Kesan Penggunaan Internet Dalam Penulisan Karangan Pelajar Sekolah

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan penggunaan internet dalam penulisan karangan Bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah. Sampel kajian terdiri daripada 114 pelajar tingkatan empat di daerah Hulu Langat. Sebanyak 57 orang pelajar ditempatkan dalam kumpulan eksperimen dan 57 orang pe...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hashim, Hashimah
Format: Thesis
Language:English
Malay
Published: 2005
Subjects:
Online Access:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/6544/1/FPP_2005_34.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-upm-ir.6544
record_format uketd_dc
spelling my-upm-ir.65442023-11-01T02:56:11Z Kesan Penggunaan Internet Dalam Penulisan Karangan Pelajar Sekolah 2005-04 Hashim, Hashimah Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan penggunaan internet dalam penulisan karangan Bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah. Sampel kajian terdiri daripada 114 pelajar tingkatan empat di daerah Hulu Langat. Sebanyak 57 orang pelajar ditempatkan dalam kumpulan eksperimen dan 57 orang pelajar ditempatkan dalam kumpulan kawalan. Pencapaian dilihat melalui tiga jenis karangan berbentuk fakta iaitu karangan jenis pendapat, perbincangan dan rencana. Skor didasarkan dengan menggunakan skema Pemarkahan Karangan Bahasa Malaysia Kertas 1 (110311) daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Untuk melihat tanggapan pelajar dalam penulisan karangan daripada aspek motivasi, sikap, minat dan efikasi kendiri, instrumen soal selidik digunakan. Instrumen soal selidik ini telah diubahsuai mengikut kesesuaian kajian seperti aspek motivasi menggunakan instrumen yang diubahsuai daripada instrumen Warschauer (1 996), sikap daripada instrumen Loyd dan Loyd (1 985), minat daripada instrumen Cramer dan Smith (2000) dan instrumen Shrneck dan Geister - Breintein, (1995) untuk efikasi kendiri. Kajian ini adalah jenis eksperimen kuasi yang menggunakan reka bentuk, praujian dan pascaujian untuk kumpulan tak seiupa (the pre test post test, non equivalent group designs). Pencapaian pelajar bagi kumpulan eksperimen adalah signifikan (p < 0.05), dibandingkan dengan kumpulan kawalan. Penggunaan internet dalam penulisan karangan juga telah memberikan niotivasi, sikap, minat dan efikasi kendiri yang positif dalam penulisan karangan bahasa Melayu Internet in education - Hulu Langat. Malay essays - Hulu Langat. 2005-04 Thesis http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/6544/ http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/6544/1/FPP_2005_34.pdf text en public masters Universiti Putra Malaysia Internet in education - Hulu Langat. Malay essays - Hulu Langat. Educational Studies Jamian, Abdul Rasid Malay
institution Universiti Putra Malaysia
collection PSAS Institutional Repository
language English
Malay
advisor Jamian, Abdul Rasid
topic Internet in education - Hulu Langat.
Malay essays - Hulu Langat.

spellingShingle Internet in education - Hulu Langat.
Malay essays - Hulu Langat.

Hashim, Hashimah
Kesan Penggunaan Internet Dalam Penulisan Karangan Pelajar Sekolah
description Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan penggunaan internet dalam penulisan karangan Bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah. Sampel kajian terdiri daripada 114 pelajar tingkatan empat di daerah Hulu Langat. Sebanyak 57 orang pelajar ditempatkan dalam kumpulan eksperimen dan 57 orang pelajar ditempatkan dalam kumpulan kawalan. Pencapaian dilihat melalui tiga jenis karangan berbentuk fakta iaitu karangan jenis pendapat, perbincangan dan rencana. Skor didasarkan dengan menggunakan skema Pemarkahan Karangan Bahasa Malaysia Kertas 1 (110311) daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Untuk melihat tanggapan pelajar dalam penulisan karangan daripada aspek motivasi, sikap, minat dan efikasi kendiri, instrumen soal selidik digunakan. Instrumen soal selidik ini telah diubahsuai mengikut kesesuaian kajian seperti aspek motivasi menggunakan instrumen yang diubahsuai daripada instrumen Warschauer (1 996), sikap daripada instrumen Loyd dan Loyd (1 985), minat daripada instrumen Cramer dan Smith (2000) dan instrumen Shrneck dan Geister - Breintein, (1995) untuk efikasi kendiri. Kajian ini adalah jenis eksperimen kuasi yang menggunakan reka bentuk, praujian dan pascaujian untuk kumpulan tak seiupa (the pre test post test, non equivalent group designs). Pencapaian pelajar bagi kumpulan eksperimen adalah signifikan (p < 0.05), dibandingkan dengan kumpulan kawalan. Penggunaan internet dalam penulisan karangan juga telah memberikan niotivasi, sikap, minat dan efikasi kendiri yang positif dalam penulisan karangan bahasa Melayu
format Thesis
qualification_level Master's degree
author Hashim, Hashimah
author_facet Hashim, Hashimah
author_sort Hashim, Hashimah
title Kesan Penggunaan Internet Dalam Penulisan Karangan Pelajar Sekolah
title_short Kesan Penggunaan Internet Dalam Penulisan Karangan Pelajar Sekolah
title_full Kesan Penggunaan Internet Dalam Penulisan Karangan Pelajar Sekolah
title_fullStr Kesan Penggunaan Internet Dalam Penulisan Karangan Pelajar Sekolah
title_full_unstemmed Kesan Penggunaan Internet Dalam Penulisan Karangan Pelajar Sekolah
title_sort kesan penggunaan internet dalam penulisan karangan pelajar sekolah
granting_institution Universiti Putra Malaysia
granting_department Educational Studies
publishDate 2005
url http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/6544/1/FPP_2005_34.pdf
_version_ 1783725758694293504