Sistem Sokongan Sosial, Faktor Tarikan Dan Faktor Tolakan Dalam Penglibatan Aktiviti Seksual Sejenis Golongan Lesbian Di Malaysia

Penglibatan wanita dalam aktiviti seksual sejenis merupakan isu yang sering didebatkan dalam masyarakat pada hari ini kerana ia jelas membatasi norma budaya, amalan keagamaan dan undang-undang di Malaysia. Justeru itu, objektif kajian ini adalah mengenal pasti profil golongan lesbian, menganalisi...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Juaini, Nurul Jannah Mohd
Format: Thesis
Language:English
Published: 2019
Subjects:
Online Access:http://eprints.usm.my/48596/1/NURUL%20JANNAH%20MOHD%20JUAINI%20cut.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-usm-ep.48596
record_format uketd_dc
spelling my-usm-ep.485962021-03-11T03:05:45Z Sistem Sokongan Sosial, Faktor Tarikan Dan Faktor Tolakan Dalam Penglibatan Aktiviti Seksual Sejenis Golongan Lesbian Di Malaysia 2019-03 Juaini, Nurul Jannah Mohd H1-99 Social sciences (General) Penglibatan wanita dalam aktiviti seksual sejenis merupakan isu yang sering didebatkan dalam masyarakat pada hari ini kerana ia jelas membatasi norma budaya, amalan keagamaan dan undang-undang di Malaysia. Justeru itu, objektif kajian ini adalah mengenal pasti profil golongan lesbian, menganalisis sejauhmana sistem sokongan sosial mempengaruhi faktor tarikan dan faktor tolakan terhadap kehidupan golongan lesbian, menganalisis faktor tarikan yang mendorong golongan lesbian terlibat dengan aktiviti seksual sejenis, menganalisis faktor tolakan yang menyebabkan golongan lesbian menamatkan aktiviti seksual sejenis dan membentuk model sistem sokongan sosial, faktor tarikan dan faktor tolakan dalam penglibatan aktiviti seksual sejenis golongan lesbian di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melalui teknik persampelan bola salji, seramai 12 orang lesbian telah dicapai dari 10 buah negeri di Malaysia iaitu Johor, Kelantan, Terengganu, Melaka, Sarawak, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kedah, Selangor dan Pahang. Kesemua responden kajian telah ditemu bual dan hasil kajian dianalisis dengan menggunakan Nvivo for Mac versi 12. Merujuk hasil kajian, enam jenis sumber sokongan sosial telah dikenalpasti mempunyai perkaitan dengan penglibatan responden dalam aktiviti seksual sejenis iaitu keluarga, pasangan lesbian, pasangan heteroseksual, rakan lesbian, rakan heterosekual dan komuniti lesbian. 2019-03 Thesis http://eprints.usm.my/48596/ http://eprints.usm.my/48596/1/NURUL%20JANNAH%20MOHD%20JUAINI%20cut.pdf application/pdf en public phd doctoral Universiti Sains Malaysia Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
institution Universiti Sains Malaysia
collection USM Institutional Repository
language English
topic H1-99 Social sciences (General)
spellingShingle H1-99 Social sciences (General)
Juaini, Nurul Jannah Mohd
Sistem Sokongan Sosial, Faktor Tarikan Dan Faktor Tolakan Dalam Penglibatan Aktiviti Seksual Sejenis Golongan Lesbian Di Malaysia
description Penglibatan wanita dalam aktiviti seksual sejenis merupakan isu yang sering didebatkan dalam masyarakat pada hari ini kerana ia jelas membatasi norma budaya, amalan keagamaan dan undang-undang di Malaysia. Justeru itu, objektif kajian ini adalah mengenal pasti profil golongan lesbian, menganalisis sejauhmana sistem sokongan sosial mempengaruhi faktor tarikan dan faktor tolakan terhadap kehidupan golongan lesbian, menganalisis faktor tarikan yang mendorong golongan lesbian terlibat dengan aktiviti seksual sejenis, menganalisis faktor tolakan yang menyebabkan golongan lesbian menamatkan aktiviti seksual sejenis dan membentuk model sistem sokongan sosial, faktor tarikan dan faktor tolakan dalam penglibatan aktiviti seksual sejenis golongan lesbian di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melalui teknik persampelan bola salji, seramai 12 orang lesbian telah dicapai dari 10 buah negeri di Malaysia iaitu Johor, Kelantan, Terengganu, Melaka, Sarawak, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kedah, Selangor dan Pahang. Kesemua responden kajian telah ditemu bual dan hasil kajian dianalisis dengan menggunakan Nvivo for Mac versi 12. Merujuk hasil kajian, enam jenis sumber sokongan sosial telah dikenalpasti mempunyai perkaitan dengan penglibatan responden dalam aktiviti seksual sejenis iaitu keluarga, pasangan lesbian, pasangan heteroseksual, rakan lesbian, rakan heterosekual dan komuniti lesbian.
format Thesis
qualification_name Doctor of Philosophy (PhD.)
qualification_level Doctorate
author Juaini, Nurul Jannah Mohd
author_facet Juaini, Nurul Jannah Mohd
author_sort Juaini, Nurul Jannah Mohd
title Sistem Sokongan Sosial, Faktor Tarikan Dan Faktor Tolakan Dalam Penglibatan Aktiviti Seksual Sejenis Golongan Lesbian Di Malaysia
title_short Sistem Sokongan Sosial, Faktor Tarikan Dan Faktor Tolakan Dalam Penglibatan Aktiviti Seksual Sejenis Golongan Lesbian Di Malaysia
title_full Sistem Sokongan Sosial, Faktor Tarikan Dan Faktor Tolakan Dalam Penglibatan Aktiviti Seksual Sejenis Golongan Lesbian Di Malaysia
title_fullStr Sistem Sokongan Sosial, Faktor Tarikan Dan Faktor Tolakan Dalam Penglibatan Aktiviti Seksual Sejenis Golongan Lesbian Di Malaysia
title_full_unstemmed Sistem Sokongan Sosial, Faktor Tarikan Dan Faktor Tolakan Dalam Penglibatan Aktiviti Seksual Sejenis Golongan Lesbian Di Malaysia
title_sort sistem sokongan sosial, faktor tarikan dan faktor tolakan dalam penglibatan aktiviti seksual sejenis golongan lesbian di malaysia
granting_institution Universiti Sains Malaysia
granting_department Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
publishDate 2019
url http://eprints.usm.my/48596/1/NURUL%20JANNAH%20MOHD%20JUAINI%20cut.pdf
_version_ 1747821951607373824