Konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep APRS jurulatih sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia

Pengurusan risiko sukan bertujuan untuk mengawal, mengelak dan meminimumkan risiko kemalangan dan kecederaan sukan melalui satu kerangka pengurusan risiko yang standard. Namun, institusi pendidikan di Malaysia tiada kerangka amalan pengurusan risiko sukan (APRS) yang standard untuk diguna pakai o...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mustaffa, Fatimah
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/1570/2/FATIMAH%20MUSTAFFA%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/1570/1/24p%20FATIMAH%20MUSTAFFA.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/1570/3/FATIMAH%20MUSTAFFA%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Pengurusan risiko sukan bertujuan untuk mengawal, mengelak dan meminimumkan risiko kemalangan dan kecederaan sukan melalui satu kerangka pengurusan risiko yang standard. Namun, institusi pendidikan di Malaysia tiada kerangka amalan pengurusan risiko sukan (APRS) yang standard untuk diguna pakai oleh guru, pensyarah dan pentadbir sukan bagi mewujudkan sifar risiko dalam sukan, selain untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam sukan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan membentuk konstruk APRS jurulatih IPG bagi menghasilkan kerangka APRS. Seterusnya, kajian ini juga mengesan sumbangan faktor kompetensi dalam mempengaruhi APRS yang dilaksanakan oleh jurulatih sukan. Di samping itu, kajian ini juga berusaha untuk menguji dan mengesahkan secara empirikal model APRS. Kajian ini melibatkan sampel seramai 39 jurulatih dan 120 atlet dari Institut Pendidikan Guru seluruh Malaysia. Kesemua konstruk dan item APRS mempunyai indeks kebolehpercayaan Cohen Kappa antara 0.75 hingga 0.87, nilai kebolehpercayaan alpha cronbach dan kebolehpercayaan individu ialah 0.99, dan nilai kebolehpercayaan item ialah 0.75. Analisis utama kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang disokong secara kualitatif melalui analisis dokumen serta temu bual pakar. Data kajian telah dianalisis bagi menentukan konstruk APRS, konstruk APRS yang dominan berdasarkan atlet dan jurulatih; Differential Item Functioning (DIF) antara jurulatih dengan atlet, dan antara IPG; Sumbangan kompetensi terhadap APRS; APRS dibina memenuhi kriteria analisis komponen utama dan bersifat unidimensi. Hasil analisis mendapati konstruk APRS yang dominan ialah pengenalpastian, penilaian, pemilihan operasi dan pelaksanaan. Analisis DIF menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jurulatih dengan atlet, berdasarkan IPG. Analisis juga menunjukkan faktor kompetensi yang menyumbang terhadap APRS ialah pengetahuan dan kemahiran. Ini membuktikan bahawa pengetahuan dan kemahiran ialah faktor jurulatih kompeten terhadap APRS. Konstruk APRS yang dibina bersifat unidimensi dan disahkan memenuhi kriteria analisis komponen utama.