Hubungan Caragaya Keibubapaan dengan Salah Laku Seksual Remaja Perempuan di Taman Seri Puteri

Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara caragaya keibubapaan dengan salah laku seksual di kalangan remaja perempuan di Taman Seri Puteri. Seramai 132 orang pelatih Taman Seri Puteri terlibat dalam kajian ini iaitu 43 orang dari Taman Seri Puteri Batu Gajah, Perak, 17 orang dari Tama...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Tambol, Zainab
Format: Thesis
Language:English
Malay
Published: 2002
Subjects:
Online Access:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9286/1/FPP_2002_11.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-upm-ir.9286
record_format uketd_dc
spelling my-upm-ir.92862024-02-19T04:43:28Z Hubungan Caragaya Keibubapaan dengan Salah Laku Seksual Remaja Perempuan di Taman Seri Puteri 2002-04 Tambol, Zainab Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara caragaya keibubapaan dengan salah laku seksual di kalangan remaja perempuan di Taman Seri Puteri. Seramai 132 orang pelatih Taman Seri Puteri terlibat dalam kajian ini iaitu 43 orang dari Taman Seri Puteri Batu Gajah, Perak, 17 orang dari Taman Seri Puteri Cheras, Selangor dan 72 orang dari Taman Seri Puteri Rembau, Negeri Sembilan. Subjek-subjek dalam kajian ini dipilih secara persampelan rawak mudah. Alat ukuran yang direka oleh Schaefer pada tahun 1965, Children's Report Parental Behavior Inventory telah digunakan untuk mengukur caragaya keibubapaan di kalangan remaja. Sebagai tambahan, satu soal selidik yang ringkas digunakan untuk mengenalpasti pengalaman seksual responden remaja di Taman Seri Puteri. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan program SPSS Windows 10.0. Kaedah statistik yang digunakan ialah peratusan, min, sisihan piawai, kekerapan, Anova, Ujian t dan korelasi pearson. Keputusan kajian menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara caragaya keibubapaan dengan salah laku seksual di kalangan remaja di Taman Seri Puteri sarna ada dalam aktiviti persetubuhan atau seksual bilazim. Hasil kajian juga mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan antara caragaya keibubapaan yang diamalkan oleh bapa dengan caragaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu remaja di Taman Seri Puteri. Dari segi sudut tingkah laku seksual implikasi daripada maklumat dalam kaiian ini kepada sudut sosial ialah agar dapat dibuat satu garapan baru dari segi menghasilkan dan melaksanakan program pendidikan seks yang efektif. Program pendidikan tersebut hendaklah dibuat segera terutamanya oleh pihak yang bertanggungjawab dan berkuasa supaya masalah salah laku seksual dapat dibendung dari berleluasa. Parent and teenager - Selangor. 2002-04 Thesis http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9286/ http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9286/1/FPP_2002_11.pdf text en public masters Universiti Putra Malaysia Parent and teenager - Selangor. Faculty of Educational Studies Ahmad Ibrahim, Mizan Adiliah Malay
institution Universiti Putra Malaysia
collection PSAS Institutional Repository
language English
Malay
advisor Ahmad Ibrahim, Mizan Adiliah
topic Parent and teenager - Selangor.


spellingShingle Parent and teenager - Selangor.


Tambol, Zainab
Hubungan Caragaya Keibubapaan dengan Salah Laku Seksual Remaja Perempuan di Taman Seri Puteri
description Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara caragaya keibubapaan dengan salah laku seksual di kalangan remaja perempuan di Taman Seri Puteri. Seramai 132 orang pelatih Taman Seri Puteri terlibat dalam kajian ini iaitu 43 orang dari Taman Seri Puteri Batu Gajah, Perak, 17 orang dari Taman Seri Puteri Cheras, Selangor dan 72 orang dari Taman Seri Puteri Rembau, Negeri Sembilan. Subjek-subjek dalam kajian ini dipilih secara persampelan rawak mudah. Alat ukuran yang direka oleh Schaefer pada tahun 1965, Children's Report Parental Behavior Inventory telah digunakan untuk mengukur caragaya keibubapaan di kalangan remaja. Sebagai tambahan, satu soal selidik yang ringkas digunakan untuk mengenalpasti pengalaman seksual responden remaja di Taman Seri Puteri. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan program SPSS Windows 10.0. Kaedah statistik yang digunakan ialah peratusan, min, sisihan piawai, kekerapan, Anova, Ujian t dan korelasi pearson. Keputusan kajian menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara caragaya keibubapaan dengan salah laku seksual di kalangan remaja di Taman Seri Puteri sarna ada dalam aktiviti persetubuhan atau seksual bilazim. Hasil kajian juga mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan antara caragaya keibubapaan yang diamalkan oleh bapa dengan caragaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu remaja di Taman Seri Puteri. Dari segi sudut tingkah laku seksual implikasi daripada maklumat dalam kaiian ini kepada sudut sosial ialah agar dapat dibuat satu garapan baru dari segi menghasilkan dan melaksanakan program pendidikan seks yang efektif. Program pendidikan tersebut hendaklah dibuat segera terutamanya oleh pihak yang bertanggungjawab dan berkuasa supaya masalah salah laku seksual dapat dibendung dari berleluasa.
format Thesis
qualification_level Master's degree
author Tambol, Zainab
author_facet Tambol, Zainab
author_sort Tambol, Zainab
title Hubungan Caragaya Keibubapaan dengan Salah Laku Seksual Remaja Perempuan di Taman Seri Puteri
title_short Hubungan Caragaya Keibubapaan dengan Salah Laku Seksual Remaja Perempuan di Taman Seri Puteri
title_full Hubungan Caragaya Keibubapaan dengan Salah Laku Seksual Remaja Perempuan di Taman Seri Puteri
title_fullStr Hubungan Caragaya Keibubapaan dengan Salah Laku Seksual Remaja Perempuan di Taman Seri Puteri
title_full_unstemmed Hubungan Caragaya Keibubapaan dengan Salah Laku Seksual Remaja Perempuan di Taman Seri Puteri
title_sort hubungan caragaya keibubapaan dengan salah laku seksual remaja perempuan di taman seri puteri
granting_institution Universiti Putra Malaysia
granting_department Faculty of Educational Studies
publishDate 2002
url http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9286/1/FPP_2002_11.pdf
_version_ 1794018815609143296