Kaitan Antara Hubungan Dengan Ibu Bapa, Pengaruh Rakan Sebaya, Identiti Diri, Estim Diri Dan Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Pesalah Juvana

Bilangan remaja Malaysia yang terlibat dengan tingkah laku delinkuen semakin meningkat dari hari ke hari. Pelbagai faktor menjadi penyumbang kepada permasalahan ini. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perkaitan antara faktor hubungan dengan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, identiti diri dan es...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hamid, Hapidzah Abdul
Format: Thesis
Language:English
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://eprints.usm.my/46278/1/Hapidzah%20Binti%20Abdul%20Hamid24.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-usm-ep.46278
record_format uketd_dc
spelling my-usm-ep.462782020-02-20T02:04:52Z Kaitan Antara Hubungan Dengan Ibu Bapa, Pengaruh Rakan Sebaya, Identiti Diri, Estim Diri Dan Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Pesalah Juvana 2014-01 Hamid, Hapidzah Abdul H1-99 Social sciences (General) Bilangan remaja Malaysia yang terlibat dengan tingkah laku delinkuen semakin meningkat dari hari ke hari. Pelbagai faktor menjadi penyumbang kepada permasalahan ini. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perkaitan antara faktor hubungan dengan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, identiti diri dan estim diri dengan tingkah laku delinkuen dalam kalangan pesalah juvana. Hubungan dengan ibu bapa dilihat pada aspek kemesraan, kekerapan meluangkan masa bersama dan sejauh mana ibu bapa mengambil tahu tentang kegiatan remaja. Pengaruh rakan sebaya dikaji dari aspek kepercayaan, pengaruh dan keinginan untuk diterima oleh rakan sebaya. Manakala identiti diri dibahagikan kepada dua bahagian iaitu identiti diri dalam konteks kebergantungan diri terhadap keluarga dan identiti diri dalam konteks kebergantungan diri terhadap rakan-rakan. Aspek estim diri pula dilihat dari sudut penilaian terhadap diri sendiri. Kajian ini telah dijalankan di sebuah pusat pemulihan akhlak dan sampel kajian ini adalah seramai 100 orang yang terdiri daripada penghuni Sekolah Henry Gurney, Telok Mas, Melaka. Kajian ini menggunakan bentuk soal selidik untuk mengumpulkan maklumat. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). 2014-01 Thesis http://eprints.usm.my/46278/ http://eprints.usm.my/46278/1/Hapidzah%20Binti%20Abdul%20Hamid24.pdf application/pdf en public masters Universiti Sains Malaysia Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
institution Universiti Sains Malaysia
collection USM Institutional Repository
language English
topic H1-99 Social sciences (General)
spellingShingle H1-99 Social sciences (General)
Hamid, Hapidzah Abdul
Kaitan Antara Hubungan Dengan Ibu Bapa, Pengaruh Rakan Sebaya, Identiti Diri, Estim Diri Dan Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Pesalah Juvana
description Bilangan remaja Malaysia yang terlibat dengan tingkah laku delinkuen semakin meningkat dari hari ke hari. Pelbagai faktor menjadi penyumbang kepada permasalahan ini. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perkaitan antara faktor hubungan dengan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, identiti diri dan estim diri dengan tingkah laku delinkuen dalam kalangan pesalah juvana. Hubungan dengan ibu bapa dilihat pada aspek kemesraan, kekerapan meluangkan masa bersama dan sejauh mana ibu bapa mengambil tahu tentang kegiatan remaja. Pengaruh rakan sebaya dikaji dari aspek kepercayaan, pengaruh dan keinginan untuk diterima oleh rakan sebaya. Manakala identiti diri dibahagikan kepada dua bahagian iaitu identiti diri dalam konteks kebergantungan diri terhadap keluarga dan identiti diri dalam konteks kebergantungan diri terhadap rakan-rakan. Aspek estim diri pula dilihat dari sudut penilaian terhadap diri sendiri. Kajian ini telah dijalankan di sebuah pusat pemulihan akhlak dan sampel kajian ini adalah seramai 100 orang yang terdiri daripada penghuni Sekolah Henry Gurney, Telok Mas, Melaka. Kajian ini menggunakan bentuk soal selidik untuk mengumpulkan maklumat. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS).
format Thesis
qualification_level Master's degree
author Hamid, Hapidzah Abdul
author_facet Hamid, Hapidzah Abdul
author_sort Hamid, Hapidzah Abdul
title Kaitan Antara Hubungan Dengan Ibu Bapa, Pengaruh Rakan Sebaya, Identiti Diri, Estim Diri Dan Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Pesalah Juvana
title_short Kaitan Antara Hubungan Dengan Ibu Bapa, Pengaruh Rakan Sebaya, Identiti Diri, Estim Diri Dan Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Pesalah Juvana
title_full Kaitan Antara Hubungan Dengan Ibu Bapa, Pengaruh Rakan Sebaya, Identiti Diri, Estim Diri Dan Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Pesalah Juvana
title_fullStr Kaitan Antara Hubungan Dengan Ibu Bapa, Pengaruh Rakan Sebaya, Identiti Diri, Estim Diri Dan Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Pesalah Juvana
title_full_unstemmed Kaitan Antara Hubungan Dengan Ibu Bapa, Pengaruh Rakan Sebaya, Identiti Diri, Estim Diri Dan Tingkah Laku Delinkuen Dalam Kalangan Pesalah Juvana
title_sort kaitan antara hubungan dengan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, identiti diri, estim diri dan tingkah laku delinkuen dalam kalangan pesalah juvana
granting_institution Universiti Sains Malaysia
granting_department Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
publishDate 2014
url http://eprints.usm.my/46278/1/Hapidzah%20Binti%20Abdul%20Hamid24.pdf
_version_ 1747821642913939456