Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory) (IR)

Kajian ini dijalankan untuk mengukur kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory). Seramai 5 orang pakar yang terlibat dalam mengesahkan alat kajian ini. Dapatan menunjukkan bahawa kelima-lima pakar memberi kesahan yang tinggi iaitu skor sebanyak 91...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Wong, Karen Mei Sing
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2012
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2638
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:2638
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:26382020-02-27 Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory) (IR) 2012 Wong, Karen Mei Sing BF Psychology Kajian ini dijalankan untuk mengukur kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory). Seramai 5 orang pakar yang terlibat dalam mengesahkan alat kajian ini. Dapatan menunjukkan bahawa kelima-lima pakar memberi kesahan yang tinggi iaitu skor sebanyak 91 % dalam alat ukur tersebut. Seramai 119 orang pelajar Tingkatan Empat yang terlibat untuk mengukur kebolehpercayaan instrumen ini. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik yang mengandungi 85 item dengan 5 subskala yang telah diubahsuai berdasarkan Teori Pilihan. Data yang diperoleh kemudiannya dianalisis menggunakan kaedah Cronbach Alpha dan uji dan uji kembali. Keputusan kajian menunjukkan hanya 47 item daripada 85 item dalam alat ukur ini yang bermutu. Secara keseluruhan, pekali kebolehpercayaan Cronbach Alpha adalah pada tahap yang baik dengan nilai .871. Sehubungan dengan keputusan yang diperoleh, beberapa cadangan telah dikemukakan. 2012 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2638 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2638 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pembangunan Manusia N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BF Psychology
spellingShingle BF Psychology
Wong, Karen Mei Sing
Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory) (IR)
description Kajian ini dijalankan untuk mengukur kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory). Seramai 5 orang pakar yang terlibat dalam mengesahkan alat kajian ini. Dapatan menunjukkan bahawa kelima-lima pakar memberi kesahan yang tinggi iaitu skor sebanyak 91 % dalam alat ukur tersebut. Seramai 119 orang pelajar Tingkatan Empat yang terlibat untuk mengukur kebolehpercayaan instrumen ini. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik yang mengandungi 85 item dengan 5 subskala yang telah diubahsuai berdasarkan Teori Pilihan. Data yang diperoleh kemudiannya dianalisis menggunakan kaedah Cronbach Alpha dan uji dan uji kembali. Keputusan kajian menunjukkan hanya 47 item daripada 85 item dalam alat ukur ini yang bermutu. Secara keseluruhan, pekali kebolehpercayaan Cronbach Alpha adalah pada tahap yang baik dengan nilai .871. Sehubungan dengan keputusan yang diperoleh, beberapa cadangan telah dikemukakan.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Wong, Karen Mei Sing
author_facet Wong, Karen Mei Sing
author_sort Wong, Karen Mei Sing
title Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory) (IR)
title_short Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory) (IR)
title_full Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory) (IR)
title_fullStr Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory) (IR)
title_full_unstemmed Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory) (IR)
title_sort pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur keperluan asas berdasarkan teori pilihan (choice theory) (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pembangunan Manusia
publishDate 2012
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2638
_version_ 1747833019710832640