Tinjauan terhadap faktor-faktor yang berkaitan pemilihan kerjaya pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat

Kajian ini bertujuan untuk rnengkaji hubungan antara faktor jantina dan jcnis a Ii ran terhadap pernilihan kerjaya pelajar. Di sarnping itu kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti apakah faktor-faktor yang rnernpengaruhi pernilihan kerjaya pelajar. Kajian ini tclah dilaksanakan ke atas 217 o...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mansor, Masriaini
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2001
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/7342/1/24p%20MASRlAlNl%20MANSOR.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7342/2/MASRlAlNl%20MANSOR%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7342/3/MASRlAlNl%20MANSOR%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!