Pemikiran rasionalisme dalam kumpulan sajak moden Kaliaperumal (IR)

<p>Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti pemikiran rasionalisme, menganalisis kerelevenan pemikiran rasionalisme yang terdapat dalam sajak moden karya Kaliaperumal serta latar belakang dan kepengarangan Kaliaperumal. Kumpulan sajak moden Ponman:i Kan:aikal: dan Ponman:i Cinht...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Sathiavani Maniam
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2017
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3361
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:3361
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:33612020-02-27 Pemikiran rasionalisme dalam kumpulan sajak moden Kaliaperumal (IR) 2017 Sathiavani Maniam PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania <p>Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti pemikiran rasionalisme, menganalisis kerelevenan pemikiran rasionalisme yang terdapat dalam sajak moden karya Kaliaperumal serta latar belakang dan kepengarangan Kaliaperumal. Kumpulan sajak moden Ponman:i Kan:aikal: dan Ponman:i Cinhthanaikal: dipilih sebagai bahan kajian. Walaupun terdapat sebanyak 203 buah sajak, hanya sejumlah 143 buah sajak dari kedua-dua kumpulan mencerminkam pemikiran rasionalisme. Reka bentuk kajian menggunakan kaedah kualitatif deskriptif. Kaedah ini memberi keterangan tentang sifat dan keadaaan manusia serta memperoleh maklumat berkualiti dengan memberikan tumpuan pada kedua-dua kumpulan sajak moden Kaliaperumal. Kajian ini menggunakan teori rasionalisme dengan menekankan faktor institusi sosial, ekonomi dan politik. Hasil kajian menunjukkan bahawa Kaliaperumal merupakan seorang pengarang prolifik yang berani membincangkan tentang kehidupan masyarakat Tamil di Malaysia. Gambaran kehidupan masyarakat Tamil yang masih memberi keutamaan kepada sikap mementingkan diri sendiri telah didedahkan. Secara keseluruhannya penyajak Kaliaperumal berjaya mencerminkan pemikiran rasionalisme menerusi sajak-sajak beliau dengan mengaitkan kehidupan sebenar masyarakat Tamil di negara ini. Kajian ini menegaskan bahawa masyarakat Tamil boleh berjaya jika amalan kesedaran dan keinsafan dipraktikkan dalam kehidupan mereka.</p> 2017 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3361 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3361 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Sathiavani Maniam
Pemikiran rasionalisme dalam kumpulan sajak moden Kaliaperumal (IR)
description <p>Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti pemikiran rasionalisme, menganalisis kerelevenan pemikiran rasionalisme yang terdapat dalam sajak moden karya Kaliaperumal serta latar belakang dan kepengarangan Kaliaperumal. Kumpulan sajak moden Ponman:i Kan:aikal: dan Ponman:i Cinhthanaikal: dipilih sebagai bahan kajian. Walaupun terdapat sebanyak 203 buah sajak, hanya sejumlah 143 buah sajak dari kedua-dua kumpulan mencerminkam pemikiran rasionalisme. Reka bentuk kajian menggunakan kaedah kualitatif deskriptif. Kaedah ini memberi keterangan tentang sifat dan keadaaan manusia serta memperoleh maklumat berkualiti dengan memberikan tumpuan pada kedua-dua kumpulan sajak moden Kaliaperumal. Kajian ini menggunakan teori rasionalisme dengan menekankan faktor institusi sosial, ekonomi dan politik. Hasil kajian menunjukkan bahawa Kaliaperumal merupakan seorang pengarang prolifik yang berani membincangkan tentang kehidupan masyarakat Tamil di Malaysia. Gambaran kehidupan masyarakat Tamil yang masih memberi keutamaan kepada sikap mementingkan diri sendiri telah didedahkan. Secara keseluruhannya penyajak Kaliaperumal berjaya mencerminkan pemikiran rasionalisme menerusi sajak-sajak beliau dengan mengaitkan kehidupan sebenar masyarakat Tamil di negara ini. Kajian ini menegaskan bahawa masyarakat Tamil boleh berjaya jika amalan kesedaran dan keinsafan dipraktikkan dalam kehidupan mereka.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Sathiavani Maniam
author_facet Sathiavani Maniam
author_sort Sathiavani Maniam
title Pemikiran rasionalisme dalam kumpulan sajak moden Kaliaperumal (IR)
title_short Pemikiran rasionalisme dalam kumpulan sajak moden Kaliaperumal (IR)
title_full Pemikiran rasionalisme dalam kumpulan sajak moden Kaliaperumal (IR)
title_fullStr Pemikiran rasionalisme dalam kumpulan sajak moden Kaliaperumal (IR)
title_full_unstemmed Pemikiran rasionalisme dalam kumpulan sajak moden Kaliaperumal (IR)
title_sort pemikiran rasionalisme dalam kumpulan sajak moden kaliaperumal (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2017
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3361
_version_ 1747833075357712384