Analisis notasi hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian pasukan dalam Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013 (IR)

Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kekerapan penggunaan hantaran wall, diagonal dan square bagi setiap pasukan yang bertanding di Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013. Kajian ini juga mengenal pasti hubungan kekerapan penggunaan hantaran wall, diagonal dan square dengan pencapaian prestasi p...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Khairul Najla Hasnor
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2017
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=221
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:221
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:2212020-02-27 Analisis notasi hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian pasukan dalam Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013 (IR) 2017 Khairul Najla Hasnor GV Recreation Leisure Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kekerapan penggunaan hantaran wall, diagonal dan square bagi setiap pasukan yang bertanding di Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013. Kajian ini juga mengenal pasti hubungan kekerapan penggunaan hantaran wall, diagonal dan square dengan pencapaian prestasi pasukan lelaki dan wanita. Kajian ini melibatkan sebanyak 18 pasukan iaitu 11 pasukan bagi kategori lelaki dan 7 pasukan bagi kategori wanita. Keseluruhannya, seramai 216 pemain hoki dewan terlibat dalam kajian yang berlangsung di Universiti Malaysia Kelantan ini. Bagi mengenal pasti kekerapan hantaran wall, diagonal dan square, data dianalisis menggunakan kekerapan dan min penggunaan hantaran dinding. Manakala korelasi Pearson pula digunakan untuk mengkaji hubungan kekerapan penggunaan hantaran wall, diagonal dan square dengan pencapaian prestasi pasukan. Keputusan kajian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara kekerapan penggunaan hantaran dengan pencapaian pasukan bagi kedua-dua kategori. Nilai signifikan hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian prestasi bagi kategori lelaki dan wanita ialah (p<0.05). Perhubungan yang positif menunjukkan pasukan yang lebih banyak melakukan kemahiran hantaran wall, diagonal dan square merupakan pasukan yang berjaya dalam kejohanan tersebut berbanding pasukan yang kurang melakukan kemahiran hantaran. Dapatan kajian ini seharusnya digunakan oleh jurulatih dan individu yang terlibat dengan pembangunan sukan hoki dewan agar menumpukan latihan yang lebih sistematik kepada kemahiran hantaran. Kemahiran ini merupakan taktik atau strategi yang terbaik untuk memenangi sesuatu pertandingan hoki dewan. Namun, penggunaan hantaran yang kerap tanpa tujuan dan strategi yang spesifik tidak akan memberi sebarang kelebihan kepada pasukan. 2017 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=221 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=221 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic GV Recreation Leisure
spellingShingle GV Recreation Leisure
Khairul Najla Hasnor
Analisis notasi hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian pasukan dalam Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013 (IR)
description Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kekerapan penggunaan hantaran wall, diagonal dan square bagi setiap pasukan yang bertanding di Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013. Kajian ini juga mengenal pasti hubungan kekerapan penggunaan hantaran wall, diagonal dan square dengan pencapaian prestasi pasukan lelaki dan wanita. Kajian ini melibatkan sebanyak 18 pasukan iaitu 11 pasukan bagi kategori lelaki dan 7 pasukan bagi kategori wanita. Keseluruhannya, seramai 216 pemain hoki dewan terlibat dalam kajian yang berlangsung di Universiti Malaysia Kelantan ini. Bagi mengenal pasti kekerapan hantaran wall, diagonal dan square, data dianalisis menggunakan kekerapan dan min penggunaan hantaran dinding. Manakala korelasi Pearson pula digunakan untuk mengkaji hubungan kekerapan penggunaan hantaran wall, diagonal dan square dengan pencapaian prestasi pasukan. Keputusan kajian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara kekerapan penggunaan hantaran dengan pencapaian pasukan bagi kedua-dua kategori. Nilai signifikan hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian prestasi bagi kategori lelaki dan wanita ialah (p<0.05). Perhubungan yang positif menunjukkan pasukan yang lebih banyak melakukan kemahiran hantaran wall, diagonal dan square merupakan pasukan yang berjaya dalam kejohanan tersebut berbanding pasukan yang kurang melakukan kemahiran hantaran. Dapatan kajian ini seharusnya digunakan oleh jurulatih dan individu yang terlibat dengan pembangunan sukan hoki dewan agar menumpukan latihan yang lebih sistematik kepada kemahiran hantaran. Kemahiran ini merupakan taktik atau strategi yang terbaik untuk memenangi sesuatu pertandingan hoki dewan. Namun, penggunaan hantaran yang kerap tanpa tujuan dan strategi yang spesifik tidak akan memberi sebarang kelebihan kepada pasukan.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Khairul Najla Hasnor
author_facet Khairul Najla Hasnor
author_sort Khairul Najla Hasnor
title Analisis notasi hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian pasukan dalam Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013 (IR)
title_short Analisis notasi hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian pasukan dalam Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013 (IR)
title_full Analisis notasi hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian pasukan dalam Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013 (IR)
title_fullStr Analisis notasi hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian pasukan dalam Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013 (IR)
title_full_unstemmed Analisis notasi hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian pasukan dalam Kejohanan Hoki Dewan MASUM 2013 (IR)
title_sort analisis notasi hantaran wall, diagonal dan square terhadap pencapaian pasukan dalam kejohanan hoki dewan masum 2013 (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
publishDate 2017
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=221
_version_ 1747832862806114304