Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam

Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah modul pengujian konkrit sebagai rujukan kepada pelajar Kejuruteraan Awam. Seterusnya modul akan dinilai dari segi bentuk dan ciri modul yang bersesuai dengan kehendak pengguna. Penilaian bentuk dan ciri modul adalah berdasarkan empat ciri iaitu pengguna...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hasan, Zaki
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2003
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/3267/1/ZAKI%20HASAN%20-%2024p.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/3267/2/ZAKI%20HASAN%20-%20declaration.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/3267/3/ZAKI%20HASAN%20-%20fulltext.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-uthm-ep.3267
record_format uketd_dc
spelling my-uthm-ep.32672021-11-02T03:10:47Z Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam 2003-09 Hasan, Zaki TA401-492 Materials of engineering and construction. Mechanics of materials Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah modul pengujian konkrit sebagai rujukan kepada pelajar Kejuruteraan Awam. Seterusnya modul akan dinilai dari segi bentuk dan ciri modul yang bersesuai dengan kehendak pengguna. Penilaian bentuk dan ciri modul adalah berdasarkan empat ciri iaitu penggunaan gambar dan jadual, susunan bahasa, isi kandungan dan modul sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Rekabentuk kajian ialah berbentuk deskriptif. Manakala jenis kajian ialah kuantitatif iaitu kajian yang melibatkan pengumpulan data. Instrumen kajian ialah borang soal selidik yang mempunyai beberapa bahagian yang boleh menjawab persoalan kajian. Kaedah analisis yang digunakan ialah Alpha Cronbach untuk mencari nilai kebolehpercayaan instrumen kajian. Nilai kebolehpercayaan daripada kajian rintis ialah 0.9737. Analisis dijalankan menggunakan perisian SPSS. Data dianalisis secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai skor min, frekuensi dan peratusan. Populasi kajian ialah pelajar di Politeknik Kota Melaka iaitu pelajar sijil kejuruteraan Awam semester 2. Sampel kajian seramai 39 orang telah dipilih ketika Post Test dijalankan. Basil daripada analisis data menunjukkan nilai skor min bagi bahagian isi kandungan ialah 4.13. Manakala dari aspek pengunaan gambar dan jadual pula, nilai skor min ialah 4.10. Nilai skor min bagi panduan modul dan susunan bahasa ialah 4.16 dan 4.04. Oleh ilu dapatlah disimpulkan bahawa modul pembelajaran yang dibangunkan ini mememenuhi objektif penghasilan modul berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. 2003-09 Thesis http://eprints.uthm.edu.my/3267/ http://eprints.uthm.edu.my/3267/1/ZAKI%20HASAN%20-%2024p.pdf text en public http://eprints.uthm.edu.my/3267/2/ZAKI%20HASAN%20-%20declaration.pdf text en staffonly http://eprints.uthm.edu.my/3267/3/ZAKI%20HASAN%20-%20fulltext.pdf text en validuser mphil masters Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Faculty of Technical and Vocational Education
institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
collection UTHM Institutional Repository
language English
English
English
topic TA401-492 Materials of engineering and construction
Mechanics of materials
spellingShingle TA401-492 Materials of engineering and construction
Mechanics of materials
Hasan, Zaki
Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam
description Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah modul pengujian konkrit sebagai rujukan kepada pelajar Kejuruteraan Awam. Seterusnya modul akan dinilai dari segi bentuk dan ciri modul yang bersesuai dengan kehendak pengguna. Penilaian bentuk dan ciri modul adalah berdasarkan empat ciri iaitu penggunaan gambar dan jadual, susunan bahasa, isi kandungan dan modul sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Rekabentuk kajian ialah berbentuk deskriptif. Manakala jenis kajian ialah kuantitatif iaitu kajian yang melibatkan pengumpulan data. Instrumen kajian ialah borang soal selidik yang mempunyai beberapa bahagian yang boleh menjawab persoalan kajian. Kaedah analisis yang digunakan ialah Alpha Cronbach untuk mencari nilai kebolehpercayaan instrumen kajian. Nilai kebolehpercayaan daripada kajian rintis ialah 0.9737. Analisis dijalankan menggunakan perisian SPSS. Data dianalisis secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai skor min, frekuensi dan peratusan. Populasi kajian ialah pelajar di Politeknik Kota Melaka iaitu pelajar sijil kejuruteraan Awam semester 2. Sampel kajian seramai 39 orang telah dipilih ketika Post Test dijalankan. Basil daripada analisis data menunjukkan nilai skor min bagi bahagian isi kandungan ialah 4.13. Manakala dari aspek pengunaan gambar dan jadual pula, nilai skor min ialah 4.10. Nilai skor min bagi panduan modul dan susunan bahasa ialah 4.16 dan 4.04. Oleh ilu dapatlah disimpulkan bahawa modul pembelajaran yang dibangunkan ini mememenuhi objektif penghasilan modul berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.
format Thesis
qualification_name Master of Philosophy (M.Phil.)
qualification_level Master's degree
author Hasan, Zaki
author_facet Hasan, Zaki
author_sort Hasan, Zaki
title Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam
title_short Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam
title_full Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam
title_fullStr Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam
title_full_unstemmed Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam
title_sort penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam
granting_institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
granting_department Faculty of Technical and Vocational Education
publishDate 2003
url http://eprints.uthm.edu.my/3267/1/ZAKI%20HASAN%20-%2024p.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/3267/2/ZAKI%20HASAN%20-%20declaration.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/3267/3/ZAKI%20HASAN%20-%20fulltext.pdf
_version_ 1747831030914482176