Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah (IR)

Mohd Fadli Yusof merupakan seorang pendakwah bebas yang berasal daripada negeri Perak Darul Ridzuan. Beliau telah menjalankan usaha dakwah kepada masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah sejak tahun 2011. Dalam tempoh dua tahun beliau telah berjaya mengislamkan 269 orang non-muslim yang...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Abd Hadi Borham
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2821
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:2821
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:28212020-02-27 Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah (IR) 2016 Abd Hadi Borham BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc Mohd Fadli Yusof merupakan seorang pendakwah bebas yang berasal daripada negeri Perak Darul Ridzuan. Beliau telah menjalankan usaha dakwah kepada masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah sejak tahun 2011. Dalam tempoh dua tahun beliau telah berjaya mengislamkan 269 orang non-muslim yang terdiri daripada pelbagai latar belakang seperti petani, pemburu, paderi, pastor gereja, pelajar dan lain-lain. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof, faktor-faktor tarikan kepada pendekatan dakwah dan masalah kepada pendekatan dakwah beliau dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif secara perpustakaan dan lapangan. Data kajian secara lapangan dikutip dengan menggunakan kaedah pemerhatian ikut serta dan menemu bual informan yang telah dipilih secara bertujuan (purposive sampling) di Kampung Padang, mukim Sepulut, Pensiangan, Sabah. Hasil kajian menunjukkan terdapat tiga pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam mengislamkan masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan iaitu pendekatan al-hikmah, maw'izah al-hasanah dan mujiidalah. Pendekatan al-hikmah dilakukan dengan menyeru non-muslim kepada Islam dengan tidak memaksa, membina hubungan baik, memahami psikologi golongan mad'ii, berziarah dan memberi hadiah secara berulang ulang, dan menjemput makan kenduri. Pendekatan maw'izah al-hasanah pula dilakukan dengan menyampaikan dakwah secara pengajaran lisan dan menunjukkan contoh atau model cara kehidupan Islam yang menarik. Manakala pendekatan al-mujddalah dilakukan secara dialog dengan non-muslim semasa ziarah. Di samping itu, dapatan ini menunjukkan terdapat lapan faktor yang menarik perhatian non-muslim di pedalaman Pensiangan kepada pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof iaitu faktor tarikan qudwah, tarikan quwwah, tarikan kelainan, tarikan berulang-ulang, tarikan keprihatinan, tarikan targhib dan tarhib, tarikan kesamaan dalam agama samawi dan tarikan menghubungkan. Hasil kajian ini juga mendapati pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof telah bejaya membangunkan model contoh kehidupan sosial secara Islam pedalaman Pensiangan. Namun begitu kajian ini turut menunjukkan terdapat beberapa masalah kepada pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof di pedalaman Pensiangan. Antaranya ialah masalah kesihatan beliau, contoh kurang baik dari pendakwah-pendakwah di pedalaman sebelum ini, halangan kuat pihak missionari Kristian di Sabah dan lain-lain. 2016 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2821 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2821 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains Kemanusiaan N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
spellingShingle BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
Abd Hadi Borham
Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah (IR)
description Mohd Fadli Yusof merupakan seorang pendakwah bebas yang berasal daripada negeri Perak Darul Ridzuan. Beliau telah menjalankan usaha dakwah kepada masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah sejak tahun 2011. Dalam tempoh dua tahun beliau telah berjaya mengislamkan 269 orang non-muslim yang terdiri daripada pelbagai latar belakang seperti petani, pemburu, paderi, pastor gereja, pelajar dan lain-lain. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof, faktor-faktor tarikan kepada pendekatan dakwah dan masalah kepada pendekatan dakwah beliau dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif secara perpustakaan dan lapangan. Data kajian secara lapangan dikutip dengan menggunakan kaedah pemerhatian ikut serta dan menemu bual informan yang telah dipilih secara bertujuan (purposive sampling) di Kampung Padang, mukim Sepulut, Pensiangan, Sabah. Hasil kajian menunjukkan terdapat tiga pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam mengislamkan masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan iaitu pendekatan al-hikmah, maw'izah al-hasanah dan mujiidalah. Pendekatan al-hikmah dilakukan dengan menyeru non-muslim kepada Islam dengan tidak memaksa, membina hubungan baik, memahami psikologi golongan mad'ii, berziarah dan memberi hadiah secara berulang ulang, dan menjemput makan kenduri. Pendekatan maw'izah al-hasanah pula dilakukan dengan menyampaikan dakwah secara pengajaran lisan dan menunjukkan contoh atau model cara kehidupan Islam yang menarik. Manakala pendekatan al-mujddalah dilakukan secara dialog dengan non-muslim semasa ziarah. Di samping itu, dapatan ini menunjukkan terdapat lapan faktor yang menarik perhatian non-muslim di pedalaman Pensiangan kepada pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof iaitu faktor tarikan qudwah, tarikan quwwah, tarikan kelainan, tarikan berulang-ulang, tarikan keprihatinan, tarikan targhib dan tarhib, tarikan kesamaan dalam agama samawi dan tarikan menghubungkan. Hasil kajian ini juga mendapati pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof telah bejaya membangunkan model contoh kehidupan sosial secara Islam pedalaman Pensiangan. Namun begitu kajian ini turut menunjukkan terdapat beberapa masalah kepada pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof di pedalaman Pensiangan. Antaranya ialah masalah kesihatan beliau, contoh kurang baik dari pendakwah-pendakwah di pedalaman sebelum ini, halangan kuat pihak missionari Kristian di Sabah dan lain-lain.
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Abd Hadi Borham
author_facet Abd Hadi Borham
author_sort Abd Hadi Borham
title Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah (IR)
title_short Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah (IR)
title_full Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah (IR)
title_fullStr Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah (IR)
title_full_unstemmed Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah (IR)
title_sort pendekatan dakwah mohd fadli yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman pensiangan, sabah (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Sains Kemanusiaan
publishDate 2016
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2821
_version_ 1747833034931961856