Keberkesanan modul pemulihan dadah ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih Pusat Serenti di Sepang, Malaysia

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan Modul Pemulihan Dadah (MPD) ke atas motivasi pencapaian yang mana diukur dari enam aspek iaitu perancangan matlamat, ketabahan,jangkaan terhadap kejayaan, tahap kebimbangan, kesanggupan menghadapi risiko dan pencapaian sikap yang dilaksanakan da...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Alias, Siti Rahmah
Format: Thesis
Language:English
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/31929/1/FPP%202012%2029R.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-upm-ir.31929
record_format uketd_dc
spelling my-upm-ir.319292015-01-29T04:28:39Z Keberkesanan modul pemulihan dadah ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih Pusat Serenti di Sepang, Malaysia 2012-04 Alias, Siti Rahmah Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan Modul Pemulihan Dadah (MPD) ke atas motivasi pencapaian yang mana diukur dari enam aspek iaitu perancangan matlamat, ketabahan,jangkaan terhadap kejayaan, tahap kebimbangan, kesanggupan menghadapi risiko dan pencapaian sikap yang dilaksanakan dalam kalangan pelatih pusat serenti di Daerah Sepang, Selangor. Kajian keberkesanan MPD ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih pusat serenti di Sepang ini telah menggunakan reka bentuk kajian eksperimental yang melibatkan ujian pra dan ujian pasca. Kajian eksperimental ini bertujuan untuk menerangkan dengan lebih jelas keberkesanan MPD ke atas motivasi pencapaian. Subjek kajian terdiri daripada 66 pelatih Pusat Serenti Sepang, telah dipilih secara rawak.Mereka telah dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu seramai 33 pelatih sebagai kumpulan eksperimen dan 33 pelatih lagi sebagai kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen telah mengikuti MPD selama lima hari yang dikendalikan sepenuhnya oleh 3 orang pembantu penyelidik terlatih. Untuk hipotesis, skor min dan ujian–t telah digunakan. Kajian ini menggunakan dua alat kajian iaitu MPD yang dilaksanakan kepada kumpulan eksperimen dan Ujian Motivasi Pencapaian yang dilaksanakan kepada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan untuk mengukur tahap motivasi pencapaian pelatih. Dapatan kajian mendapati terdapat peningkatan min yang ketara pada skor min ujian pra (85.40) dan ujian pasca (111.21) bagi kumpulan eksperimen. Analisis ujian–t pula membuktikan perbezaan tersebut adalah signifikan [t (32) = -3.88, p = 0.000]. Oleh yang demikian, terdapat perbezaan yang signifikan di antara ujian motivasi pencapaian bagi ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan eksperimen. Manakala bagi kumpulan kawalan pula, tidak terlihat perbezaan yang ketara pada skor min ujian pra (85.21) dan ujian pasca (85.94). Analisis ujian–t juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara ujian pra dan ujian pasca [t (32) = -0.94, p = 0.180]. Oleh yang demikian, tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara ujian motivasi pencapaian bagi ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Drug abuse - Rehabilitation - Research - Malaysia - Selangor - Sepang Drug addicts - Rehabilitation - Malaysia - Selangor - Sepang Drug addicts - Counseling of 2012-04 Thesis http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/31929/ http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/31929/1/FPP%202012%2029R.pdf application/pdf en public masters Universiti Putra Malaysia Drug abuse - Rehabilitation - Research - Malaysia - Selangor - Sepang Drug addicts - Rehabilitation - Malaysia - Selangor - Sepang Drug addicts - Counseling of Faculty of Educational Studies
institution Universiti Putra Malaysia
collection PSAS Institutional Repository
language English
topic Drug abuse - Rehabilitation - Research - Malaysia - Selangor - Sepang
Drug addicts - Rehabilitation - Malaysia - Selangor - Sepang
Drug addicts - Counseling of
spellingShingle Drug abuse - Rehabilitation - Research - Malaysia - Selangor - Sepang
Drug addicts - Rehabilitation - Malaysia - Selangor - Sepang
Drug addicts - Counseling of
Alias, Siti Rahmah
Keberkesanan modul pemulihan dadah ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih Pusat Serenti di Sepang, Malaysia
description Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan Modul Pemulihan Dadah (MPD) ke atas motivasi pencapaian yang mana diukur dari enam aspek iaitu perancangan matlamat, ketabahan,jangkaan terhadap kejayaan, tahap kebimbangan, kesanggupan menghadapi risiko dan pencapaian sikap yang dilaksanakan dalam kalangan pelatih pusat serenti di Daerah Sepang, Selangor. Kajian keberkesanan MPD ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih pusat serenti di Sepang ini telah menggunakan reka bentuk kajian eksperimental yang melibatkan ujian pra dan ujian pasca. Kajian eksperimental ini bertujuan untuk menerangkan dengan lebih jelas keberkesanan MPD ke atas motivasi pencapaian. Subjek kajian terdiri daripada 66 pelatih Pusat Serenti Sepang, telah dipilih secara rawak.Mereka telah dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu seramai 33 pelatih sebagai kumpulan eksperimen dan 33 pelatih lagi sebagai kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen telah mengikuti MPD selama lima hari yang dikendalikan sepenuhnya oleh 3 orang pembantu penyelidik terlatih. Untuk hipotesis, skor min dan ujian–t telah digunakan. Kajian ini menggunakan dua alat kajian iaitu MPD yang dilaksanakan kepada kumpulan eksperimen dan Ujian Motivasi Pencapaian yang dilaksanakan kepada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan untuk mengukur tahap motivasi pencapaian pelatih. Dapatan kajian mendapati terdapat peningkatan min yang ketara pada skor min ujian pra (85.40) dan ujian pasca (111.21) bagi kumpulan eksperimen. Analisis ujian–t pula membuktikan perbezaan tersebut adalah signifikan [t (32) = -3.88, p = 0.000]. Oleh yang demikian, terdapat perbezaan yang signifikan di antara ujian motivasi pencapaian bagi ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan eksperimen. Manakala bagi kumpulan kawalan pula, tidak terlihat perbezaan yang ketara pada skor min ujian pra (85.21) dan ujian pasca (85.94). Analisis ujian–t juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara ujian pra dan ujian pasca [t (32) = -0.94, p = 0.180]. Oleh yang demikian, tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara ujian motivasi pencapaian bagi ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan kawalan.
format Thesis
qualification_level Master's degree
author Alias, Siti Rahmah
author_facet Alias, Siti Rahmah
author_sort Alias, Siti Rahmah
title Keberkesanan modul pemulihan dadah ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih Pusat Serenti di Sepang, Malaysia
title_short Keberkesanan modul pemulihan dadah ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih Pusat Serenti di Sepang, Malaysia
title_full Keberkesanan modul pemulihan dadah ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih Pusat Serenti di Sepang, Malaysia
title_fullStr Keberkesanan modul pemulihan dadah ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih Pusat Serenti di Sepang, Malaysia
title_full_unstemmed Keberkesanan modul pemulihan dadah ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih Pusat Serenti di Sepang, Malaysia
title_sort keberkesanan modul pemulihan dadah ke atas motivasi pencapaian dalam kalangan pelatih pusat serenti di sepang, malaysia
granting_institution Universiti Putra Malaysia
granting_department Faculty of Educational Studies
publishDate 2012
url http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/31929/1/FPP%202012%2029R.pdf
_version_ 1747811634642944000