Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa

Album elektronik atau e-album berbantukan komputer merupakan salah satu alat bahan bantu mengajar (ABBM) berasaskan media elektronik yang digunakan bagi menyampaikan isi pelajaran. E-album ini diadaptasikan daripada konsep CD photo di mana gambar digital dimasukkan ke dalam CD-ROM. Kajian ini ber...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Raja Ahmad, Raja Nadia
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2004
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/8664/1/24p%20RAJA%20NADIA%20RAJA%20AHMAD.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/8664/2/RAJA%20NADIA%20RAJA%20AHMAD%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/8664/3/RAJA%20NADIA%20RAJA%20AHMAD%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-uthm-ep.8664
record_format uketd_dc
spelling my-uthm-ep.86642023-05-02T02:14:36Z Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa 2004-03 Raja Ahmad, Raja Nadia TD Environmental technology. Sanitary engineering TD201-500 Water supply for domestic and industrial purposes Album elektronik atau e-album berbantukan komputer merupakan salah satu alat bahan bantu mengajar (ABBM) berasaskan media elektronik yang digunakan bagi menyampaikan isi pelajaran. E-album ini diadaptasikan daripada konsep CD photo di mana gambar digital dimasukkan ke dalam CD-ROM. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan e-album berbantukan komputer bagi proses rawatan air dalam mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa di politeknik dan untuk melihat persepsi pelajar terhadap e-album yang dihasilkan. Kajian ini dijalankan di Politeknik Ungku Omar manakala respondennya terdiri daripada 35 pelajar semester en am yang mengikuti kursus Diploma Kejuruteraan Awam yang mengikuti mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa. Soal selidik digunakan untuk mengumpulkan maklumat dan data yang diperolehi dianalisis menggunakan SPSS v. 11.0 yang dipersembahkan dalam frekuensi dan peratusan. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa e-album ini dapat memotivasikan pelajar, menarik perbatian pelajar, memudahkan pelajar untuk memahami isi pelajaran, memberikan gambar an realistik dan mesra pengguna serta terdapat perbezaan persepsi antara pelajar lelaki dan perempuan terhadap e-album ini. Oleh yang demikian, e-album ini boleh digunakan sebagai ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik. 2004-03 Thesis http://eprints.uthm.edu.my/8664/ http://eprints.uthm.edu.my/8664/1/24p%20RAJA%20NADIA%20RAJA%20AHMAD.pdf text en public http://eprints.uthm.edu.my/8664/2/RAJA%20NADIA%20RAJA%20AHMAD%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf text en staffonly http://eprints.uthm.edu.my/8664/3/RAJA%20NADIA%20RAJA%20AHMAD%20WATERMARK.pdf text en validuser mphil masters Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Fakulti Teknologi Kejuruteraan
institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
collection UTHM Institutional Repository
language English
English
English
topic TD Environmental technology
Sanitary engineering
TD201-500 Water supply for domestic and industrial purposes
spellingShingle TD Environmental technology
Sanitary engineering
TD201-500 Water supply for domestic and industrial purposes
Raja Ahmad, Raja Nadia
Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa
description Album elektronik atau e-album berbantukan komputer merupakan salah satu alat bahan bantu mengajar (ABBM) berasaskan media elektronik yang digunakan bagi menyampaikan isi pelajaran. E-album ini diadaptasikan daripada konsep CD photo di mana gambar digital dimasukkan ke dalam CD-ROM. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan e-album berbantukan komputer bagi proses rawatan air dalam mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa di politeknik dan untuk melihat persepsi pelajar terhadap e-album yang dihasilkan. Kajian ini dijalankan di Politeknik Ungku Omar manakala respondennya terdiri daripada 35 pelajar semester en am yang mengikuti kursus Diploma Kejuruteraan Awam yang mengikuti mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa. Soal selidik digunakan untuk mengumpulkan maklumat dan data yang diperolehi dianalisis menggunakan SPSS v. 11.0 yang dipersembahkan dalam frekuensi dan peratusan. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa e-album ini dapat memotivasikan pelajar, menarik perbatian pelajar, memudahkan pelajar untuk memahami isi pelajaran, memberikan gambar an realistik dan mesra pengguna serta terdapat perbezaan persepsi antara pelajar lelaki dan perempuan terhadap e-album ini. Oleh yang demikian, e-album ini boleh digunakan sebagai ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik.
format Thesis
qualification_name Master of Philosophy (M.Phil.)
qualification_level Master's degree
author Raja Ahmad, Raja Nadia
author_facet Raja Ahmad, Raja Nadia
author_sort Raja Ahmad, Raja Nadia
title Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa
title_short Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa
title_full Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa
title_fullStr Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa
title_full_unstemmed Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa
title_sort penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa
granting_institution Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
granting_department Fakulti Teknologi Kejuruteraan
publishDate 2004
url http://eprints.uthm.edu.my/8664/1/24p%20RAJA%20NADIA%20RAJA%20AHMAD.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/8664/2/RAJA%20NADIA%20RAJA%20AHMAD%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/8664/3/RAJA%20NADIA%20RAJA%20AHMAD%20WATERMARK.pdf
_version_ 1776103384674205696