Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah (IR)

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis masalah sosial masyarakat India yang dipaparkan dalam cerpen M.Ramaiah. Tiga objektif kajian ditetapkan untuk mengukuhkan penyelidikan ini ialah mengenal pasti masalah sosial yang dipaparkan, menganalisis tujuan penggunaan masalah sosial dan menilai kesesuaian...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Komathy Vayapuri
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2015
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1263
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:1263
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:12632020-02-27 Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah (IR) 2015 Komathy Vayapuri HN Social history and conditions. Social problems. Social reform Kajian ini bertujuan untuk menganalisis masalah sosial masyarakat India yang dipaparkan dalam cerpen M.Ramaiah. Tiga objektif kajian ditetapkan untuk mengukuhkan penyelidikan ini ialah mengenal pasti masalah sosial yang dipaparkan, menganalisis tujuan penggunaan masalah sosial dan menilai kesesuaian masalah sosial yang dibincangkan dalam cerpen-cerpen M.Ramaiah dengan cara kehidupan moden masyarakat India di Malaysia. Kajian ini telah menggabungkan dua kaedah secara bersepadu iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah temu bual. Kaedah kepustakaan melibatkan analisis teks yang berpandukan kepada 38 buah cerpen. Kaedah temu bual pula digunakan untuk mengumpul maklumat mengenai tujuan penggunaan sesuatu masalah sosial dalam cerpen M.Ramaiah. Di samping itu, dua modul teori menjadi asas kajian ini iaitu teori pencerminan Georg Lukacs dan teori genetik Lucian Goldmann. Hasil dapatan objektif pertama ialah mengenal pasti 24 jenis masalah sosial daripada 38 buah cerpen yang telah dipilih bagi tujuan kajian ini. Masalah berkaitan dengan sosial mencatat tahap yang paling dominan iaitu 54 peratus. Selain itu, melalui hasil objektif kajian kedua didapati cerpenis M.Ramaiah mempunyai tujuh jenis tujuan dalam memaparkan sesuatu masalah sosial dalam cerpennya. Hasil dapatan objektif ketiga pula mendapati bahawa sebanyak 63 peratus masalah sosial masih ketara dan 37 peratus jenis masalah kurang ketara dalam kalangan masyarakat India. Cerpen-cerpen M.Ramaiah berjaya mencerminkan masalah sosial sebenar yang dialami oleh masyarakat India di Malaysia. Kajian ini mendedahkan pelbagai dilema serta permasalahan yang berlaku dalam masyarakat India dengan harapan dapat mengubah situasi dan menghulurkan bantuan serta perhatian kepada masyarakat India demi mengurangkan beban masalah sosial yang dihadapi. 2015 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1263 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1263 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic HN Social history and conditions
Social problems
Social reform
spellingShingle HN Social history and conditions
Social problems
Social reform
Komathy Vayapuri
Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah (IR)
description Kajian ini bertujuan untuk menganalisis masalah sosial masyarakat India yang dipaparkan dalam cerpen M.Ramaiah. Tiga objektif kajian ditetapkan untuk mengukuhkan penyelidikan ini ialah mengenal pasti masalah sosial yang dipaparkan, menganalisis tujuan penggunaan masalah sosial dan menilai kesesuaian masalah sosial yang dibincangkan dalam cerpen-cerpen M.Ramaiah dengan cara kehidupan moden masyarakat India di Malaysia. Kajian ini telah menggabungkan dua kaedah secara bersepadu iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah temu bual. Kaedah kepustakaan melibatkan analisis teks yang berpandukan kepada 38 buah cerpen. Kaedah temu bual pula digunakan untuk mengumpul maklumat mengenai tujuan penggunaan sesuatu masalah sosial dalam cerpen M.Ramaiah. Di samping itu, dua modul teori menjadi asas kajian ini iaitu teori pencerminan Georg Lukacs dan teori genetik Lucian Goldmann. Hasil dapatan objektif pertama ialah mengenal pasti 24 jenis masalah sosial daripada 38 buah cerpen yang telah dipilih bagi tujuan kajian ini. Masalah berkaitan dengan sosial mencatat tahap yang paling dominan iaitu 54 peratus. Selain itu, melalui hasil objektif kajian kedua didapati cerpenis M.Ramaiah mempunyai tujuh jenis tujuan dalam memaparkan sesuatu masalah sosial dalam cerpennya. Hasil dapatan objektif ketiga pula mendapati bahawa sebanyak 63 peratus masalah sosial masih ketara dan 37 peratus jenis masalah kurang ketara dalam kalangan masyarakat India. Cerpen-cerpen M.Ramaiah berjaya mencerminkan masalah sosial sebenar yang dialami oleh masyarakat India di Malaysia. Kajian ini mendedahkan pelbagai dilema serta permasalahan yang berlaku dalam masyarakat India dengan harapan dapat mengubah situasi dan menghulurkan bantuan serta perhatian kepada masyarakat India demi mengurangkan beban masalah sosial yang dihadapi.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Komathy Vayapuri
author_facet Komathy Vayapuri
author_sort Komathy Vayapuri
title Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah (IR)
title_short Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah (IR)
title_full Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah (IR)
title_fullStr Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah (IR)
title_full_unstemmed Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah (IR)
title_sort analisis masalah sosial dalam cerpen karya m.ramaiah (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2015
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1263
_version_ 1747832960638255104