Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi (IR)

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penerapan kemahiran berfikir kritis dan kreatif (KBKK) ke atas pelajar tingkatan empat melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) bagi pembelajaran Nutrisi. Kajian ini melibatkan 68 orang pelajar. Kaedah kajian kuantitatif digunakan dalam kajian...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Shafini Noor Ain Abd Ghani
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2014
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1478
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:1478
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:14782020-02-27 Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi (IR) 2014 Shafini Noor Ain Abd Ghani BF Psychology Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penerapan kemahiran berfikir kritis dan kreatif (KBKK) ke atas pelajar tingkatan empat melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) bagi pembelajaran Nutrisi. Kajian ini melibatkan 68 orang pelajar. Kaedah kajian kuantitatif digunakan dalam kajian ini dengan melibatkan ujian statistik deskriptif dan disokong sebahagiannya oleh kaedah kualitatif. Protokol "The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) digunakan sebagai instrumen dalam kajian inL Pengumpulan data dan pemerhatian dijalankan terhadap aktiviti pembelajaran melibatkan empat aktiviti pembelajaran iaitu teknik penyoalan, pengajaran melalui penggunaan contoh, tugasan kerja rumah atau folio dan eksperimen. Dapatan kajian menunjukkan min skor penerapan KBKK adalah tinggi (min = 4.1, S.P = 0.76). Kajian juga menunjukkan terdapat perubahan positif terhadap KBKK pelajar dalam proses pembelajaran Nutrisi dengan pendekatan PBM. Implikasinya, penerapan KBKK bagi pembelajaran Nutrisi dengan pendekatan PBM dapat memupuk kemahiran berfikir aras tinggi. 2014 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1478 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1478 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains dan Matematik N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BF Psychology
spellingShingle BF Psychology
Shafini Noor Ain Abd Ghani
Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi (IR)
description Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penerapan kemahiran berfikir kritis dan kreatif (KBKK) ke atas pelajar tingkatan empat melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) bagi pembelajaran Nutrisi. Kajian ini melibatkan 68 orang pelajar. Kaedah kajian kuantitatif digunakan dalam kajian ini dengan melibatkan ujian statistik deskriptif dan disokong sebahagiannya oleh kaedah kualitatif. Protokol "The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) digunakan sebagai instrumen dalam kajian inL Pengumpulan data dan pemerhatian dijalankan terhadap aktiviti pembelajaran melibatkan empat aktiviti pembelajaran iaitu teknik penyoalan, pengajaran melalui penggunaan contoh, tugasan kerja rumah atau folio dan eksperimen. Dapatan kajian menunjukkan min skor penerapan KBKK adalah tinggi (min = 4.1, S.P = 0.76). Kajian juga menunjukkan terdapat perubahan positif terhadap KBKK pelajar dalam proses pembelajaran Nutrisi dengan pendekatan PBM. Implikasinya, penerapan KBKK bagi pembelajaran Nutrisi dengan pendekatan PBM dapat memupuk kemahiran berfikir aras tinggi.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Shafini Noor Ain Abd Ghani
author_facet Shafini Noor Ain Abd Ghani
author_sort Shafini Noor Ain Abd Ghani
title Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi (IR)
title_short Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi (IR)
title_full Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi (IR)
title_fullStr Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi (IR)
title_full_unstemmed Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi (IR)
title_sort pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (pbm) terhadap kbkk pelajar dalam pembelajaran nutrisi (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Sains dan Matematik
publishDate 2014
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1478
_version_ 1747832976794714112