Kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR)

Kajian ini bertujuan menentukan kesan penggunaan kaedah Suai Gabung Graf (SGG) terhadap kemahiran di dalam topik Gerakan Linear dalam Fizik Tingkatan Empat. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan kaedah eksperimen kuasi. Skor pelajar dikumpul dengan menggunakan Penilaian Kemahiran Menggraf Gerakan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Afandi Samat
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2015
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1018
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:1018
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:10182020-02-27 Kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR) 2015 Afandi Samat QA Mathematics Kajian ini bertujuan menentukan kesan penggunaan kaedah Suai Gabung Graf (SGG) terhadap kemahiran di dalam topik Gerakan Linear dalam Fizik Tingkatan Empat. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan kaedah eksperimen kuasi. Skor pelajar dikumpul dengan menggunakan Penilaian Kemahiran Menggraf Gerakan Linear (PKM). Instrumen tersebut ditadbirkan dalam dua sesi pengujian iaitu praujian dan pascaujian yang setara. Perbandingan min skor pelajar dianalisis menggunakan ujian-t. Seramai 197 orang pelajar Tingkatan Empat telah dipilih sebagai sampel dan dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu 101 orang dalam kumpulan kawalan dan 96 orang dalam kumpulan ujikaji. Hasil kajian menunjukkan tahap kemahiran menggraf gerakan linear kedua-dua kumpulan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun begitu, tiada perbezaan yang signifikan antara min skor pascaujian kedua-dua kumpulan tersebut. Kesimpulannya, kaedah SGG memberikan kesan interaksi positif yang lebih tinggi terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar. Implikasinya, penggunaan kaedah SGG menambahkan kepelbagaian pilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk Gerakan Linear. 2015 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1018 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1018 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains dan Matematik N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic QA Mathematics
spellingShingle QA Mathematics
Afandi Samat
Kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR)
description Kajian ini bertujuan menentukan kesan penggunaan kaedah Suai Gabung Graf (SGG) terhadap kemahiran di dalam topik Gerakan Linear dalam Fizik Tingkatan Empat. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan kaedah eksperimen kuasi. Skor pelajar dikumpul dengan menggunakan Penilaian Kemahiran Menggraf Gerakan Linear (PKM). Instrumen tersebut ditadbirkan dalam dua sesi pengujian iaitu praujian dan pascaujian yang setara. Perbandingan min skor pelajar dianalisis menggunakan ujian-t. Seramai 197 orang pelajar Tingkatan Empat telah dipilih sebagai sampel dan dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu 101 orang dalam kumpulan kawalan dan 96 orang dalam kumpulan ujikaji. Hasil kajian menunjukkan tahap kemahiran menggraf gerakan linear kedua-dua kumpulan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun begitu, tiada perbezaan yang signifikan antara min skor pascaujian kedua-dua kumpulan tersebut. Kesimpulannya, kaedah SGG memberikan kesan interaksi positif yang lebih tinggi terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar. Implikasinya, penggunaan kaedah SGG menambahkan kepelbagaian pilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk Gerakan Linear.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Afandi Samat
author_facet Afandi Samat
author_sort Afandi Samat
title Kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR)
title_short Kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR)
title_full Kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR)
title_fullStr Kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR)
title_full_unstemmed Kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR)
title_sort kesan kaedah suai gabung graf terhadap kemahiran menggraf gerakan linear dalam kalangan pelajar sekolah menengah (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Sains dan Matematik
publishDate 2015
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1018
_version_ 1747832932177805312