Pendekatan psikologi dakwah menangani histeria remaja muslim di Selangor

Gejala histeria dalam kalangan remaja di Malaysia merupakan epidemik sosial yang telah lama berlaku dalam masyarakat. Kejadian tersebut mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran, psikologi, jasmani dan spiritual remaja. Pelbagai pendekatan pencegahan dilakukan oleh remaja dan pihak sekolah...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Saparudin, Intan Farhana
Format: Thesis
Language:English
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/1731/1/24p%20INTAN%20FARHANA%20SAPARUDIN.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-uthm-ep.1731
record_format uketd_dc
spelling my-uthm-ep.17312021-10-04T08:49:01Z Pendekatan psikologi dakwah menangani histeria remaja muslim di Selangor 2015-04 Saparudin, Intan Farhana BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc Gejala histeria dalam kalangan remaja di Malaysia merupakan epidemik sosial yang telah lama berlaku dalam masyarakat. Kejadian tersebut mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran, psikologi, jasmani dan spiritual remaja. Pelbagai pendekatan pencegahan dilakukan oleh remaja dan pihak sekolah dalam menangani gejala yang berlaku, namun tidak menunjukkan pengurangannya. Oleh itu kajian ini bertujuan mengenal pasti konsep histeria, menganalisis faktor dan simptom histeria remaja, mengenal pasti pendekatan psikologi dakwah untuk menangani histeria, mengkaji kaedah pencegahan yang dilakukan remaja terhadap gejala histeria serta menganalisis hubungan antara faktor, simptom dan langkah pencegahan. Reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan dengan menggunakan instrumen soal selidik dan temu bual. Seramai 122 orang responden yang mengalami histeria dari 10 buah sekolah di Selangor dipilih secara persampelan kelompok dan seramai 9 orang pelajar yang mengalami histeria ditemu bual. Temu bual turut dijalankan terhadap kaunselor, pakar psikiatri dan perawat perubatan Islam bagi menyokong dapatan kajian. Hasil kajian mendapati terdapat lima faktor histeria dalam kalangan remaja Muslim iaitu faktor psikologi, tekanan keluarga dan persekitaran, kepercayaan dan kebudayaan dan amalan keagamaan. Manakala dari aspek simptom, terdapat tiga bentuk simptom iaitu simptom gangguan emosi, psikiatri dan gangguan makhluk halus. Dari sudut pencegahan, remaja yang mengalami histeria kerap menggunakan pencegahan secara tazkiyah al-nafs, perawatan Islam dan psikiatri. Hasil analisis hubungan antara faktor dan simptom histeria mendapati faktor yang berhubung secara signifikan dengan ketiga-tiga simptom histeria adalah faktor psikologi, tekanan persekitaran dan kepercayaan dan kebudayaan. Manakala dari aspek pencegahan terdapat hubungan yang signifikan antara pencegahan tazkiyah al-nafs dan perawatan Islam dengan simptom gangguan emosi. Implikasi kajian dapat membantu pelbagai pihak dalam menangani punca dan simptom histeria remaja dengan menggunakan pendekatan psikologi 3 dakwah. 2015-04 Thesis http://eprints.uthm.edu.my/1731/ http://eprints.uthm.edu.my/1731/1/24p%20INTAN%20FARHANA%20SAPARUDIN.pdf text en public phd doctoral Universiti Kebangsaan Malaysia Fakulti Pengajian Islam
institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
collection UTHM Institutional Repository
language English
topic BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
spellingShingle BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
Saparudin, Intan Farhana
Pendekatan psikologi dakwah menangani histeria remaja muslim di Selangor
description Gejala histeria dalam kalangan remaja di Malaysia merupakan epidemik sosial yang telah lama berlaku dalam masyarakat. Kejadian tersebut mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran, psikologi, jasmani dan spiritual remaja. Pelbagai pendekatan pencegahan dilakukan oleh remaja dan pihak sekolah dalam menangani gejala yang berlaku, namun tidak menunjukkan pengurangannya. Oleh itu kajian ini bertujuan mengenal pasti konsep histeria, menganalisis faktor dan simptom histeria remaja, mengenal pasti pendekatan psikologi dakwah untuk menangani histeria, mengkaji kaedah pencegahan yang dilakukan remaja terhadap gejala histeria serta menganalisis hubungan antara faktor, simptom dan langkah pencegahan. Reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan dengan menggunakan instrumen soal selidik dan temu bual. Seramai 122 orang responden yang mengalami histeria dari 10 buah sekolah di Selangor dipilih secara persampelan kelompok dan seramai 9 orang pelajar yang mengalami histeria ditemu bual. Temu bual turut dijalankan terhadap kaunselor, pakar psikiatri dan perawat perubatan Islam bagi menyokong dapatan kajian. Hasil kajian mendapati terdapat lima faktor histeria dalam kalangan remaja Muslim iaitu faktor psikologi, tekanan keluarga dan persekitaran, kepercayaan dan kebudayaan dan amalan keagamaan. Manakala dari aspek simptom, terdapat tiga bentuk simptom iaitu simptom gangguan emosi, psikiatri dan gangguan makhluk halus. Dari sudut pencegahan, remaja yang mengalami histeria kerap menggunakan pencegahan secara tazkiyah al-nafs, perawatan Islam dan psikiatri. Hasil analisis hubungan antara faktor dan simptom histeria mendapati faktor yang berhubung secara signifikan dengan ketiga-tiga simptom histeria adalah faktor psikologi, tekanan persekitaran dan kepercayaan dan kebudayaan. Manakala dari aspek pencegahan terdapat hubungan yang signifikan antara pencegahan tazkiyah al-nafs dan perawatan Islam dengan simptom gangguan emosi. Implikasi kajian dapat membantu pelbagai pihak dalam menangani punca dan simptom histeria remaja dengan menggunakan pendekatan psikologi 3 dakwah.
format Thesis
qualification_name Doctor of Philosophy (PhD.)
qualification_level Doctorate
author Saparudin, Intan Farhana
author_facet Saparudin, Intan Farhana
author_sort Saparudin, Intan Farhana
title Pendekatan psikologi dakwah menangani histeria remaja muslim di Selangor
title_short Pendekatan psikologi dakwah menangani histeria remaja muslim di Selangor
title_full Pendekatan psikologi dakwah menangani histeria remaja muslim di Selangor
title_fullStr Pendekatan psikologi dakwah menangani histeria remaja muslim di Selangor
title_full_unstemmed Pendekatan psikologi dakwah menangani histeria remaja muslim di Selangor
title_sort pendekatan psikologi dakwah menangani histeria remaja muslim di selangor
granting_institution Universiti Kebangsaan Malaysia
granting_department Fakulti Pengajian Islam
publishDate 2015
url http://eprints.uthm.edu.my/1731/1/24p%20INTAN%20FARHANA%20SAPARUDIN.pdf
_version_ 1747830857691824128