Fungsi simbol dalam mantera Melayu berdasarkan model Peirce Hashim Awang (IR)

<p>Kajian ini adalah merupakan sebuah kajian kualitatif yang bertujuan untuk mencapai tiga objektif iaitu untuk mengenal pasti simbol-simbol dalam mantera berasaskan teori semiotik Peirce. Kedua menganalisis hubungan penggunaan simbol dengan makna mengikut konteks pandangan dunia Melay...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mazarul Hasan Mohamad Hanafi
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2017
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3345
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:3345
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:33452020-02-27 Fungsi simbol dalam mantera Melayu berdasarkan model Peirce Hashim Awang (IR) 2017 Mazarul Hasan Mohamad Hanafi BF Psychology <p>Kajian ini adalah merupakan sebuah kajian kualitatif yang bertujuan untuk mencapai tiga objektif iaitu untuk mengenal pasti simbol-simbol dalam mantera berasaskan teori semiotik Peirce. Kedua menganalisis hubungan penggunaan simbol dengan makna mengikut konteks pandangan dunia Melayu dan ketiga menghuraikan penggunaan simbol sebagai terapi dalam masyarakat Melayu. Kajian ini juga merupakan sebuah kajian yang berbentuk kajian kepustakaan. Data utama kajian terdiri daripada mantera Melayu dalam buku Ulit Mayang Kumpulan Mantera Melayu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Data dalam bentuk mantera ini dianalisis kandungannya berasaskan kerangka model Peirce Hashim Awang (PHA) untuk mengenal simbol-simbol serta fungsi-fungsi simbol tersebut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kajian ini berjaya menemukan 76 jenis simbol. Simbol-simbol ini telah dikelompokkan kepada lima jenis iaitu simbol binatang, simbol tumbuhan, simbol alam kosmos, simbol benda dan simbol makhluk ghaib dan manusia. Simbol-simbol yang telah dikelompokkan ini pula mempunyai makna-makna yang tertentu mengikut konteks pandangan dunia orang Melayu. Hubungan antara simbol dalam mantera dengan pandangan dunia orang Melayu berkait rapat dengan kepercayaan dan amalan kehidupan mereka. Selain daripada itu, kajian ini juga menemui bahawa simbol-simbol yang digunakan dalam mantera yang dikaji mempunyai fungsi terapi seperti fungsi kecantikan, fungsi perubatan, fungsi kekuatan, dan fungsi keselamatan. Berdasarkan dapatan kajian ini, kerangka analisis model PHA terbukti dapat menjadi kerangka analisis yang menemui simbol-simbol yang terdapat dalam mantera berkait secara langsung dengan pandangan dunia orang Melayu terutama dari aspek kepercayaan dan amalan kehidupan seharian mereka. Selain itu, mantera memang mempunyai aspek yang dominan yang mendokong simbol dan secara tidak langsung simbol-simbol yang dikaji menjadi terapi kepada pengamal mantera. Kerangka ini dicadangkan dapat dikembangkan untuk mengkaji bukan sahaja bahan mantera tetapi juga boleh dikembangkan dalam genre yang lain dan mungkin juga kajian yang berkaitan mantera boleh diperluaskan dalam bentuk perbandingan.</p> 2017 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3345 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3345 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BF Psychology
spellingShingle BF Psychology
Mazarul Hasan Mohamad Hanafi
Fungsi simbol dalam mantera Melayu berdasarkan model Peirce Hashim Awang (IR)
description <p>Kajian ini adalah merupakan sebuah kajian kualitatif yang bertujuan untuk mencapai tiga objektif iaitu untuk mengenal pasti simbol-simbol dalam mantera berasaskan teori semiotik Peirce. Kedua menganalisis hubungan penggunaan simbol dengan makna mengikut konteks pandangan dunia Melayu dan ketiga menghuraikan penggunaan simbol sebagai terapi dalam masyarakat Melayu. Kajian ini juga merupakan sebuah kajian yang berbentuk kajian kepustakaan. Data utama kajian terdiri daripada mantera Melayu dalam buku Ulit Mayang Kumpulan Mantera Melayu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Data dalam bentuk mantera ini dianalisis kandungannya berasaskan kerangka model Peirce Hashim Awang (PHA) untuk mengenal simbol-simbol serta fungsi-fungsi simbol tersebut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kajian ini berjaya menemukan 76 jenis simbol. Simbol-simbol ini telah dikelompokkan kepada lima jenis iaitu simbol binatang, simbol tumbuhan, simbol alam kosmos, simbol benda dan simbol makhluk ghaib dan manusia. Simbol-simbol yang telah dikelompokkan ini pula mempunyai makna-makna yang tertentu mengikut konteks pandangan dunia orang Melayu. Hubungan antara simbol dalam mantera dengan pandangan dunia orang Melayu berkait rapat dengan kepercayaan dan amalan kehidupan mereka. Selain daripada itu, kajian ini juga menemui bahawa simbol-simbol yang digunakan dalam mantera yang dikaji mempunyai fungsi terapi seperti fungsi kecantikan, fungsi perubatan, fungsi kekuatan, dan fungsi keselamatan. Berdasarkan dapatan kajian ini, kerangka analisis model PHA terbukti dapat menjadi kerangka analisis yang menemui simbol-simbol yang terdapat dalam mantera berkait secara langsung dengan pandangan dunia orang Melayu terutama dari aspek kepercayaan dan amalan kehidupan seharian mereka. Selain itu, mantera memang mempunyai aspek yang dominan yang mendokong simbol dan secara tidak langsung simbol-simbol yang dikaji menjadi terapi kepada pengamal mantera. Kerangka ini dicadangkan dapat dikembangkan untuk mengkaji bukan sahaja bahan mantera tetapi juga boleh dikembangkan dalam genre yang lain dan mungkin juga kajian yang berkaitan mantera boleh diperluaskan dalam bentuk perbandingan.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Mazarul Hasan Mohamad Hanafi
author_facet Mazarul Hasan Mohamad Hanafi
author_sort Mazarul Hasan Mohamad Hanafi
title Fungsi simbol dalam mantera Melayu berdasarkan model Peirce Hashim Awang (IR)
title_short Fungsi simbol dalam mantera Melayu berdasarkan model Peirce Hashim Awang (IR)
title_full Fungsi simbol dalam mantera Melayu berdasarkan model Peirce Hashim Awang (IR)
title_fullStr Fungsi simbol dalam mantera Melayu berdasarkan model Peirce Hashim Awang (IR)
title_full_unstemmed Fungsi simbol dalam mantera Melayu berdasarkan model Peirce Hashim Awang (IR)
title_sort fungsi simbol dalam mantera melayu berdasarkan model peirce hashim awang (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2017
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3345
_version_ 1747833072418553856