Hubungan antara cerpen Mahua bertemakan masalah sosial dan negara China (1918-1925 : berpusatkan Xinguomin Ribao) (IR)

<p>Peringkat awal kesusasteraan Mahua dipengaruhi oleh Gerakan Empat Mei. Oleh itu, peringkat awal kesusasteraan Mahua mempunyai hubungan yang rapat dengan kesusasteraan Empat Mei. Perhatian perlu diberikan kepada pengaruh Cerpen negara China bertemakan Masalah Sosial yang timbul semas...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Wong, Pei Tjin
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2017
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3110
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:3110
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:31102020-02-27 Hubungan antara cerpen Mahua bertemakan masalah sosial dan negara China (1918-1925 : berpusatkan Xinguomin Ribao) (IR) 2017 Wong, Pei Tjin PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania <p>Peringkat awal kesusasteraan Mahua dipengaruhi oleh Gerakan Empat Mei. Oleh itu, peringkat awal kesusasteraan Mahua mempunyai hubungan yang rapat dengan kesusasteraan Empat Mei. Perhatian perlu diberikan kepada pengaruh Cerpen negara China bertemakan Masalah Sosial yang timbul semasa era Empat Mei kepada Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial. Malah, penulis Mahua adalah pembaca kesusasteraan China juga. Oleh itu, kajian ini memberi tumpuan kepada penerimaan Cerpen negara China bertemakan Masalah Sosial oleh penulis Mahua melalui Xinguomin Ribao. Teori penerimaan estetik digunakan sebagai pendekatan dalam perbincangan mengenai hubungan antara Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial dan China dengan menganalisis tema dan pemikiran. Kertas ini merumuskan bahawa Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial dibentuk selepas strategi rujukan, pemindahan dan peniruan dibuat terhadap Cerpen negara China bertemakan Masalah Sosial. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa beberapa penulis Mahua cuba untuk berkomunikasi dengan kesusasteraan Empat Mei melalui Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial. Antara Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial juga menunjukkan perbezaan pada plot dan isu yang disebabkan oleh faktor penempatan.</p> 2017 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3110 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3110 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Wong, Pei Tjin
Hubungan antara cerpen Mahua bertemakan masalah sosial dan negara China (1918-1925 : berpusatkan Xinguomin Ribao) (IR)
description <p>Peringkat awal kesusasteraan Mahua dipengaruhi oleh Gerakan Empat Mei. Oleh itu, peringkat awal kesusasteraan Mahua mempunyai hubungan yang rapat dengan kesusasteraan Empat Mei. Perhatian perlu diberikan kepada pengaruh Cerpen negara China bertemakan Masalah Sosial yang timbul semasa era Empat Mei kepada Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial. Malah, penulis Mahua adalah pembaca kesusasteraan China juga. Oleh itu, kajian ini memberi tumpuan kepada penerimaan Cerpen negara China bertemakan Masalah Sosial oleh penulis Mahua melalui Xinguomin Ribao. Teori penerimaan estetik digunakan sebagai pendekatan dalam perbincangan mengenai hubungan antara Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial dan China dengan menganalisis tema dan pemikiran. Kertas ini merumuskan bahawa Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial dibentuk selepas strategi rujukan, pemindahan dan peniruan dibuat terhadap Cerpen negara China bertemakan Masalah Sosial. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa beberapa penulis Mahua cuba untuk berkomunikasi dengan kesusasteraan Empat Mei melalui Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial. Antara Cerpen Mahua bertemakan Masalah Sosial juga menunjukkan perbezaan pada plot dan isu yang disebabkan oleh faktor penempatan.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Wong, Pei Tjin
author_facet Wong, Pei Tjin
author_sort Wong, Pei Tjin
title Hubungan antara cerpen Mahua bertemakan masalah sosial dan negara China (1918-1925 : berpusatkan Xinguomin Ribao) (IR)
title_short Hubungan antara cerpen Mahua bertemakan masalah sosial dan negara China (1918-1925 : berpusatkan Xinguomin Ribao) (IR)
title_full Hubungan antara cerpen Mahua bertemakan masalah sosial dan negara China (1918-1925 : berpusatkan Xinguomin Ribao) (IR)
title_fullStr Hubungan antara cerpen Mahua bertemakan masalah sosial dan negara China (1918-1925 : berpusatkan Xinguomin Ribao) (IR)
title_full_unstemmed Hubungan antara cerpen Mahua bertemakan masalah sosial dan negara China (1918-1925 : berpusatkan Xinguomin Ribao) (IR)
title_sort hubungan antara cerpen mahua bertemakan masalah sosial dan negara china (1918-1925 : berpusatkan xinguomin ribao) (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2017
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3110
_version_ 1747833061814304768