Kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder Tahun 3 (IR)

Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran Dunia Muzik di bilik darjah adalah bertujuan untuk memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Menurut Bahagian Perkembangan Pembangunan Kurikulum (BPPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (2003), selain memberi pengalaman muzikal, pembelajaran rekoder ju...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Zuria Shahnaz Sirajuddin
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2013
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1885
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:1885
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:18852020-02-27 Kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder Tahun 3 (IR) 2013 Zuria Shahnaz Sirajuddin MT Musical instruction and study Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran Dunia Muzik di bilik darjah adalah bertujuan untuk memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Menurut Bahagian Perkembangan Pembangunan Kurikulum (BPPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (2003), selain memberi pengalaman muzikal, pembelajaran rekoder juga dapat mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. Sejak Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan pada tahun 2012, pembelajaran rekoder dalam subjek Dunia Muzik terus diberi keutamaan dan diperkasakan iaitu pembelajaran rekoder bermula pada Tahun 3 yang bermula pada tahun 2013. Pihak BPPK juga turut menyediakan Modul Panduan Pengajaran untuk kegunaan guru supaya dapat membantu dalam melaksanakan proses pengajaran dengan lebih efisyen dan berkesan. Dalam pada itu, pada masa kini penempatan guru opsyen muzik di sekolah rendah masih tidak mencukupi. Kekurangan ini menyebabkan guru bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran Dunia Muzik. Ini menjadi masalah terhadap keberkesanan proses pengajaran muzik khasnya kerana guru bukan opsyen tidak mempunyai kemahiran muzikal dari segi teori dan praktikal. Lantaran itu, suatu kajian terhadap kesesuaian penggunaan Modul Panduan Pengajaran Dunia Muzik Tahun 3 di bawah unit pembelajaran rekoder oleh guru bukan opsyen di sekolah rendah telah dilaksanakan. Kajian ini telah dijalankan di sebuah sekolah rendah di dalam Daerah Kuala Kangsar, Perak. Tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran yang disediakan untuk guru bukan opsyen. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif di mana pengkaji telah mengunakan kaedah temu bual berstruktur untuk mendapatkan data kajian. Pengkaji telah memilih dua orang responden iaitu guru bukan opsyen yang mengajar mata pelajaran Dunia Muzik Tahun 3. Hasil kajian menunjukkan modul yang disediakan oleh BPPK ini adalah sesuai untuk digunakan oleh guru bukan opsyen dalam membantu mereka merancang objektif dan aktiviti pelajaran semasa sesi pengajaran Dunia Muzik Tahun 3 di bawah unit pembelajaran rekoder. Walau bagaimanapun, pengkaji berpendapat bahawa terdapat beberapa elemen yang perlu ditambahbaik seperti menyediakan koleksi lagu-lagu rakyat dalam permainan rekoder, menyediakan modul panduan belajar rekoder untuk murid dan menyediakan set latih tubi untuk kemahiran dalam permainan rekoder. 2013 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1885 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1885 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Muzik dan Seni Persembahan N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic MT Musical instruction and study
spellingShingle MT Musical instruction and study
Zuria Shahnaz Sirajuddin
Kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder Tahun 3 (IR)
description Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran Dunia Muzik di bilik darjah adalah bertujuan untuk memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Menurut Bahagian Perkembangan Pembangunan Kurikulum (BPPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (2003), selain memberi pengalaman muzikal, pembelajaran rekoder juga dapat mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. Sejak Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan pada tahun 2012, pembelajaran rekoder dalam subjek Dunia Muzik terus diberi keutamaan dan diperkasakan iaitu pembelajaran rekoder bermula pada Tahun 3 yang bermula pada tahun 2013. Pihak BPPK juga turut menyediakan Modul Panduan Pengajaran untuk kegunaan guru supaya dapat membantu dalam melaksanakan proses pengajaran dengan lebih efisyen dan berkesan. Dalam pada itu, pada masa kini penempatan guru opsyen muzik di sekolah rendah masih tidak mencukupi. Kekurangan ini menyebabkan guru bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran Dunia Muzik. Ini menjadi masalah terhadap keberkesanan proses pengajaran muzik khasnya kerana guru bukan opsyen tidak mempunyai kemahiran muzikal dari segi teori dan praktikal. Lantaran itu, suatu kajian terhadap kesesuaian penggunaan Modul Panduan Pengajaran Dunia Muzik Tahun 3 di bawah unit pembelajaran rekoder oleh guru bukan opsyen di sekolah rendah telah dilaksanakan. Kajian ini telah dijalankan di sebuah sekolah rendah di dalam Daerah Kuala Kangsar, Perak. Tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran yang disediakan untuk guru bukan opsyen. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif di mana pengkaji telah mengunakan kaedah temu bual berstruktur untuk mendapatkan data kajian. Pengkaji telah memilih dua orang responden iaitu guru bukan opsyen yang mengajar mata pelajaran Dunia Muzik Tahun 3. Hasil kajian menunjukkan modul yang disediakan oleh BPPK ini adalah sesuai untuk digunakan oleh guru bukan opsyen dalam membantu mereka merancang objektif dan aktiviti pelajaran semasa sesi pengajaran Dunia Muzik Tahun 3 di bawah unit pembelajaran rekoder. Walau bagaimanapun, pengkaji berpendapat bahawa terdapat beberapa elemen yang perlu ditambahbaik seperti menyediakan koleksi lagu-lagu rakyat dalam permainan rekoder, menyediakan modul panduan belajar rekoder untuk murid dan menyediakan set latih tubi untuk kemahiran dalam permainan rekoder.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Zuria Shahnaz Sirajuddin
author_facet Zuria Shahnaz Sirajuddin
author_sort Zuria Shahnaz Sirajuddin
title Kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder Tahun 3 (IR)
title_short Kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder Tahun 3 (IR)
title_full Kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder Tahun 3 (IR)
title_fullStr Kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder Tahun 3 (IR)
title_full_unstemmed Kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder Tahun 3 (IR)
title_sort kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder tahun 3 (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
publishDate 2013
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1885
_version_ 1747832995358703616