Analisis masalah sosial dalam cerpen karya A.Nagappan (IR)

Kajian ini mempunyai tiga tujuan utama iaitu mengkaji latar belakang serta kepengarangan A.Nagappan, mengenal pasti masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat India di Malaysia dan mengkaji kerelevenan di antara masalah sosial dengan keadaan kehidupan sebenar masyarakat India di Malaysia dalam cer...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ilampuranan Kiramany
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2015
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1507
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:1507
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:15072020-02-27 Analisis masalah sosial dalam cerpen karya A.Nagappan (IR) 2015 Ilampuranan Kiramany HN Social history and conditions. Social problems. Social reform Kajian ini mempunyai tiga tujuan utama iaitu mengkaji latar belakang serta kepengarangan A.Nagappan, mengenal pasti masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat India di Malaysia dan mengkaji kerelevenan di antara masalah sosial dengan keadaan kehidupan sebenar masyarakat India di Malaysia dalam cerpen A.Nagappan. Kumpulan cerpen dan antologi cerpen A.Nagappan yang dikaji ialah Ko:nal A:ru, Kampi Me:l Nhadakirarkal:, The:t:al dan Pe:ravaik Kathaikal: yang berjumlah 13 buah cerpen. Kaedah kualitatif iaitu kajian kepustakaan dan analisis teks serta teori Sosiologi Sastera digunakan untuk mengkaji cerpen-cerpen A.Nagappan. Hasil dapatan kajian menunjukkan A.Nagappan merupakan seorang penulis prolifik yang membincangkan isu-isu rakyat. Melalui kajian ini didapati terdapat 14 masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat India di Malaysia. Antara masalah sosial yang digambarkan dalam cerpen-cerpen tersebut adalah kemiskinan, keciciran pendidikan, kepimpinan, penghambaan, keruntuhan moral, kesihatan dan pengaruh alkohol. Secara keseluruhannya, boleh dikatakan bahawa cerpen A.Nagappan mencerminkan kehidupan sebenar yang pernah dilalui oleh masyarakat India di negara ini. Untuk mengatasi masalah sosial ini pelbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh kerajaan, umpamanya peruntukkan khas untuk pemulihan status ekonomi dan kepelbagaian peluang pendidikan di semua peringkat pengajian untuk semua kaum. Sehubungan itu, melalui kajian ini diharapkan pelbagai isu lagi akan terus dikaji demi kesejahteraan semua rakyat di negara ini. 2015 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1507 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1507 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic HN Social history and conditions
Social problems
Social reform
spellingShingle HN Social history and conditions
Social problems
Social reform
Ilampuranan Kiramany
Analisis masalah sosial dalam cerpen karya A.Nagappan (IR)
description Kajian ini mempunyai tiga tujuan utama iaitu mengkaji latar belakang serta kepengarangan A.Nagappan, mengenal pasti masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat India di Malaysia dan mengkaji kerelevenan di antara masalah sosial dengan keadaan kehidupan sebenar masyarakat India di Malaysia dalam cerpen A.Nagappan. Kumpulan cerpen dan antologi cerpen A.Nagappan yang dikaji ialah Ko:nal A:ru, Kampi Me:l Nhadakirarkal:, The:t:al dan Pe:ravaik Kathaikal: yang berjumlah 13 buah cerpen. Kaedah kualitatif iaitu kajian kepustakaan dan analisis teks serta teori Sosiologi Sastera digunakan untuk mengkaji cerpen-cerpen A.Nagappan. Hasil dapatan kajian menunjukkan A.Nagappan merupakan seorang penulis prolifik yang membincangkan isu-isu rakyat. Melalui kajian ini didapati terdapat 14 masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat India di Malaysia. Antara masalah sosial yang digambarkan dalam cerpen-cerpen tersebut adalah kemiskinan, keciciran pendidikan, kepimpinan, penghambaan, keruntuhan moral, kesihatan dan pengaruh alkohol. Secara keseluruhannya, boleh dikatakan bahawa cerpen A.Nagappan mencerminkan kehidupan sebenar yang pernah dilalui oleh masyarakat India di negara ini. Untuk mengatasi masalah sosial ini pelbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh kerajaan, umpamanya peruntukkan khas untuk pemulihan status ekonomi dan kepelbagaian peluang pendidikan di semua peringkat pengajian untuk semua kaum. Sehubungan itu, melalui kajian ini diharapkan pelbagai isu lagi akan terus dikaji demi kesejahteraan semua rakyat di negara ini.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Ilampuranan Kiramany
author_facet Ilampuranan Kiramany
author_sort Ilampuranan Kiramany
title Analisis masalah sosial dalam cerpen karya A.Nagappan (IR)
title_short Analisis masalah sosial dalam cerpen karya A.Nagappan (IR)
title_full Analisis masalah sosial dalam cerpen karya A.Nagappan (IR)
title_fullStr Analisis masalah sosial dalam cerpen karya A.Nagappan (IR)
title_full_unstemmed Analisis masalah sosial dalam cerpen karya A.Nagappan (IR)
title_sort analisis masalah sosial dalam cerpen karya a.nagappan (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2015
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1507
_version_ 1747832978994626560