Hubungan perapatan guru dengan murid dalam bilik darjah terhadap tingkah laku moral murid

Kajian ini mengkaji perapatan antara guru dan murid dengan memfokuskan kepada hubungan perapatan guru dan murid terhadap tingkah laku moral murid. Dalam kajian ini, aspek perapatan yang menjadi fokus kajian ialah aspek sikap dan tingkah laku guru yang melibatkan sikap dan tindakan guru yang peduli,...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ngadmid, Syahruan Azan
Format: Thesis
Language:English
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/59793/1/FPP%202015%2070IR.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-upm-ir.59793
record_format uketd_dc
spelling my-upm-ir.597932018-03-30T03:08:35Z Hubungan perapatan guru dengan murid dalam bilik darjah terhadap tingkah laku moral murid 2015-02 Ngadmid, Syahruan Azan Kajian ini mengkaji perapatan antara guru dan murid dengan memfokuskan kepada hubungan perapatan guru dan murid terhadap tingkah laku moral murid. Dalam kajian ini, aspek perapatan yang menjadi fokus kajian ialah aspek sikap dan tingkah laku guru yang melibatkan sikap dan tindakan guru yang peduli, adil, peka terhadap keperluan murid, dan mesra. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti bentuk perapatan yang wujud dalam bilik darjah, melihat hubungan yang wujud antara guru dengan murid terhadap tingkah laku moral murid, dan mengenal pasti corak perapatan guru yang berbeza yang mempengaruhi tingkah laku moral murid. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif korelasi manakala data kuantitatif daripada temu bual dianalisis bagi mengenal pasti corak perapatan yang wujud dalam bilik darjah. Seramai 71 orang responden telah dipilih secara rawak di salah sebuah sekolah menengah di Daerah Jasin, Melaka. Manakala peserta kajian temu bual pula dipilih secara bertujuan daripada sampel kajian kuantitatif. Data dikutip menggunakan borang soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan statistik non-parametrik iaitu korelasi Spearman dan menggunakan statistik deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa aspek perapatan yang melibatkan sikap dan tingkah laku guru peduli dan adil tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkah laku moral murid. Manakala aspek sikap dan tingkah laku guru yang peka terhadap keperluan murid, dan guru yang mesra didapati mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkah laku moral murid. Bagi dapatan temu bual pula, corak perapatan adalah jelas berdasarkan kepada pengulangan sikap dan tindakan guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Manakala, bentuk hubungan yang wujud dalam bilik darjah adalah berbentuk hubungan luas. Implikasi kajian ini dilihat dapat dilihat daripada perspektif teoretikal dan praktis dalam matapelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. Teacher-student relationships - Research Moral development Interaction analysis in education 2015-02 Thesis http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/59793/ http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/59793/1/FPP%202015%2070IR.pdf text en public masters Universiti Putra Malaysia Teacher-student relationships - Research Moral development Interaction analysis in education
institution Universiti Putra Malaysia
collection PSAS Institutional Repository
language English
topic Teacher-student relationships - Research
Moral development
Interaction analysis in education
spellingShingle Teacher-student relationships - Research
Moral development
Interaction analysis in education
Ngadmid, Syahruan Azan
Hubungan perapatan guru dengan murid dalam bilik darjah terhadap tingkah laku moral murid
description Kajian ini mengkaji perapatan antara guru dan murid dengan memfokuskan kepada hubungan perapatan guru dan murid terhadap tingkah laku moral murid. Dalam kajian ini, aspek perapatan yang menjadi fokus kajian ialah aspek sikap dan tingkah laku guru yang melibatkan sikap dan tindakan guru yang peduli, adil, peka terhadap keperluan murid, dan mesra. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti bentuk perapatan yang wujud dalam bilik darjah, melihat hubungan yang wujud antara guru dengan murid terhadap tingkah laku moral murid, dan mengenal pasti corak perapatan guru yang berbeza yang mempengaruhi tingkah laku moral murid. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif korelasi manakala data kuantitatif daripada temu bual dianalisis bagi mengenal pasti corak perapatan yang wujud dalam bilik darjah. Seramai 71 orang responden telah dipilih secara rawak di salah sebuah sekolah menengah di Daerah Jasin, Melaka. Manakala peserta kajian temu bual pula dipilih secara bertujuan daripada sampel kajian kuantitatif. Data dikutip menggunakan borang soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan statistik non-parametrik iaitu korelasi Spearman dan menggunakan statistik deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa aspek perapatan yang melibatkan sikap dan tingkah laku guru peduli dan adil tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkah laku moral murid. Manakala aspek sikap dan tingkah laku guru yang peka terhadap keperluan murid, dan guru yang mesra didapati mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkah laku moral murid. Bagi dapatan temu bual pula, corak perapatan adalah jelas berdasarkan kepada pengulangan sikap dan tindakan guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Manakala, bentuk hubungan yang wujud dalam bilik darjah adalah berbentuk hubungan luas. Implikasi kajian ini dilihat dapat dilihat daripada perspektif teoretikal dan praktis dalam matapelajaran Pendidikan Moral di Malaysia.
format Thesis
qualification_level Master's degree
author Ngadmid, Syahruan Azan
author_facet Ngadmid, Syahruan Azan
author_sort Ngadmid, Syahruan Azan
title Hubungan perapatan guru dengan murid dalam bilik darjah terhadap tingkah laku moral murid
title_short Hubungan perapatan guru dengan murid dalam bilik darjah terhadap tingkah laku moral murid
title_full Hubungan perapatan guru dengan murid dalam bilik darjah terhadap tingkah laku moral murid
title_fullStr Hubungan perapatan guru dengan murid dalam bilik darjah terhadap tingkah laku moral murid
title_full_unstemmed Hubungan perapatan guru dengan murid dalam bilik darjah terhadap tingkah laku moral murid
title_sort hubungan perapatan guru dengan murid dalam bilik darjah terhadap tingkah laku moral murid
granting_institution Universiti Putra Malaysia
publishDate 2015
url http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/59793/1/FPP%202015%2070IR.pdf
_version_ 1747812251549564928