Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar

Bilangan pelajar yang terlibat dengan tingkah laku delinkuen semakin meningkat dari semasa ke semasa. Banyak aspek dianggap sebagai penyumbang kepada peningkatan ini. Kajian ini memberikan tumpuan kepada tiga aspek iaitu hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan tahap kecerdasan emosi sebagai pun...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Abu Bakar, Maizatul Akmam
Format: Thesis
Language:English
Published: 2007
Subjects:
Online Access:http://eprints.utm.my/id/eprint/6596/1/MaizatulAkmamAbuBakarMFP.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-utm-ep.6596
record_format uketd_dc
spelling my-utm-ep.65962018-07-30T08:39:32Z Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar 2007-11 Abu Bakar, Maizatul Akmam L Education (General) Bilangan pelajar yang terlibat dengan tingkah laku delinkuen semakin meningkat dari semasa ke semasa. Banyak aspek dianggap sebagai penyumbang kepada peningkatan ini. Kajian ini memberikan tumpuan kepada tiga aspek iaitu hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan tahap kecerdasan emosi sebagai punca tingkah laku delinkuen pelajar. Hubungan keluarga dilihat pada aspek kemesraan di antara ahli keluarga, kekerapan meluangkan masa bersama ahli keluarga dan sejauh mana ahli keluarga mengambil tahu tentang kegiatan pelajar. Pengaruh rakan sebaya dikaji dari aspek sistem kepercayaan, pengaruh, keinginan untuk bersama dan diterima oleh rakan sebaya. Manakala aspek kecerdasan emosi pula dilihat dari sudut penerimaan pelajar terhadap diri sendiri, pandangan pelajar terhadap orang lain dan bagaimana mereka ingin diri mereka diterima. Responden terdiri daripada 166 orang pelajar tingkatan empat SMK Sri Rahmat, Johor Bahru. Soal selidik telah digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Jumlah kekerapan, min, sisihan piawai, ujian t dan korelasi digunakan untuk tujuan menganalisis data yang diperolehi. Kajian ini mendapati bahawa tidak ramai pelajar SMK Sri Rahmat yang terlibat dengan salah laku yang tegar. Hasil kajian menunjukkan hubungan yang signifikan di antara tahap hubungan keluarga dan tahap kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen. Manakala terdapat perkaitan di antara hubungan keluarga dengan tahap kecerdasan emosi pelajar. Beberapa cadangan telah dikemukakan kepada ibu bapa, guru dan masyarakat terutamanya Persatuan Ibu Bapa Guru untuk membantu pelajar mewujudkan persekitaran positif bagi mengelakkan pelajar terjebak dengan gejala sosial dan tingkah laku delinkuen. 2007-11 Thesis http://eprints.utm.my/id/eprint/6596/ http://eprints.utm.my/id/eprint/6596/1/MaizatulAkmamAbuBakarMFP.pdf application/pdf en public masters Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education Faculty of Education
institution Universiti Teknologi Malaysia
collection UTM Institutional Repository
language English
topic L Education (General)
spellingShingle L Education (General)
Abu Bakar, Maizatul Akmam
Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar
description Bilangan pelajar yang terlibat dengan tingkah laku delinkuen semakin meningkat dari semasa ke semasa. Banyak aspek dianggap sebagai penyumbang kepada peningkatan ini. Kajian ini memberikan tumpuan kepada tiga aspek iaitu hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan tahap kecerdasan emosi sebagai punca tingkah laku delinkuen pelajar. Hubungan keluarga dilihat pada aspek kemesraan di antara ahli keluarga, kekerapan meluangkan masa bersama ahli keluarga dan sejauh mana ahli keluarga mengambil tahu tentang kegiatan pelajar. Pengaruh rakan sebaya dikaji dari aspek sistem kepercayaan, pengaruh, keinginan untuk bersama dan diterima oleh rakan sebaya. Manakala aspek kecerdasan emosi pula dilihat dari sudut penerimaan pelajar terhadap diri sendiri, pandangan pelajar terhadap orang lain dan bagaimana mereka ingin diri mereka diterima. Responden terdiri daripada 166 orang pelajar tingkatan empat SMK Sri Rahmat, Johor Bahru. Soal selidik telah digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Jumlah kekerapan, min, sisihan piawai, ujian t dan korelasi digunakan untuk tujuan menganalisis data yang diperolehi. Kajian ini mendapati bahawa tidak ramai pelajar SMK Sri Rahmat yang terlibat dengan salah laku yang tegar. Hasil kajian menunjukkan hubungan yang signifikan di antara tahap hubungan keluarga dan tahap kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen. Manakala terdapat perkaitan di antara hubungan keluarga dengan tahap kecerdasan emosi pelajar. Beberapa cadangan telah dikemukakan kepada ibu bapa, guru dan masyarakat terutamanya Persatuan Ibu Bapa Guru untuk membantu pelajar mewujudkan persekitaran positif bagi mengelakkan pelajar terjebak dengan gejala sosial dan tingkah laku delinkuen.
format Thesis
qualification_level Master's degree
author Abu Bakar, Maizatul Akmam
author_facet Abu Bakar, Maizatul Akmam
author_sort Abu Bakar, Maizatul Akmam
title Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar
title_short Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar
title_full Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar
title_fullStr Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar
title_full_unstemmed Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar
title_sort perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar
granting_institution Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education
granting_department Faculty of Education
publishDate 2007
url http://eprints.utm.my/id/eprint/6596/1/MaizatulAkmamAbuBakarMFP.pdf
_version_ 1747814679306043392