Pencemaran bahan radiaoaktif di woksyop pusat angkatan tentera : satu penilaian

Pencemaran bahan radioaktif di Woksyop Pusat Angkatan Tentera, Kem Batu Kentomen, Kuala Lumpur, telah dikesan sejak tahun 1985. Pihak pengurusan Woksyop telah mengambil tindakan dengan mengosongkan bangunan terse but serta memasang pagar di sekeliling bangunan tersebut bagi menggelakan orang rama...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ahmad, Azmee
Format: Thesis
Language:English
Published: 1999
Subjects:
Online Access:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/85572/1/FK%201999%2054%20IR.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Pencemaran bahan radioaktif di Woksyop Pusat Angkatan Tentera, Kem Batu Kentomen, Kuala Lumpur, telah dikesan sejak tahun 1985. Pihak pengurusan Woksyop telah mengambil tindakan dengan mengosongkan bangunan terse but serta memasang pagar di sekeliling bangunan tersebut bagi menggelakan orang ramai menghampiri kawasan tersebut. Pencemaran ini telah pun dilaporkan kepada Kementerian Pertahanan. Pihak Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) hanya dimaklumkan selepas satu dekad kemudian. Pihak MINT telah melakukan ujian dan mengenalpasti radionuklid yang terbabit ialah dari jenis Radium 226. Separuh hayat bagi radionuklid ini ialah 1604 tahun. Radium 226 juga dikenali sebagai bone seeker kerana mempunyai sifat mudah larut di dalam air dan boleh meresap ke dalam tubuh badan manusia. la meresapi ke dalam tulang dan ini boleh mengakibatkan barah tulang. Keputusan ujian-ujian rnenunjukkan bahawa pencemaran yang berlaku di Makrnal Radioaktif di Woksyop Pusat Angkatan Tentera berada ditahap yang serius dan membimbangkan. Hampir sernua bahagian di kawasan dalam bangunan Makrnal Radioaktif berada dalam keadaan yang tidak selamat digunakan. Bagaimanapun, di bahagian luar bangunan Kadar cemaran adalah di bawah had dos tahunan iaitu 50 mSv setahun seperti mana yang ditetapkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA). Ujian yang dijalankan mendapati bahawa jenis cemaran yang berlaku ialah cemaran tidak lekat (non-fix contamination). Cemaran jenis ini boleh dirawat tanpa memusnahkan bangunan yang tercemar. Tindakan penguatkuasaan oleh pihak pengurusan Woksyop didapati tidak berkesan. Bagaimana pun, ini tidak menunjukkan pihak pengurusan tidak peka terhadap pencemaran yang berlaku, sebaliknya faktor-faktor seperti pengetahuan mengenai radioaktif di peringkat pengurusan dan masalah birokrasi di Kementerian Pertahanan menyumbang kepada kelengahan untuk tindakan bagi mengatasi masalah ini diambil. Risiko pencemaran dikalangan pekerja-pekerja yang terbabit adalah tinggi kerana kemudahan dan peralatan keselamatan yang ada di Woksyop ini berada pada tahap yang daif. Pekerja-pekerja juga didapati tidak mernpunyai kelayakan untuk menguruskan bahan radioaktif kerana tidak seorang pun di kalangan mereka yang mempunyai kursus atau kelayakan formal berhubung dengan perkara tersebut. Bahkan terdapat pekerja pekerja yang telah berkhidmat melebihi tiga puluh tahun tetapi tidak berpeluang untuk berkursus atau pun menjalani pemeriksaan kesihatan. Kementerian Pertahanan tidak mernpunyai jalan singkat untuk menyelesaikan masalah ini kecuali dengan menyediakan peruntukan bagi merawat bangunan tersebut. Pihak MINT perlu dihubungi kerana mernpunyai kepakaran untuk menjalankan proses rawatan tersebut. Pihak pengurusan Woksyop dicadangkan supaya mendapatkan khidmat nasihat bagi mengatasi masalah yang sedang dihadapi.