Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi (IR)

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penerapan kemahiran berfikir kritis dan kreatif (KBKK) ke atas pelajar tingkatan empat melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) bagi pembelajaran Nutrisi. Kajian ini melibatkan 68 orang pelajar. Kaedah kajian kuantitatif digunakan dalam kajian...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Shafini Noor Ain Abd Ghani
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2014
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1478
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penerapan kemahiran berfikir kritis dan kreatif (KBKK) ke atas pelajar tingkatan empat melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) bagi pembelajaran Nutrisi. Kajian ini melibatkan 68 orang pelajar. Kaedah kajian kuantitatif digunakan dalam kajian ini dengan melibatkan ujian statistik deskriptif dan disokong sebahagiannya oleh kaedah kualitatif. Protokol "The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) digunakan sebagai instrumen dalam kajian inL Pengumpulan data dan pemerhatian dijalankan terhadap aktiviti pembelajaran melibatkan empat aktiviti pembelajaran iaitu teknik penyoalan, pengajaran melalui penggunaan contoh, tugasan kerja rumah atau folio dan eksperimen. Dapatan kajian menunjukkan min skor penerapan KBKK adalah tinggi (min = 4.1, S.P = 0.76). Kajian juga menunjukkan terdapat perubahan positif terhadap KBKK pelajar dalam proses pembelajaran Nutrisi dengan pendekatan PBM. Implikasinya, penerapan KBKK bagi pembelajaran Nutrisi dengan pendekatan PBM dapat memupuk kemahiran berfikir aras tinggi.