Kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR)

Kajian ini bertujuan menentukan kesan penggunaan kaedah Suai Gabung Graf (SGG) terhadap kemahiran di dalam topik Gerakan Linear dalam Fizik Tingkatan Empat. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan kaedah eksperimen kuasi. Skor pelajar dikumpul dengan menggunakan Penilaian Kemahiran Menggraf Gerakan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Afandi Samat
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2015
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1018
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan menentukan kesan penggunaan kaedah Suai Gabung Graf (SGG) terhadap kemahiran di dalam topik Gerakan Linear dalam Fizik Tingkatan Empat. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan kaedah eksperimen kuasi. Skor pelajar dikumpul dengan menggunakan Penilaian Kemahiran Menggraf Gerakan Linear (PKM). Instrumen tersebut ditadbirkan dalam dua sesi pengujian iaitu praujian dan pascaujian yang setara. Perbandingan min skor pelajar dianalisis menggunakan ujian-t. Seramai 197 orang pelajar Tingkatan Empat telah dipilih sebagai sampel dan dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu 101 orang dalam kumpulan kawalan dan 96 orang dalam kumpulan ujikaji. Hasil kajian menunjukkan tahap kemahiran menggraf gerakan linear kedua-dua kumpulan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun begitu, tiada perbezaan yang signifikan antara min skor pascaujian kedua-dua kumpulan tersebut. Kesimpulannya, kaedah SGG memberikan kesan interaksi positif yang lebih tinggi terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar. Implikasinya, penggunaan kaedah SGG menambahkan kepelbagaian pilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk Gerakan Linear.