Konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep APRS jurulatih sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia

Pengurusan risiko sukan bertujuan untuk mengawal, mengelak dan meminimumkan risiko kemalangan dan kecederaan sukan melalui satu kerangka pengurusan risiko yang standard. Namun, institusi pendidikan di Malaysia tiada kerangka amalan pengurusan risiko sukan (APRS) yang standard untuk diguna pakai o...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mustaffa, Fatimah
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/1570/2/FATIMAH%20MUSTAFFA%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/1570/1/24p%20FATIMAH%20MUSTAFFA.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/1570/3/FATIMAH%20MUSTAFFA%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-uthm-ep.1570
record_format uketd_dc
spelling my-uthm-ep.15702021-10-03T08:01:41Z Konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep APRS jurulatih sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia 2015-08 Mustaffa, Fatimah GV Recreation Leisure Pengurusan risiko sukan bertujuan untuk mengawal, mengelak dan meminimumkan risiko kemalangan dan kecederaan sukan melalui satu kerangka pengurusan risiko yang standard. Namun, institusi pendidikan di Malaysia tiada kerangka amalan pengurusan risiko sukan (APRS) yang standard untuk diguna pakai oleh guru, pensyarah dan pentadbir sukan bagi mewujudkan sifar risiko dalam sukan, selain untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam sukan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan membentuk konstruk APRS jurulatih IPG bagi menghasilkan kerangka APRS. Seterusnya, kajian ini juga mengesan sumbangan faktor kompetensi dalam mempengaruhi APRS yang dilaksanakan oleh jurulatih sukan. Di samping itu, kajian ini juga berusaha untuk menguji dan mengesahkan secara empirikal model APRS. Kajian ini melibatkan sampel seramai 39 jurulatih dan 120 atlet dari Institut Pendidikan Guru seluruh Malaysia. Kesemua konstruk dan item APRS mempunyai indeks kebolehpercayaan Cohen Kappa antara 0.75 hingga 0.87, nilai kebolehpercayaan alpha cronbach dan kebolehpercayaan individu ialah 0.99, dan nilai kebolehpercayaan item ialah 0.75. Analisis utama kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang disokong secara kualitatif melalui analisis dokumen serta temu bual pakar. Data kajian telah dianalisis bagi menentukan konstruk APRS, konstruk APRS yang dominan berdasarkan atlet dan jurulatih; Differential Item Functioning (DIF) antara jurulatih dengan atlet, dan antara IPG; Sumbangan kompetensi terhadap APRS; APRS dibina memenuhi kriteria analisis komponen utama dan bersifat unidimensi. Hasil analisis mendapati konstruk APRS yang dominan ialah pengenalpastian, penilaian, pemilihan operasi dan pelaksanaan. Analisis DIF menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jurulatih dengan atlet, berdasarkan IPG. Analisis juga menunjukkan faktor kompetensi yang menyumbang terhadap APRS ialah pengetahuan dan kemahiran. Ini membuktikan bahawa pengetahuan dan kemahiran ialah faktor jurulatih kompeten terhadap APRS. Konstruk APRS yang dibina bersifat unidimensi dan disahkan memenuhi kriteria analisis komponen utama. 2015-08 Thesis http://eprints.uthm.edu.my/1570/ http://eprints.uthm.edu.my/1570/2/FATIMAH%20MUSTAFFA%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf text en staffonly http://eprints.uthm.edu.my/1570/1/24p%20FATIMAH%20MUSTAFFA.pdf text en public http://eprints.uthm.edu.my/1570/3/FATIMAH%20MUSTAFFA%20WATERMARK.pdf text en validuser phd doctoral Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Faculty of Technical and Vocational Education
institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
collection UTHM Institutional Repository
language English
English
English
topic GV Recreation Leisure
spellingShingle GV Recreation Leisure
Mustaffa, Fatimah
Konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep APRS jurulatih sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia
description Pengurusan risiko sukan bertujuan untuk mengawal, mengelak dan meminimumkan risiko kemalangan dan kecederaan sukan melalui satu kerangka pengurusan risiko yang standard. Namun, institusi pendidikan di Malaysia tiada kerangka amalan pengurusan risiko sukan (APRS) yang standard untuk diguna pakai oleh guru, pensyarah dan pentadbir sukan bagi mewujudkan sifar risiko dalam sukan, selain untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam sukan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan membentuk konstruk APRS jurulatih IPG bagi menghasilkan kerangka APRS. Seterusnya, kajian ini juga mengesan sumbangan faktor kompetensi dalam mempengaruhi APRS yang dilaksanakan oleh jurulatih sukan. Di samping itu, kajian ini juga berusaha untuk menguji dan mengesahkan secara empirikal model APRS. Kajian ini melibatkan sampel seramai 39 jurulatih dan 120 atlet dari Institut Pendidikan Guru seluruh Malaysia. Kesemua konstruk dan item APRS mempunyai indeks kebolehpercayaan Cohen Kappa antara 0.75 hingga 0.87, nilai kebolehpercayaan alpha cronbach dan kebolehpercayaan individu ialah 0.99, dan nilai kebolehpercayaan item ialah 0.75. Analisis utama kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang disokong secara kualitatif melalui analisis dokumen serta temu bual pakar. Data kajian telah dianalisis bagi menentukan konstruk APRS, konstruk APRS yang dominan berdasarkan atlet dan jurulatih; Differential Item Functioning (DIF) antara jurulatih dengan atlet, dan antara IPG; Sumbangan kompetensi terhadap APRS; APRS dibina memenuhi kriteria analisis komponen utama dan bersifat unidimensi. Hasil analisis mendapati konstruk APRS yang dominan ialah pengenalpastian, penilaian, pemilihan operasi dan pelaksanaan. Analisis DIF menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jurulatih dengan atlet, berdasarkan IPG. Analisis juga menunjukkan faktor kompetensi yang menyumbang terhadap APRS ialah pengetahuan dan kemahiran. Ini membuktikan bahawa pengetahuan dan kemahiran ialah faktor jurulatih kompeten terhadap APRS. Konstruk APRS yang dibina bersifat unidimensi dan disahkan memenuhi kriteria analisis komponen utama.
format Thesis
qualification_name Doctor of Philosophy (PhD.)
qualification_level Doctorate
author Mustaffa, Fatimah
author_facet Mustaffa, Fatimah
author_sort Mustaffa, Fatimah
title Konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep APRS jurulatih sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia
title_short Konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep APRS jurulatih sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia
title_full Konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep APRS jurulatih sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia
title_fullStr Konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep APRS jurulatih sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia
title_full_unstemmed Konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep APRS jurulatih sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia
title_sort konstruk amalan pengurusan risiko sukan ke arah penghasilan kerangka konsep aprs jurulatih sukan institut pendidikan guru malaysia
granting_institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
granting_department Faculty of Technical and Vocational Education
publishDate 2015
url http://eprints.uthm.edu.my/1570/2/FATIMAH%20MUSTAFFA%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/1570/1/24p%20FATIMAH%20MUSTAFFA.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/1570/3/FATIMAH%20MUSTAFFA%20WATERMARK.pdf
_version_ 1747830818947989504