Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta (IR)

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh dua pembolehubah iaitu kursus Bimbingan Kaunseling (BK) dan Pendidikan Karakter (Kar) terhadap Kompetensi Peribadi Sosial (KPS) dalam kalangan 1236 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Dua faktor yang telah dikenalpasti menjadi penganta...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: - Diana Septi Purnama
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2909
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:2909
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:29092020-02-27 Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta (IR) 2016 - Diana Septi Purnama, BF Psychology Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh dua pembolehubah iaitu kursus Bimbingan Kaunseling (BK) dan Pendidikan Karakter (Kar) terhadap Kompetensi Peribadi Sosial (KPS) dalam kalangan 1236 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Dua faktor yang telah dikenalpasti menjadi pengantara (mediator) dalam hubungan tersebut adalah Faktor Dalaman (Int) dan Faktor Luaran (Ext). Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan melalui soal-selidik laporan kendiri. Prosedur Structural Equation Modeling (SEM) telah digunakan untuk menguji lima hipotesis kajian dan analisis jalur (Path Analysis) telah diaplikasikan untuk menilai model parameter. Dapatan kajian menunjukkan faktor dalaman dan faktor luaran merupakan pengantara hubungan di antara BK dan KPS. Selain itu, faktor dalaman dan faktor luaran juga pengantara hubungan di antara Kar dan KPS. Hipotesis terakhir mendapati BK dan Kar mempengaruhi KPS. Dapatan juga mendapati BK dan Kar mempengaruhi KPS. Kajian empirikal ini merupakan kajian yang pertama membangunkan model kompetensi peribadi sosial di Indonesia, kajian ini memberikan implikasi kepada penyelidik, unit bimbingan dan kaunseling, pendidik kaunselor, kaunselor, dan pembuat polisi. Kajian ini menyarankan agar Unit Bimbingan dan Kaunseling memberi tumpuan terhadap faktor dalaman dan faktor luaran peribadi pelajar dalam memberikan perkhidmatan kaunseling. 2016 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2909 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2909 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Faculty Of Education and Human Development N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BF Psychology
spellingShingle BF Psychology
- Diana Septi Purnama,
Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta (IR)
description Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh dua pembolehubah iaitu kursus Bimbingan Kaunseling (BK) dan Pendidikan Karakter (Kar) terhadap Kompetensi Peribadi Sosial (KPS) dalam kalangan 1236 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Dua faktor yang telah dikenalpasti menjadi pengantara (mediator) dalam hubungan tersebut adalah Faktor Dalaman (Int) dan Faktor Luaran (Ext). Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan melalui soal-selidik laporan kendiri. Prosedur Structural Equation Modeling (SEM) telah digunakan untuk menguji lima hipotesis kajian dan analisis jalur (Path Analysis) telah diaplikasikan untuk menilai model parameter. Dapatan kajian menunjukkan faktor dalaman dan faktor luaran merupakan pengantara hubungan di antara BK dan KPS. Selain itu, faktor dalaman dan faktor luaran juga pengantara hubungan di antara Kar dan KPS. Hipotesis terakhir mendapati BK dan Kar mempengaruhi KPS. Dapatan juga mendapati BK dan Kar mempengaruhi KPS. Kajian empirikal ini merupakan kajian yang pertama membangunkan model kompetensi peribadi sosial di Indonesia, kajian ini memberikan implikasi kepada penyelidik, unit bimbingan dan kaunseling, pendidik kaunselor, kaunselor, dan pembuat polisi. Kajian ini menyarankan agar Unit Bimbingan dan Kaunseling memberi tumpuan terhadap faktor dalaman dan faktor luaran peribadi pelajar dalam memberikan perkhidmatan kaunseling.
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author - Diana Septi Purnama,
author_facet - Diana Septi Purnama,
author_sort - Diana Septi Purnama,
title Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta (IR)
title_short Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta (IR)
title_full Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta (IR)
title_fullStr Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta (IR)
title_full_unstemmed Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta (IR)
title_sort pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah yogyakarta (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Faculty Of Education and Human Development
publishDate 2016
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2909
_version_ 1747833049558548480