Peranan watak utama dalam cerpen R.Karthigesu (IR)

Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti watak utama, menganalisis nilai kemanusiaan dalam watak utama cerpen R Karthigesu serta meneliti peranan watak utama sebagai teladan kepada pembaca dan masyarakat secara amnya. Kumpulan cerpen Innoru tatavai, Uci ilai maram dan Nir mel eluttu yang dikara...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Anushea Veni Veloosamy
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2015
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1615
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:1615
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:16152020-02-27 Peranan watak utama dalam cerpen R.Karthigesu (IR) 2015 Anushea Veni Veloosamy PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti watak utama, menganalisis nilai kemanusiaan dalam watak utama cerpen R Karthigesu serta meneliti peranan watak utama sebagai teladan kepada pembaca dan masyarakat secara amnya. Kumpulan cerpen Innoru tatavai, Uci ilai maram dan Nir mel eluttu yang dikarang oleh R Karthigesu sebagai korpus kajian ini. Kajian ini bersifat kualitatif yang menggunakan kaedah kepustakaan. Teori moral telah diaplikasikan dalam kajian ini. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat tiga belas watak utama yang tertumpu kepada sembilan aspek iaitu anak, kakak, remaja, wan ita, ibu, bapa, suami, guru dan warga tua. Di samping itu, terdapat sembilan nilai kemanusiaan iaitu bertanggungjawab, kerajinan, kesabaran, pengorbanan, keyakinan diri, kepimpinan, hormat menghormati, kasih sayang dan keadilan. Secara keseluruhan, kajian ini dapat memberikan impak positif yang ditonjolkan melalui watak utama dalam cerpen RKarthigesu untuk dijadikan teladan kepada generasi muda masa kini. Kajian ini, dapat memberi satu panduan untuk generasi muda dalam memperbaiki kehidupan mereka serta menggalakkan mereka supaya lebih berani dan berkeyakinan dalam menempuh liku-liku kehidupan. 2015 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1615 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1615 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Anushea Veni Veloosamy
Peranan watak utama dalam cerpen R.Karthigesu (IR)
description Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti watak utama, menganalisis nilai kemanusiaan dalam watak utama cerpen R Karthigesu serta meneliti peranan watak utama sebagai teladan kepada pembaca dan masyarakat secara amnya. Kumpulan cerpen Innoru tatavai, Uci ilai maram dan Nir mel eluttu yang dikarang oleh R Karthigesu sebagai korpus kajian ini. Kajian ini bersifat kualitatif yang menggunakan kaedah kepustakaan. Teori moral telah diaplikasikan dalam kajian ini. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat tiga belas watak utama yang tertumpu kepada sembilan aspek iaitu anak, kakak, remaja, wan ita, ibu, bapa, suami, guru dan warga tua. Di samping itu, terdapat sembilan nilai kemanusiaan iaitu bertanggungjawab, kerajinan, kesabaran, pengorbanan, keyakinan diri, kepimpinan, hormat menghormati, kasih sayang dan keadilan. Secara keseluruhan, kajian ini dapat memberikan impak positif yang ditonjolkan melalui watak utama dalam cerpen RKarthigesu untuk dijadikan teladan kepada generasi muda masa kini. Kajian ini, dapat memberi satu panduan untuk generasi muda dalam memperbaiki kehidupan mereka serta menggalakkan mereka supaya lebih berani dan berkeyakinan dalam menempuh liku-liku kehidupan.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Anushea Veni Veloosamy
author_facet Anushea Veni Veloosamy
author_sort Anushea Veni Veloosamy
title Peranan watak utama dalam cerpen R.Karthigesu (IR)
title_short Peranan watak utama dalam cerpen R.Karthigesu (IR)
title_full Peranan watak utama dalam cerpen R.Karthigesu (IR)
title_fullStr Peranan watak utama dalam cerpen R.Karthigesu (IR)
title_full_unstemmed Peranan watak utama dalam cerpen R.Karthigesu (IR)
title_sort peranan watak utama dalam cerpen r.karthigesu (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2015
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1615
_version_ 1747832982645768192