Perisian kursus multimedia mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi topik logo (APH-Pensil) (IR)

Tujuan penyelidikan ini ialah untuk membangunkan dan menguji sebuah Perisian Kursus Multimedia untuk Pendidikan Seni Visual (APH-Pensil), berasaskan teori Asas Seni Reka. Pembangunan perisian kursus tersebut adalah berdasarkan metodologi kitar hayat pembangunan yang bergelar KHAPH-Pensil. Kaedah pem...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ridzuan Hussin
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2009
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1098
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:1098
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:10982020-02-27 Perisian kursus multimedia mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi topik logo (APH-Pensil) (IR) 2009 Ridzuan Hussin N Visual arts (General) For photography, see TR Tujuan penyelidikan ini ialah untuk membangunkan dan menguji sebuah Perisian Kursus Multimedia untuk Pendidikan Seni Visual (APH-Pensil), berasaskan teori Asas Seni Reka. Pembangunan perisian kursus tersebut adalah berdasarkan metodologi kitar hayat pembangunan yang bergelar KHAPH-Pensil. Kaedah pembangunan tersebut merangkumi lima fasa seperti: Analisis, Reka Bentuk, Pembangunan, Implimentasi dan Penilaian. Fasa-fasa tersebut diintegrasikan dengan pelbagai entiti yang berkaitan khusus dengan teori Asas Seni Reka. Penekanan perisian ini ialah terhadap salah satu topik dalam pendidikan seni visual (PSV), iaitu logo, bagi pelajar Tingkatan empat. Pendekatan Kognitivisme-Konstruktivisrne diaplikasikan berdasarkan pelbagai teknik seperti: teknik Gestalt, pengecaman corak, dan scaffolding. Peri sian ini memuatkan enam modul. Modul Unsur Seni membantu pelajar memperolehi kemahiran membentuk garisan, ruang dan wama; modul Prinsip Rekaan pula, membantu pelajar memperoleh kemahiran mengenalpasti keharmonian, imbangan, penegasan, kontra, irama, kepelbagaian dan kesatuan rekaan yang dihasilkan; modul Proses Reka Bentuk membolehkan pelajar mereka bentuk semula logo sedia ada; modul Teknik pula, membantu pelajar dalam pemilihan wama dan pengecaman; modul Logo HSR membolehkan pelajar mereka bentuk logo 2D dan 3D. Pengujian perisian kursus multimedia APH-Pensil dilaksanakan melalui kaedah eksperimen separa untuk menguji kepenggunaan perisian kursus tersebut berasaskan kepada lima konstruk: keberkesanan, kebolehbelajaran, kemudahgunaan, keanjalan dan sikap pengguna terhadap perisian tersebut. Data dikumpul melalui soal selidik, tugasan khusus, temu bual dan senarai semakan pemerhatian. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan hasil tugasan pelajar di antara kumpulan eksperimen berbanding dengan kumpulan kawalan. Hasil kajian juga, menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian pelajar kumpulan eksperimen dalam aspek seperti: kreativiti, estetik, imaginasi dan inovasi berbanding kumpulan kawalan. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan sikap yang positif terhadap penggunaan APH-Pensil. Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan perisian kursus multimedia APH-Pensil, adalah lebih berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) khususnya, topik Logo, berbanding kaedah konvensional. Sumbangan kajian adalah: (i) pembangunan model perisian kursus APH-Pensil yang dinamakan sebagai KHAPH-Pensil; (ii) reka bentuk model ID perisian kursus APHPensil berasaskan teori Asas Seni Reka (iii) prototaip APH-Pensil (iv) model Scaffolding (v) beberapa instrumen kajian (SSK, SSKB, SSKG, SSKA, SSSP, SSSG) untuk menguji kepenggunaan sistem APH-Pensil, dan (vi) penemuan pengujian kepenggunaan bagi perisian multimedia APH-Pensil. 2009 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1098 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1098 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic N Visual arts (General) For photography
see TR
spellingShingle N Visual arts (General) For photography
see TR
Ridzuan Hussin
Perisian kursus multimedia mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi topik logo (APH-Pensil) (IR)
description Tujuan penyelidikan ini ialah untuk membangunkan dan menguji sebuah Perisian Kursus Multimedia untuk Pendidikan Seni Visual (APH-Pensil), berasaskan teori Asas Seni Reka. Pembangunan perisian kursus tersebut adalah berdasarkan metodologi kitar hayat pembangunan yang bergelar KHAPH-Pensil. Kaedah pembangunan tersebut merangkumi lima fasa seperti: Analisis, Reka Bentuk, Pembangunan, Implimentasi dan Penilaian. Fasa-fasa tersebut diintegrasikan dengan pelbagai entiti yang berkaitan khusus dengan teori Asas Seni Reka. Penekanan perisian ini ialah terhadap salah satu topik dalam pendidikan seni visual (PSV), iaitu logo, bagi pelajar Tingkatan empat. Pendekatan Kognitivisme-Konstruktivisrne diaplikasikan berdasarkan pelbagai teknik seperti: teknik Gestalt, pengecaman corak, dan scaffolding. Peri sian ini memuatkan enam modul. Modul Unsur Seni membantu pelajar memperolehi kemahiran membentuk garisan, ruang dan wama; modul Prinsip Rekaan pula, membantu pelajar memperoleh kemahiran mengenalpasti keharmonian, imbangan, penegasan, kontra, irama, kepelbagaian dan kesatuan rekaan yang dihasilkan; modul Proses Reka Bentuk membolehkan pelajar mereka bentuk semula logo sedia ada; modul Teknik pula, membantu pelajar dalam pemilihan wama dan pengecaman; modul Logo HSR membolehkan pelajar mereka bentuk logo 2D dan 3D. Pengujian perisian kursus multimedia APH-Pensil dilaksanakan melalui kaedah eksperimen separa untuk menguji kepenggunaan perisian kursus tersebut berasaskan kepada lima konstruk: keberkesanan, kebolehbelajaran, kemudahgunaan, keanjalan dan sikap pengguna terhadap perisian tersebut. Data dikumpul melalui soal selidik, tugasan khusus, temu bual dan senarai semakan pemerhatian. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan hasil tugasan pelajar di antara kumpulan eksperimen berbanding dengan kumpulan kawalan. Hasil kajian juga, menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian pelajar kumpulan eksperimen dalam aspek seperti: kreativiti, estetik, imaginasi dan inovasi berbanding kumpulan kawalan. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan sikap yang positif terhadap penggunaan APH-Pensil. Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan perisian kursus multimedia APH-Pensil, adalah lebih berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) khususnya, topik Logo, berbanding kaedah konvensional. Sumbangan kajian adalah: (i) pembangunan model perisian kursus APH-Pensil yang dinamakan sebagai KHAPH-Pensil; (ii) reka bentuk model ID perisian kursus APHPensil berasaskan teori Asas Seni Reka (iii) prototaip APH-Pensil (iv) model Scaffolding (v) beberapa instrumen kajian (SSK, SSKB, SSKG, SSKA, SSSP, SSSG) untuk menguji kepenggunaan sistem APH-Pensil, dan (vi) penemuan pengujian kepenggunaan bagi perisian multimedia APH-Pensil.
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Ridzuan Hussin
author_facet Ridzuan Hussin
author_sort Ridzuan Hussin
title Perisian kursus multimedia mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi topik logo (APH-Pensil) (IR)
title_short Perisian kursus multimedia mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi topik logo (APH-Pensil) (IR)
title_full Perisian kursus multimedia mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi topik logo (APH-Pensil) (IR)
title_fullStr Perisian kursus multimedia mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi topik logo (APH-Pensil) (IR)
title_full_unstemmed Perisian kursus multimedia mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi topik logo (APH-Pensil) (IR)
title_sort perisian kursus multimedia mata pelajaran pendidikan seni visual bagi topik logo (aph-pensil) (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
publishDate 2009
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1098
_version_ 1747832938051928064