Wanita Yang Mempunyai Hiv/Aids Dan Pasangan Suami Yang Menyuntik Dadah Di Bandung, Indonesia

Wanita merupakan kumpulan yang mudah dijangkiti HIV/AIDS. Secara biologikal dan fisiologikal wanita dua kali lebih mudah dijangkiti berbanding dengan lelaki. Masalah wanita menjadi semakin kompleks apabila mereka berkahwin dengan lelaki yang mengambil dadah secara menyuntik dan pada masa yang sama m...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Susilowati, Ellya
Format: Thesis
Language:English
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://eprints.usm.my/43580/1/Ellya%20Susilowati24.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-usm-ep.43580
record_format uketd_dc
spelling my-usm-ep.435802019-04-12T05:26:15Z Wanita Yang Mempunyai Hiv/Aids Dan Pasangan Suami Yang Menyuntik Dadah Di Bandung, Indonesia 2013-06 Susilowati, Ellya H1-99 Social sciences (General) Wanita merupakan kumpulan yang mudah dijangkiti HIV/AIDS. Secara biologikal dan fisiologikal wanita dua kali lebih mudah dijangkiti berbanding dengan lelaki. Masalah wanita menjadi semakin kompleks apabila mereka berkahwin dengan lelaki yang mengambil dadah secara menyuntik dan pada masa yang sama mempunyai HIV/AIDS. Fokus kajian ini ialah untuk meninjau bagaimana situasi sosial wanita yang mempunyai HIV/AIDS dan pasangan suami mereka yang mengambil dadah secara menyuntik dadah di Bandung, Indonesia. Kajian tentang situasi sosial merangkumi mengapa wanita terus memilih IDUs sebagai pasangan mereka; bagaimana transmisi HIV itu berlaku, apakah pemahaman wanita tentang HIV/AIDS dan bagaimana perkhidmatan sosial yang boleh disediakan kepada wanita yang berada di dalam situasi ini. Penyelidikan ini menggunakan kaedah kualitatif yang berpandukan kepada kajian kes. Seramai 12 orang wanita yang mempunyai HIV/AIDS telah dikenalpasti untuk kajian ini. Data yang berbentuk kualitatif telah dipungut dengan menggunakan kaedah temubual yang mendalam, perbincangan kumpulan fokus, pemerhatian langsung, mencatat pengalaman hidup, eco map, dan meneliti dokumen. Dapatan kajian menunjukkan bahawa wanita yang mempunyai HIV/AIDS serta pasangan suami yang mengambil dadah secara menyuntik memiliki hubungan kuasa yang rendah dalam menjalani kehidupan mereka. Situasi ini berlaku kerana mereka mengikut budaya Sunda yang mengamalkan sistem patriarchy. Kajian ini juga melaporkan terdapat tahap pemahaman yang rendah tentang HIV/AIDS dan penagihan dadah. 2013-06 Thesis http://eprints.usm.my/43580/ http://eprints.usm.my/43580/1/Ellya%20Susilowati24.pdf application/pdf en public phd doctoral Universiti Sains Malaysia Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
institution Universiti Sains Malaysia
collection USM Institutional Repository
language English
topic H1-99 Social sciences (General)
spellingShingle H1-99 Social sciences (General)
Susilowati, Ellya
Wanita Yang Mempunyai Hiv/Aids Dan Pasangan Suami Yang Menyuntik Dadah Di Bandung, Indonesia
description Wanita merupakan kumpulan yang mudah dijangkiti HIV/AIDS. Secara biologikal dan fisiologikal wanita dua kali lebih mudah dijangkiti berbanding dengan lelaki. Masalah wanita menjadi semakin kompleks apabila mereka berkahwin dengan lelaki yang mengambil dadah secara menyuntik dan pada masa yang sama mempunyai HIV/AIDS. Fokus kajian ini ialah untuk meninjau bagaimana situasi sosial wanita yang mempunyai HIV/AIDS dan pasangan suami mereka yang mengambil dadah secara menyuntik dadah di Bandung, Indonesia. Kajian tentang situasi sosial merangkumi mengapa wanita terus memilih IDUs sebagai pasangan mereka; bagaimana transmisi HIV itu berlaku, apakah pemahaman wanita tentang HIV/AIDS dan bagaimana perkhidmatan sosial yang boleh disediakan kepada wanita yang berada di dalam situasi ini. Penyelidikan ini menggunakan kaedah kualitatif yang berpandukan kepada kajian kes. Seramai 12 orang wanita yang mempunyai HIV/AIDS telah dikenalpasti untuk kajian ini. Data yang berbentuk kualitatif telah dipungut dengan menggunakan kaedah temubual yang mendalam, perbincangan kumpulan fokus, pemerhatian langsung, mencatat pengalaman hidup, eco map, dan meneliti dokumen. Dapatan kajian menunjukkan bahawa wanita yang mempunyai HIV/AIDS serta pasangan suami yang mengambil dadah secara menyuntik memiliki hubungan kuasa yang rendah dalam menjalani kehidupan mereka. Situasi ini berlaku kerana mereka mengikut budaya Sunda yang mengamalkan sistem patriarchy. Kajian ini juga melaporkan terdapat tahap pemahaman yang rendah tentang HIV/AIDS dan penagihan dadah.
format Thesis
qualification_name Doctor of Philosophy (PhD.)
qualification_level Doctorate
author Susilowati, Ellya
author_facet Susilowati, Ellya
author_sort Susilowati, Ellya
title Wanita Yang Mempunyai Hiv/Aids Dan Pasangan Suami Yang Menyuntik Dadah Di Bandung, Indonesia
title_short Wanita Yang Mempunyai Hiv/Aids Dan Pasangan Suami Yang Menyuntik Dadah Di Bandung, Indonesia
title_full Wanita Yang Mempunyai Hiv/Aids Dan Pasangan Suami Yang Menyuntik Dadah Di Bandung, Indonesia
title_fullStr Wanita Yang Mempunyai Hiv/Aids Dan Pasangan Suami Yang Menyuntik Dadah Di Bandung, Indonesia
title_full_unstemmed Wanita Yang Mempunyai Hiv/Aids Dan Pasangan Suami Yang Menyuntik Dadah Di Bandung, Indonesia
title_sort wanita yang mempunyai hiv/aids dan pasangan suami yang menyuntik dadah di bandung, indonesia
granting_institution Universiti Sains Malaysia
granting_department Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
publishDate 2013
url http://eprints.usm.my/43580/1/Ellya%20Susilowati24.pdf
_version_ 1747821241048236032