Kajian terhadap kualiti air bagi sistem pengumpulan air hujan menggunakan penapis biopasir

Kajian ini telah mengkaji rekabentuk Sistem Pengumpulan Air Hujan (SP AH) sebagai satu sistem yang boleh menghasilkan satu altematif sumber air dari segi kualiti aimya bagi kegunaan domestik. SP AH telah dibangunkan di kampus KUiTTHO dan setiap pemilihan serta susunan komponen SPAH dikenalpasti s...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mohamed Sunar, Norshuhaila
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2005
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/8627/1/24p%20NORSHUHAILA%20MOHAMED%20SUNAR.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/8627/2/NORSHUHAILA%20MOHAMED%20SUNAR%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/8627/3/NORSHUHAILA%20MOHAMED%20SUNAR%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-uthm-ep.8627
record_format uketd_dc
spelling my-uthm-ep.86272023-05-02T02:11:37Z Kajian terhadap kualiti air bagi sistem pengumpulan air hujan menggunakan penapis biopasir 2005-07 Mohamed Sunar, Norshuhaila TD Environmental technology. Sanitary engineering TD201-500 Water supply for domestic and industrial purposes Kajian ini telah mengkaji rekabentuk Sistem Pengumpulan Air Hujan (SP AH) sebagai satu sistem yang boleh menghasilkan satu altematif sumber air dari segi kualiti aimya bagi kegunaan domestik. SP AH telah dibangunkan di kampus KUiTTHO dan setiap pemilihan serta susunan komponen SPAH dikenalpasti sama ada boleh menyumbang kepada peneemaran terhadap kualiti air yang dikumpul. Komponen SP AH terdiri daripada permukaan tadahan, saluran, tangki eurahan pertama, tangki simpanan dan rawatan. Kajian ini juga telah membuat penambahan pada SP AH iaitu bagi komponen rawatan dengan menggunakan penapis biopasir. Sebanyak 3 jenis kedalaman telah digunakan iaitu 20 em, 40 em dan 70 em bagi medium pasir halus (saiz diameter, d = 0.2-0.35 mm, pemalar keseragaman, UC = 2.68, keporosan, 8 = 0.40, ketumpatan, Pp = 2.65g/ml). Sampel kualiti air diambil dalam tempoh Februari 2005 hingga April 2005. Ini termasuk tempoh pematangan penapis bagi membentuk lapisan schmutzdecke selama 3 minggu. Didapati, pengaruh persekitaran dan peneemaran terhadap kualiti air tadahan dapat diatasi. Kualiti air tadahan sebelum rawatan berada didalam Kelas IIA - V dapat dikurangkan kepada Kelas I - IIA selepas melalui rawatan penapis biopasir. Peratus penyingkiran bagi kesemua parameter berada dalam nilai yang amat baik iaitu sehingga 34 % bagi pH, 97 % bagi COD dan BOD, 98 % bagi kekeruhan, 100 % bagi TSS, 99 % bagi jumlah koliform dan 95 % - 100 % bagi kandungan logarn berat. Kedalaman penapis biopasir mempengaruhi kualiti air dengan hirarki kualiti air selepas rawatan 70 em > 40 em > 20 em. Manakala, pengaruh tempoh kering di antara kejadian hujan memberikan kesan pada keseluruhan kualiti air terkumpul. Data kualiti air hujan ini merupakan langkah awal dalam pengaplikasian SPAH di karnpus KUiTTHO seterusnya implikasi kejadian banjir kilat dan seumpamanya dapat dielakkan pada masa akan datang. 2005-07 Thesis http://eprints.uthm.edu.my/8627/ http://eprints.uthm.edu.my/8627/1/24p%20NORSHUHAILA%20MOHAMED%20SUNAR.pdf text en public http://eprints.uthm.edu.my/8627/2/NORSHUHAILA%20MOHAMED%20SUNAR%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf text en staffonly http://eprints.uthm.edu.my/8627/3/NORSHUHAILA%20MOHAMED%20SUNAR%20WATERMARK.pdf text en validuser mphil masters Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
collection UTHM Institutional Repository
language English
English
English
topic TD Environmental technology
Sanitary engineering
TD201-500 Water supply for domestic and industrial purposes
spellingShingle TD Environmental technology
Sanitary engineering
TD201-500 Water supply for domestic and industrial purposes
Mohamed Sunar, Norshuhaila
Kajian terhadap kualiti air bagi sistem pengumpulan air hujan menggunakan penapis biopasir
description Kajian ini telah mengkaji rekabentuk Sistem Pengumpulan Air Hujan (SP AH) sebagai satu sistem yang boleh menghasilkan satu altematif sumber air dari segi kualiti aimya bagi kegunaan domestik. SP AH telah dibangunkan di kampus KUiTTHO dan setiap pemilihan serta susunan komponen SPAH dikenalpasti sama ada boleh menyumbang kepada peneemaran terhadap kualiti air yang dikumpul. Komponen SP AH terdiri daripada permukaan tadahan, saluran, tangki eurahan pertama, tangki simpanan dan rawatan. Kajian ini juga telah membuat penambahan pada SP AH iaitu bagi komponen rawatan dengan menggunakan penapis biopasir. Sebanyak 3 jenis kedalaman telah digunakan iaitu 20 em, 40 em dan 70 em bagi medium pasir halus (saiz diameter, d = 0.2-0.35 mm, pemalar keseragaman, UC = 2.68, keporosan, 8 = 0.40, ketumpatan, Pp = 2.65g/ml). Sampel kualiti air diambil dalam tempoh Februari 2005 hingga April 2005. Ini termasuk tempoh pematangan penapis bagi membentuk lapisan schmutzdecke selama 3 minggu. Didapati, pengaruh persekitaran dan peneemaran terhadap kualiti air tadahan dapat diatasi. Kualiti air tadahan sebelum rawatan berada didalam Kelas IIA - V dapat dikurangkan kepada Kelas I - IIA selepas melalui rawatan penapis biopasir. Peratus penyingkiran bagi kesemua parameter berada dalam nilai yang amat baik iaitu sehingga 34 % bagi pH, 97 % bagi COD dan BOD, 98 % bagi kekeruhan, 100 % bagi TSS, 99 % bagi jumlah koliform dan 95 % - 100 % bagi kandungan logarn berat. Kedalaman penapis biopasir mempengaruhi kualiti air dengan hirarki kualiti air selepas rawatan 70 em > 40 em > 20 em. Manakala, pengaruh tempoh kering di antara kejadian hujan memberikan kesan pada keseluruhan kualiti air terkumpul. Data kualiti air hujan ini merupakan langkah awal dalam pengaplikasian SPAH di karnpus KUiTTHO seterusnya implikasi kejadian banjir kilat dan seumpamanya dapat dielakkan pada masa akan datang.
format Thesis
qualification_name Master of Philosophy (M.Phil.)
qualification_level Master's degree
author Mohamed Sunar, Norshuhaila
author_facet Mohamed Sunar, Norshuhaila
author_sort Mohamed Sunar, Norshuhaila
title Kajian terhadap kualiti air bagi sistem pengumpulan air hujan menggunakan penapis biopasir
title_short Kajian terhadap kualiti air bagi sistem pengumpulan air hujan menggunakan penapis biopasir
title_full Kajian terhadap kualiti air bagi sistem pengumpulan air hujan menggunakan penapis biopasir
title_fullStr Kajian terhadap kualiti air bagi sistem pengumpulan air hujan menggunakan penapis biopasir
title_full_unstemmed Kajian terhadap kualiti air bagi sistem pengumpulan air hujan menggunakan penapis biopasir
title_sort kajian terhadap kualiti air bagi sistem pengumpulan air hujan menggunakan penapis biopasir
granting_institution Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
granting_department Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
publishDate 2005
url http://eprints.uthm.edu.my/8627/1/24p%20NORSHUHAILA%20MOHAMED%20SUNAR.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/8627/2/NORSHUHAILA%20MOHAMED%20SUNAR%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/8627/3/NORSHUHAILA%20MOHAMED%20SUNAR%20WATERMARK.pdf
_version_ 1776103375816884224