dalam kawasan Hutan Simpan Padas Damit (HSPD) dan kawasan sekitamya. Kajian ini dijalankan dari bulan Oktober 2008 hingga bulan Februari 2009. Tujuan kajian adalah untuk menambahkan maklumat dan pengetahuan untuk tujuan pengurusan pemuliharaan kepelbagaian biologi yang terdapat di HSPD khususnya merujuk kepada fauna mamalia kecil tak-terbang. Kajian ini telah memerihalkan penggunaan mikrohabitat di setiap jenis hutan yang mana sebanyak enam transek garis lurus yang setiap satunya sepanjang 1 00m telah dibina untuk menyampel organisma kajian. Kaedah penangkapan ialah dengan menggunakan perangkap sangkar dawai berumpan. Sebanyak 66 individu mamalia kecil yang mewakili empat spesies dan dua famili (Sciuridae dan Muridae) telah berjaya disampel dengan usaha penangkapan keseluruhan sebanyak 300 malam-perangkap. Peratus kejayaan penangkapan adalah 22%. Spesies yang paling kerap ditangkap ialah Cal/osciurus notatus dengan tangkapan sebanyak 38 individu, iaitu mewakili 57.58% daripada keseluruhan jumlah tangkapan. Spesies ini merupakan spesies yang didapati di kawasan terganggu dan berhampiran dengan habitat manusia. Analisis Pembezalayan Berkanun telah digunakan dalam kajian ini untuk mengkaji hubungan antara mamalia kecil dengan mikrohabitatnya. Dalam kajian ini, didapati litupan tanah, kawasan litupan air, sarap hutan dan liana amat mempengaruhi taburan Callosciurus notatus. Manakala taburan Rattus rattus dipengaruhi oleh litupan kanopi dan sarap hutan. Taburan Sundamys muelleri adalah dipengaruhi oleh litupan kanopi, sarap hutan dan pokok tumbang. Taburan Maxomys surifer pula dipengaruhi oleh sarap hutan. 2009 Thesis https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25779/ https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25779/1/Kepelbagaian%20fauna%20mamalia%20keciltidak-terbang%20di%20hutan%20simpan%20Padas%20Damit%20dan%20kawasan%20sekitarnya.pdf text en validuser mphil masters Universiti Malaysia Sabah School Of Science And Technology
institution Universiti Malaysia Sabah
collection UMS Institutional Repository
language English
topic QL Zoology
SD Forestry
spellingShingle QL Zoology
SD Forestry
Kepelbagaian fauna mamalia keciltidak-terbang di hutan simpan Padas Damit dan kawasan sekitarnya
description Kajian mengenai mamalia kecil tidak-terbang ini telah dijalankan di tiga jenis hutan yang berbeza iaitu hutan tebing sungai, hutan perantaraan dan hutan paya bakau yang terletak di Semenanjung Klias. Kawasan kajian termasuk dalam kawasan Hutan Simpan Padas Damit (HSPD) dan kawasan sekitamya. Kajian ini dijalankan dari bulan Oktober 2008 hingga bulan Februari 2009. Tujuan kajian adalah untuk menambahkan maklumat dan pengetahuan untuk tujuan pengurusan pemuliharaan kepelbagaian biologi yang terdapat di HSPD khususnya merujuk kepada fauna mamalia kecil tak-terbang. Kajian ini telah memerihalkan penggunaan mikrohabitat di setiap jenis hutan yang mana sebanyak enam transek garis lurus yang setiap satunya sepanjang 1 00m telah dibina untuk menyampel organisma kajian. Kaedah penangkapan ialah dengan menggunakan perangkap sangkar dawai berumpan. Sebanyak 66 individu mamalia kecil yang mewakili empat spesies dan dua famili (Sciuridae dan Muridae) telah berjaya disampel dengan usaha penangkapan keseluruhan sebanyak 300 malam-perangkap. Peratus kejayaan penangkapan adalah 22%. Spesies yang paling kerap ditangkap ialah Cal/osciurus notatus dengan tangkapan sebanyak 38 individu, iaitu mewakili 57.58% daripada keseluruhan jumlah tangkapan. Spesies ini merupakan spesies yang didapati di kawasan terganggu dan berhampiran dengan habitat manusia. Analisis Pembezalayan Berkanun telah digunakan dalam kajian ini untuk mengkaji hubungan antara mamalia kecil dengan mikrohabitatnya. Dalam kajian ini, didapati litupan tanah, kawasan litupan air, sarap hutan dan liana amat mempengaruhi taburan Callosciurus notatus. Manakala taburan Rattus rattus dipengaruhi oleh litupan kanopi dan sarap hutan. Taburan Sundamys muelleri adalah dipengaruhi oleh litupan kanopi, sarap hutan dan pokok tumbang. Taburan Maxomys surifer pula dipengaruhi oleh sarap hutan.
format Thesis
qualification_name Master of Philosophy (M.Phil.)
qualification_level Master's degree
title Kepelbagaian fauna mamalia keciltidak-terbang di hutan simpan Padas Damit dan kawasan sekitarnya
title_short Kepelbagaian fauna mamalia keciltidak-terbang di hutan simpan Padas Damit dan kawasan sekitarnya
title_full Kepelbagaian fauna mamalia keciltidak-terbang di hutan simpan Padas Damit dan kawasan sekitarnya
title_fullStr Kepelbagaian fauna mamalia keciltidak-terbang di hutan simpan Padas Damit dan kawasan sekitarnya
title_full_unstemmed Kepelbagaian fauna mamalia keciltidak-terbang di hutan simpan Padas Damit dan kawasan sekitarnya
title_sort kepelbagaian fauna mamalia keciltidak-terbang di hutan simpan padas damit dan kawasan sekitarnya
granting_institution Universiti Malaysia Sabah
granting_department School Of Science And Technology
publishDate 2009
url https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25779/1/Kepelbagaian%20fauna%20mamalia%20keciltidak-terbang%20di%20hutan%20simpan%20Padas%20Damit%20dan%20kawasan%20sekitarnya.pdf
_version_ 1747836556740132864