Pembinaan Dan Kesan Modul Kaunseling Kelompok Berstruktur (K²B) Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Dalam Mengurangkan Kemurungan Remaja

Kajian ini bertujuan membina modul berasaskan Terapi Rasional Emotif Tingkah laku (REBT) bagi mengurangkan kemurungan remaja. Selain itu, kajian ini menguji kesan modul dalam menentukan kebolehgunaan modul pada remaja murung. Terdapat dua fasa dalam proses pembinaan modul ini iaitu (1) fasa reka ben...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ishak, Nor Asikhin
Format: Thesis
Language:English
Published: 2022
Subjects:
Online Access:http://eprints.usm.my/59271/1/24%20Pages%20from%20NOR%20ASIKHIN%20BINTI%20ISHAK%20-%20TESIS.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-usm-ep.59271
record_format uketd_dc
spelling my-usm-ep.592712023-08-28T01:51:13Z Pembinaan Dan Kesan Modul Kaunseling Kelompok Berstruktur (K²B) Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Dalam Mengurangkan Kemurungan Remaja 2022-03 Ishak, Nor Asikhin L7-991 Education (General) Kajian ini bertujuan membina modul berasaskan Terapi Rasional Emotif Tingkah laku (REBT) bagi mengurangkan kemurungan remaja. Selain itu, kajian ini menguji kesan modul dalam menentukan kebolehgunaan modul pada remaja murung. Terdapat dua fasa dalam proses pembinaan modul ini iaitu (1) fasa reka bentuk dan pembangunan dan (2) fasa perlaksanaan dan penilaian. Fasa reka bentuk dan pembangunan meliputi semakan pakar dan ujian kebolehgunaan modul. Manakala fasa perlaksanaan dan penilaian, menggunakan perisian SPSS 22 bagi mengenal pasti kesahan dan kebolehpercayaan serta menguji kesan modul. Bagi pendekatan kuantitatif, reka bentuk kajian kuasi eksperimen tanpa kumpulan kawalan melibatkan pemilihan 40 remaja murung yang dipilih secara rawak berstrata. Manakala, bagi pendekatan kualitatif pemilihan melibatkan 4 kaunselor, 40 remaja murung dan 4 guru kelas yang dipilih secara persampelan bertujuan turut dijalankan. Dapatan daripada semakan pakar menunjukkan kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi iaitu .93 dan .96. 2022-03 Thesis http://eprints.usm.my/59271/ http://eprints.usm.my/59271/1/24%20Pages%20from%20NOR%20ASIKHIN%20BINTI%20ISHAK%20-%20TESIS.pdf application/pdf en public phd doctoral Perpustakaan Hamzah Sendut Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
institution Universiti Sains Malaysia
collection USM Institutional Repository
language English
topic L7-991 Education (General)
spellingShingle L7-991 Education (General)
Ishak, Nor Asikhin
Pembinaan Dan Kesan Modul Kaunseling Kelompok Berstruktur (K²B) Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Dalam Mengurangkan Kemurungan Remaja
description Kajian ini bertujuan membina modul berasaskan Terapi Rasional Emotif Tingkah laku (REBT) bagi mengurangkan kemurungan remaja. Selain itu, kajian ini menguji kesan modul dalam menentukan kebolehgunaan modul pada remaja murung. Terdapat dua fasa dalam proses pembinaan modul ini iaitu (1) fasa reka bentuk dan pembangunan dan (2) fasa perlaksanaan dan penilaian. Fasa reka bentuk dan pembangunan meliputi semakan pakar dan ujian kebolehgunaan modul. Manakala fasa perlaksanaan dan penilaian, menggunakan perisian SPSS 22 bagi mengenal pasti kesahan dan kebolehpercayaan serta menguji kesan modul. Bagi pendekatan kuantitatif, reka bentuk kajian kuasi eksperimen tanpa kumpulan kawalan melibatkan pemilihan 40 remaja murung yang dipilih secara rawak berstrata. Manakala, bagi pendekatan kualitatif pemilihan melibatkan 4 kaunselor, 40 remaja murung dan 4 guru kelas yang dipilih secara persampelan bertujuan turut dijalankan. Dapatan daripada semakan pakar menunjukkan kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi iaitu .93 dan .96.
format Thesis
qualification_name Doctor of Philosophy (PhD.)
qualification_level Doctorate
author Ishak, Nor Asikhin
author_facet Ishak, Nor Asikhin
author_sort Ishak, Nor Asikhin
title Pembinaan Dan Kesan Modul Kaunseling Kelompok Berstruktur (K²B) Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Dalam Mengurangkan Kemurungan Remaja
title_short Pembinaan Dan Kesan Modul Kaunseling Kelompok Berstruktur (K²B) Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Dalam Mengurangkan Kemurungan Remaja
title_full Pembinaan Dan Kesan Modul Kaunseling Kelompok Berstruktur (K²B) Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Dalam Mengurangkan Kemurungan Remaja
title_fullStr Pembinaan Dan Kesan Modul Kaunseling Kelompok Berstruktur (K²B) Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Dalam Mengurangkan Kemurungan Remaja
title_full_unstemmed Pembinaan Dan Kesan Modul Kaunseling Kelompok Berstruktur (K²B) Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Dalam Mengurangkan Kemurungan Remaja
title_sort pembinaan dan kesan modul kaunseling kelompok berstruktur (k²b) terapi rasional emotif tingkah laku (rebt) dalam mengurangkan kemurungan remaja
granting_institution Perpustakaan Hamzah Sendut
granting_department Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
publishDate 2022
url http://eprints.usm.my/59271/1/24%20Pages%20from%20NOR%20ASIKHIN%20BINTI%20ISHAK%20-%20TESIS.pdf
_version_ 1776101276886499328