Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan di antara empat faktor iaitu minat, keiuarga, w/ e woae/ dan jangkaan gaji dengan peiajar wanita daiam memiiih bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Seramai 150 peiajar terdiri daripada peiajar-peiajar Semester Satu Sarjana Mu...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Lau @ Abd. Kadir, Helen
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2001
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/7325/1/24p%20HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7325/2/HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7325/3/HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-uthm-ep.7325
record_format uketd_dc
spelling my-uthm-ep.73252022-07-21T03:55:38Z Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan 2001-09 Lau @ Abd. Kadir, Helen HF Commerce HF5001-6182 Business Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan di antara empat faktor iaitu minat, keiuarga, w/ e woae/ dan jangkaan gaji dengan peiajar wanita daiam memiiih bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Seramai 150 peiajar terdiri daripada peiajar-peiajar Semester Satu Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Elektrik dan Mekanika! bagi sesi 2001/2002 teiah dijadikan sampe! kajian. Data dikumpui dengan menggunakan set soai selidik dan dianahsis menggunakan program &ar/A//ca/ Packageyor r/ze &c/a / ^c/gncgy (SPSS 10.0 for Windows). Ujian pekaii Korelasi Spearman rho telah digunakan untuk mengenalpasti hubungan di antara pembolehubah-pemboiehubah. Hasii kajian menunjukkan keempat-empat faktor iaitu minat, keiuarga, w/ e nwae/ dan jangkaan gaji mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelajar. Faktor minat menunjukkan r = 0.997, p < 0.01 (Awam), r = 0.996, p < 0.01 (Eiektrik) dan r = 0.994, p < 0.01 (Mekanika!). Bagi faktor keiuarga pula, ketiga-tiga program menunjukkan r = 0.996, p < 0.01. Manakaia faktor ro/e mooe/, Awam menunjukkan r = 0.999, p < 0.01, Elektrik r = 0.998, p < 0.01 dan Mekanika) r = 0.988, p < 0.01 dan bagi faktor jangkaan gaji, Awam menunjukkan r = 0.999, p < 0.01, Elektrik r = 0.999, p < 0.01 dan Mekanika) r = 0.995, p < 0.01. Oleh yang demikian, keempat-empat faktor tersebut perluiah memainkan peranan masing-masing bagi mempertingkatkan penyertaan kaum wanita daiam iapangan kejuruteraan. 2001-09 Thesis http://eprints.uthm.edu.my/7325/ http://eprints.uthm.edu.my/7325/1/24p%20HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR.pdf text en public http://eprints.uthm.edu.my/7325/2/HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf text en staffonly http://eprints.uthm.edu.my/7325/3/HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR%20WATERMARK.pdf text en validuser mphil masters Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional
institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
collection UTHM Institutional Repository
language English
English
English
topic HF Commerce
HF5001-6182 Business
spellingShingle HF Commerce
HF5001-6182 Business
Lau @ Abd. Kadir, Helen
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan
description Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan di antara empat faktor iaitu minat, keiuarga, w/ e woae/ dan jangkaan gaji dengan peiajar wanita daiam memiiih bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Seramai 150 peiajar terdiri daripada peiajar-peiajar Semester Satu Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Elektrik dan Mekanika! bagi sesi 2001/2002 teiah dijadikan sampe! kajian. Data dikumpui dengan menggunakan set soai selidik dan dianahsis menggunakan program &ar/A//ca/ Packageyor r/ze &c/a / ^c/gncgy (SPSS 10.0 for Windows). Ujian pekaii Korelasi Spearman rho telah digunakan untuk mengenalpasti hubungan di antara pembolehubah-pemboiehubah. Hasii kajian menunjukkan keempat-empat faktor iaitu minat, keiuarga, w/ e nwae/ dan jangkaan gaji mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelajar. Faktor minat menunjukkan r = 0.997, p < 0.01 (Awam), r = 0.996, p < 0.01 (Eiektrik) dan r = 0.994, p < 0.01 (Mekanika!). Bagi faktor keiuarga pula, ketiga-tiga program menunjukkan r = 0.996, p < 0.01. Manakaia faktor ro/e mooe/, Awam menunjukkan r = 0.999, p < 0.01, Elektrik r = 0.998, p < 0.01 dan Mekanika) r = 0.988, p < 0.01 dan bagi faktor jangkaan gaji, Awam menunjukkan r = 0.999, p < 0.01, Elektrik r = 0.999, p < 0.01 dan Mekanika) r = 0.995, p < 0.01. Oleh yang demikian, keempat-empat faktor tersebut perluiah memainkan peranan masing-masing bagi mempertingkatkan penyertaan kaum wanita daiam iapangan kejuruteraan.
format Thesis
qualification_name Master of Philosophy (M.Phil.)
qualification_level Master's degree
author Lau @ Abd. Kadir, Helen
author_facet Lau @ Abd. Kadir, Helen
author_sort Lau @ Abd. Kadir, Helen
title Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan
title_short Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan
title_full Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan
title_fullStr Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan
title_full_unstemmed Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan
title_sort faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan
granting_institution Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
granting_department Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional
publishDate 2001
url http://eprints.uthm.edu.my/7325/1/24p%20HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7325/2/HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7325/3/HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR%20WATERMARK.pdf
_version_ 1747831131047198720