Pembangunan dan keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan dan kemahiran bagi projek mesin larik pelajar Politeknik

Tujuan kajian adalah untuk membangun dan menilai keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan pengendalian mesin larik, kemahiran teknikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengorganisasi kerja bagi projek mesin larik pelajar polite...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rubani, Siti Nur Kamariah
Format: Thesis
Language:English
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/895/1/24p%20SITI%20NUR%20KAMARIAH%20RUBANI.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-uthm-ep.895
record_format uketd_dc
spelling my-uthm-ep.8952021-09-06T08:26:13Z Pembangunan dan keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan dan kemahiran bagi projek mesin larik pelajar Politeknik 2016-03 Rubani, Siti Nur Kamariah TJ1125-1345 Machine shops and machine shop practice Tujuan kajian adalah untuk membangun dan menilai keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan pengendalian mesin larik, kemahiran teknikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengorganisasi kerja bagi projek mesin larik pelajar politeknik. Reka bentuk kajian adalah gabungan kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kaedah kualitatif digunakan untuk pembangunan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek manakala kaedah kuantitatif digunakan untuk menilai keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek. Proses pembangunan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek adalah menggunakan model ADDIE. Pembangunan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek adalah berdasarkan kepada perancahan berstruktur oleh Vygotsky (1978) dan kaedah pembelajaranberasaskan projek oleh Buck Institute for Education (2013). Hasil pemerhatian danmaklum balas penilaian pembangunan modul perancahan berstruktur dalampembelajaran berasaskan projek menunjukkan bahawa pelajar berupaya menghuraikan pengendalian mesin larik dengan tepat, dapat menghasilkan projek yang kemas dan mengikut spesifikasi, berupaya mencari jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah dan berupaya merancang dan mengorganisasi kerja dengan baik. Penilaian secara statistik keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan pengendalian mesin larik, kemahiran teknikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengorganisasi kerja adalah menggunakan kaedah multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Hasil dapatan kajian menunjukkan skor min kaedah perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek adalah paling tinggi bagi meningkatkan pengetahuan pengendalian mesin larik, kemahiran teknikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengorganisasi kerja mengatasi skor min kaedah pembelajaran berasaskan projek dan kaedah demonstrasi. Hasil dapatan data menerusi statistik MANCOVA menunjukkan bahawa nilai signifikan adalah kurang daripada .05 (p < .05). Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek dapat menyokong pembelajaran pelajar dan meningkatkan pengetahuan pengendalian mesin larik, kemahiran teknikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengorganisasi kerja. 2016-03 Thesis http://eprints.uthm.edu.my/895/ http://eprints.uthm.edu.my/895/1/24p%20SITI%20NUR%20KAMARIAH%20RUBANI.pdf text en public phd doctoral Universiti Sains Malaysia STEM Education
institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
collection UTHM Institutional Repository
language English
topic TJ1125-1345 Machine shops and machine shop practice
spellingShingle TJ1125-1345 Machine shops and machine shop practice
Rubani, Siti Nur Kamariah
Pembangunan dan keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan dan kemahiran bagi projek mesin larik pelajar Politeknik
description Tujuan kajian adalah untuk membangun dan menilai keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan pengendalian mesin larik, kemahiran teknikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengorganisasi kerja bagi projek mesin larik pelajar politeknik. Reka bentuk kajian adalah gabungan kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kaedah kualitatif digunakan untuk pembangunan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek manakala kaedah kuantitatif digunakan untuk menilai keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek. Proses pembangunan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek adalah menggunakan model ADDIE. Pembangunan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek adalah berdasarkan kepada perancahan berstruktur oleh Vygotsky (1978) dan kaedah pembelajaranberasaskan projek oleh Buck Institute for Education (2013). Hasil pemerhatian danmaklum balas penilaian pembangunan modul perancahan berstruktur dalampembelajaran berasaskan projek menunjukkan bahawa pelajar berupaya menghuraikan pengendalian mesin larik dengan tepat, dapat menghasilkan projek yang kemas dan mengikut spesifikasi, berupaya mencari jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah dan berupaya merancang dan mengorganisasi kerja dengan baik. Penilaian secara statistik keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan pengendalian mesin larik, kemahiran teknikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengorganisasi kerja adalah menggunakan kaedah multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Hasil dapatan kajian menunjukkan skor min kaedah perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek adalah paling tinggi bagi meningkatkan pengetahuan pengendalian mesin larik, kemahiran teknikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengorganisasi kerja mengatasi skor min kaedah pembelajaran berasaskan projek dan kaedah demonstrasi. Hasil dapatan data menerusi statistik MANCOVA menunjukkan bahawa nilai signifikan adalah kurang daripada .05 (p < .05). Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek dapat menyokong pembelajaran pelajar dan meningkatkan pengetahuan pengendalian mesin larik, kemahiran teknikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengorganisasi kerja.
format Thesis
qualification_name Doctor of Philosophy (PhD.)
qualification_level Doctorate
author Rubani, Siti Nur Kamariah
author_facet Rubani, Siti Nur Kamariah
author_sort Rubani, Siti Nur Kamariah
title Pembangunan dan keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan dan kemahiran bagi projek mesin larik pelajar Politeknik
title_short Pembangunan dan keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan dan kemahiran bagi projek mesin larik pelajar Politeknik
title_full Pembangunan dan keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan dan kemahiran bagi projek mesin larik pelajar Politeknik
title_fullStr Pembangunan dan keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan dan kemahiran bagi projek mesin larik pelajar Politeknik
title_full_unstemmed Pembangunan dan keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan dan kemahiran bagi projek mesin larik pelajar Politeknik
title_sort pembangunan dan keberkesanan modul perancahan berstruktur dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pengetahuan dan kemahiran bagi projek mesin larik pelajar politeknik
granting_institution Universiti Sains Malaysia
granting_department STEM Education
publishDate 2016
url http://eprints.uthm.edu.my/895/1/24p%20SITI%20NUR%20KAMARIAH%20RUBANI.pdf
_version_ 1747830708407107584