Profil penaakulan pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam pendidikan jasmani (IR)

Kajian ini bertujuan untuk membangunkan Profil Penaakulan Pelajar (PPP) berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam Pendidikan Jasmani. Profil Penaakulan Pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding ditentukan keberkesanannya melalui keputusan Ujian Penilaian Kemahiran Menaa...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Abdul Razak Noruzzaman
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2017
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=339
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:339
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:3392020-02-27 Profil penaakulan pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam pendidikan jasmani (IR) 2017 Abdul Razak Noruzzaman GV Recreation Leisure Kajian ini bertujuan untuk membangunkan Profil Penaakulan Pelajar (PPP) berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam Pendidikan Jasmani. Profil Penaakulan Pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding ditentukan keberkesanannya melalui keputusan Ujian Penilaian Kemahiran Menaakul (UPKM) dan Games Performance Assessment Instrument (GPAI). Reka bentuk kajian kuasieksperimen dijalankan di empat buah sekolah menengah dalam daerah Hilir Perak, Perak. Sampel kajian terdiri daripada 280 orang pelajar Tingkatan 2 dan empat orang guru Pendidikan Jasmani. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif menggunakan min, sisihan piawai dan peratusan. Analisis inferensi pula menggunakan ANCOVA dan regresi berganda. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian PPP melalui UPKM dan GPAI antara pelajar kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan. Keputusan regresi berganda menunjukkan hubungan yang signifikan antara pencapaian PPP melalui UPKM dan GPAI terhadap pelajar kumpulan rawatan. Analisis data kualitatif melalui temu bual pula menunjukkan tahap persetujuan guru yang sangat tinggi terhadap penggunaan PPP. Kesimpulan kajian menunjukkan penggunaan instrumen PPP dapat mempertingkatkan tahap penaakulan pelajar secara holistik dan komprehensif. Implikasi kajian mencadangkan PPP sebagai instrumen alternatif untuk menentukan aras domain pembelajaran berteraskan penaakulan ke arah pencapaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. 2017 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=339 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=339 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic GV Recreation Leisure
spellingShingle GV Recreation Leisure
Abdul Razak Noruzzaman
Profil penaakulan pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam pendidikan jasmani (IR)
description Kajian ini bertujuan untuk membangunkan Profil Penaakulan Pelajar (PPP) berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam Pendidikan Jasmani. Profil Penaakulan Pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding ditentukan keberkesanannya melalui keputusan Ujian Penilaian Kemahiran Menaakul (UPKM) dan Games Performance Assessment Instrument (GPAI). Reka bentuk kajian kuasieksperimen dijalankan di empat buah sekolah menengah dalam daerah Hilir Perak, Perak. Sampel kajian terdiri daripada 280 orang pelajar Tingkatan 2 dan empat orang guru Pendidikan Jasmani. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif menggunakan min, sisihan piawai dan peratusan. Analisis inferensi pula menggunakan ANCOVA dan regresi berganda. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian PPP melalui UPKM dan GPAI antara pelajar kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan. Keputusan regresi berganda menunjukkan hubungan yang signifikan antara pencapaian PPP melalui UPKM dan GPAI terhadap pelajar kumpulan rawatan. Analisis data kualitatif melalui temu bual pula menunjukkan tahap persetujuan guru yang sangat tinggi terhadap penggunaan PPP. Kesimpulan kajian menunjukkan penggunaan instrumen PPP dapat mempertingkatkan tahap penaakulan pelajar secara holistik dan komprehensif. Implikasi kajian mencadangkan PPP sebagai instrumen alternatif untuk menentukan aras domain pembelajaran berteraskan penaakulan ke arah pencapaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Abdul Razak Noruzzaman
author_facet Abdul Razak Noruzzaman
author_sort Abdul Razak Noruzzaman
title Profil penaakulan pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam pendidikan jasmani (IR)
title_short Profil penaakulan pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam pendidikan jasmani (IR)
title_full Profil penaakulan pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam pendidikan jasmani (IR)
title_fullStr Profil penaakulan pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam pendidikan jasmani (IR)
title_full_unstemmed Profil penaakulan pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam pendidikan jasmani (IR)
title_sort profil penaakulan pelajar berdasarkan permainan kategori jaring dan dinding dalam pendidikan jasmani (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
publishDate 2017
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=339
_version_ 1747832875697307648