Kerangka elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak bagi kediaman berbilang tingkat

Pembangunan kediaman berbilang tingkat merupakan satu inisiatif bagi memastikan kemudahan kediaman yang mencukupi di kawasan berkepadatan tinggi. Pertumbuhan kediaman berbilang tingkat yang berterusan menunjukkan bahawa sistem pengurusan harta tanah yang berkesan diperlukan dalam penyediaan pembangu...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Yusuf, Siti Ayu Zubaidah
Format: Thesis
Language:English
Published: 2022
Subjects:
Online Access:http://eprints.utm.my/id/eprint/100317/1/SitiAyuZubaidahPFABU2022.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-utm-ep.100317
record_format uketd_dc
spelling my-utm-ep.1003172023-03-29T07:49:18Z Kerangka elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak bagi kediaman berbilang tingkat 2022 Yusuf, Siti Ayu Zubaidah HD Industries. Land use. Labor NA Architecture Pembangunan kediaman berbilang tingkat merupakan satu inisiatif bagi memastikan kemudahan kediaman yang mencukupi di kawasan berkepadatan tinggi. Pertumbuhan kediaman berbilang tingkat yang berterusan menunjukkan bahawa sistem pengurusan harta tanah yang berkesan diperlukan dalam penyediaan pembangunan harta tanah kediaman berbilang tingkat yang mampan. Kejadian kanak-kanak jatuh dari bangunan kediaman bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah berlaku di seluruh negara selama bertahun-tahun yang mengakibatkan kecederaan parah dan kematian. Ini boleh dielakkan dengan menambah baik elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak untuk kediaman baharu atau dengan menyediakan ciri keselamatan kanak-kanak untuk kediaman sedia ada. Keselamatan kanakkanak di rumah adalah elemen penting dalam reka bentuk kediaman tetapi sebahagian besarnya diabaikan. Oleh itu, kajian ini dijalankan berdasarkan tiga objektif; pertama, mengenal pasti reka bentuk di kediaman berbilang tingkat yang menjadi punca berlakunya kanak-kanak jatuh dari bangunan; kedua, untuk mengkaji ciri-ciri elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak di kediaman berbilang tingkat; dan ketiga, untuk menghasilkan rangka kerja parameter elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak dalam kelulusan aplikasi pembangunan kediaman berbilang tingkat. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melibatkan pengedaran borang soal selidik dan temu bual dengan pihak yang terlibat dalam pembangunan kediaman berbilang tingkat. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memproses data bagi memastikan maklumat yang disampaikan dapat diterangkan dengan lebih jelas. Di samping itu, analisis MCDA digunakan untuk menentukan kedudukan elemen keselamatan yang menjadi punca kanak-kanak jatuh. Kajian ini mendapati empat elemen reka bentuk keselamatan menjadi punca utama kejadian kanak-kanak jatuh iaitu tingkap, balkoni, koridor dan tangga. Melalui analisis yang telah di jalankan, beberapa ciri penting telah diperolehi bagi menambah baik kerangka kerja parameter keselamatan kanakkanak untuk kediaman berbilang tingkat. Kajian ini akan dapat membantu memastikan bangunan kediaman selamat untuk diduduki terutamanya bagi golongan kanak-kanak. Selain itu, ia juga boleh memanfaatkan perancangan kediaman yang dinamik dan boleh didiami untuk semua. Ini akan meningkatkan kualiti hidup melalui persekitaran yang selamat dan kesejahteraan manusia untuk masa kini dan masa depan. 2022 Thesis http://eprints.utm.my/id/eprint/100317/ http://eprints.utm.my/id/eprint/100317/1/SitiAyuZubaidahPFABU2022.pdf application/pdf en public http://dms.library.utm.my:8080/vital/access/manager/Repository/vital:150013 phd doctoral Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment & Surveying Faculty of Built Environment & Surveying
institution Universiti Teknologi Malaysia
collection UTM Institutional Repository
language English
topic HD Industries
Land use
Labor
NA Architecture
spellingShingle HD Industries
Land use
Labor
NA Architecture
Yusuf, Siti Ayu Zubaidah
Kerangka elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak bagi kediaman berbilang tingkat
description Pembangunan kediaman berbilang tingkat merupakan satu inisiatif bagi memastikan kemudahan kediaman yang mencukupi di kawasan berkepadatan tinggi. Pertumbuhan kediaman berbilang tingkat yang berterusan menunjukkan bahawa sistem pengurusan harta tanah yang berkesan diperlukan dalam penyediaan pembangunan harta tanah kediaman berbilang tingkat yang mampan. Kejadian kanak-kanak jatuh dari bangunan kediaman bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah berlaku di seluruh negara selama bertahun-tahun yang mengakibatkan kecederaan parah dan kematian. Ini boleh dielakkan dengan menambah baik elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak untuk kediaman baharu atau dengan menyediakan ciri keselamatan kanak-kanak untuk kediaman sedia ada. Keselamatan kanakkanak di rumah adalah elemen penting dalam reka bentuk kediaman tetapi sebahagian besarnya diabaikan. Oleh itu, kajian ini dijalankan berdasarkan tiga objektif; pertama, mengenal pasti reka bentuk di kediaman berbilang tingkat yang menjadi punca berlakunya kanak-kanak jatuh dari bangunan; kedua, untuk mengkaji ciri-ciri elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak di kediaman berbilang tingkat; dan ketiga, untuk menghasilkan rangka kerja parameter elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak dalam kelulusan aplikasi pembangunan kediaman berbilang tingkat. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melibatkan pengedaran borang soal selidik dan temu bual dengan pihak yang terlibat dalam pembangunan kediaman berbilang tingkat. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memproses data bagi memastikan maklumat yang disampaikan dapat diterangkan dengan lebih jelas. Di samping itu, analisis MCDA digunakan untuk menentukan kedudukan elemen keselamatan yang menjadi punca kanak-kanak jatuh. Kajian ini mendapati empat elemen reka bentuk keselamatan menjadi punca utama kejadian kanak-kanak jatuh iaitu tingkap, balkoni, koridor dan tangga. Melalui analisis yang telah di jalankan, beberapa ciri penting telah diperolehi bagi menambah baik kerangka kerja parameter keselamatan kanakkanak untuk kediaman berbilang tingkat. Kajian ini akan dapat membantu memastikan bangunan kediaman selamat untuk diduduki terutamanya bagi golongan kanak-kanak. Selain itu, ia juga boleh memanfaatkan perancangan kediaman yang dinamik dan boleh didiami untuk semua. Ini akan meningkatkan kualiti hidup melalui persekitaran yang selamat dan kesejahteraan manusia untuk masa kini dan masa depan.
format Thesis
qualification_name Doctor of Philosophy (PhD.)
qualification_level Doctorate
author Yusuf, Siti Ayu Zubaidah
author_facet Yusuf, Siti Ayu Zubaidah
author_sort Yusuf, Siti Ayu Zubaidah
title Kerangka elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak bagi kediaman berbilang tingkat
title_short Kerangka elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak bagi kediaman berbilang tingkat
title_full Kerangka elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak bagi kediaman berbilang tingkat
title_fullStr Kerangka elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak bagi kediaman berbilang tingkat
title_full_unstemmed Kerangka elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak bagi kediaman berbilang tingkat
title_sort kerangka elemen reka bentuk keselamatan kanak-kanak bagi kediaman berbilang tingkat
granting_institution Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment & Surveying
granting_department Faculty of Built Environment & Surveying
publishDate 2022
url http://eprints.utm.my/id/eprint/100317/1/SitiAyuZubaidahPFABU2022.pdf
_version_ 1776100669239853056