Amalan pengurusan risiko terhadap pengurusan kemudahan Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Kompleks Rakan Muda di Malaysia : satu perbandingan (IR)

<p>Ancaman keselamatan merupakan antara perkara yang penting dan menjadi indikator terhadap penglibatan masyarakat dan individu dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Melalui beberapa kajian yang dijalankan di negara ini, menjelaskan bahawa setakat dan sehingga hari ini masih lagi belum ad...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Jaffry Zakaria
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3460
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:3460
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:34602020-02-27 Amalan pengurusan risiko terhadap pengurusan kemudahan Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Kompleks Rakan Muda di Malaysia : satu perbandingan (IR) 2016 Jaffry Zakaria GV Recreation Leisure <p>Ancaman keselamatan merupakan antara perkara yang penting dan menjadi indikator terhadap penglibatan masyarakat dan individu dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Melalui beberapa kajian yang dijalankan di negara ini, menjelaskan bahawa setakat dan sehingga hari ini masih lagi belum ada model pengurusan risiko yang khusus yang dikeluarkan oleh pihak kementerian, sekolah, tenaga pengajar dan pensyarah sukan yang berkaitan dengan pengurusan risiko dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Mereka hanya menggunakan pengalaman yang sedia ada berdasarkan pembacaan dalam melaksanakan pengurusan fisiko. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap amalan pengurusan risiko kemudahan sukan dan rekreasi yang diuruskan oleh Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri (IBS) dan Kompleks Rakan Muda (KRM) di Malaysia. Pemilihan sampel daripada populasi adalah berjumlah (N=31) dengan perincian IBS (N= 15) dan KRM (N= 16) telah terlibat dalam kajian ini. Kaedah statistik deskriptif dan statistik inferensi melalui teknik-teknik analisis data yang spesifik seperti ujian-t, Multivariat Analysis of Variance (MANOVA) dan juga kaedah regresi berganda telah digunakan bagi melihat perbandingan di antara kompleks tersebut. Dapatan kajian menunjukkan, terdapat perbezaan yang signifikan dari aspek amalan pengurusan risiko pelan kecemasan. Manakala dapatan kajian juga menunjukkan pelan kecemasan dan rekabentuk kemudahan merupakan faktor penyumbang utama amalan pengurusan risiko kemudahan. Kajian juga menunjukkan bahawa kompleks IBS negeri menunjukkan interpretasi tahap penarafan yang tinggi untuk proses pemeriksaan, prosedur penyelenggaraan, rekabentuk kemudahan, pengurusan program dan maklumat pengguna. Walau bagaimanapun kompleks rakan muda pula menunjukkan interpretasi tahap penarafan yang sederhana untuk kakitangan pengurusan, pelan kecemasan, pengurusan program, maklumat pengguna dan polisi insurans. Dapatan kajian ini, memberi panduan kepada pentadbir-pentadbir sukan agar sentiasa mengambil berat tentang amalan pengurusan risiko. Implikasi serta cadangan kajian telah dibincangkan agar dapat disesuaikan dengan situasi pengurusan kemudahan di Malaysia.</p> 2016 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3460 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3460 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic GV Recreation Leisure
spellingShingle GV Recreation Leisure
Jaffry Zakaria
Amalan pengurusan risiko terhadap pengurusan kemudahan Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Kompleks Rakan Muda di Malaysia : satu perbandingan (IR)
description <p>Ancaman keselamatan merupakan antara perkara yang penting dan menjadi indikator terhadap penglibatan masyarakat dan individu dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Melalui beberapa kajian yang dijalankan di negara ini, menjelaskan bahawa setakat dan sehingga hari ini masih lagi belum ada model pengurusan risiko yang khusus yang dikeluarkan oleh pihak kementerian, sekolah, tenaga pengajar dan pensyarah sukan yang berkaitan dengan pengurusan risiko dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Mereka hanya menggunakan pengalaman yang sedia ada berdasarkan pembacaan dalam melaksanakan pengurusan fisiko. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap amalan pengurusan risiko kemudahan sukan dan rekreasi yang diuruskan oleh Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri (IBS) dan Kompleks Rakan Muda (KRM) di Malaysia. Pemilihan sampel daripada populasi adalah berjumlah (N=31) dengan perincian IBS (N= 15) dan KRM (N= 16) telah terlibat dalam kajian ini. Kaedah statistik deskriptif dan statistik inferensi melalui teknik-teknik analisis data yang spesifik seperti ujian-t, Multivariat Analysis of Variance (MANOVA) dan juga kaedah regresi berganda telah digunakan bagi melihat perbandingan di antara kompleks tersebut. Dapatan kajian menunjukkan, terdapat perbezaan yang signifikan dari aspek amalan pengurusan risiko pelan kecemasan. Manakala dapatan kajian juga menunjukkan pelan kecemasan dan rekabentuk kemudahan merupakan faktor penyumbang utama amalan pengurusan risiko kemudahan. Kajian juga menunjukkan bahawa kompleks IBS negeri menunjukkan interpretasi tahap penarafan yang tinggi untuk proses pemeriksaan, prosedur penyelenggaraan, rekabentuk kemudahan, pengurusan program dan maklumat pengguna. Walau bagaimanapun kompleks rakan muda pula menunjukkan interpretasi tahap penarafan yang sederhana untuk kakitangan pengurusan, pelan kecemasan, pengurusan program, maklumat pengguna dan polisi insurans. Dapatan kajian ini, memberi panduan kepada pentadbir-pentadbir sukan agar sentiasa mengambil berat tentang amalan pengurusan risiko. Implikasi serta cadangan kajian telah dibincangkan agar dapat disesuaikan dengan situasi pengurusan kemudahan di Malaysia.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Jaffry Zakaria
author_facet Jaffry Zakaria
author_sort Jaffry Zakaria
title Amalan pengurusan risiko terhadap pengurusan kemudahan Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Kompleks Rakan Muda di Malaysia : satu perbandingan (IR)
title_short Amalan pengurusan risiko terhadap pengurusan kemudahan Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Kompleks Rakan Muda di Malaysia : satu perbandingan (IR)
title_full Amalan pengurusan risiko terhadap pengurusan kemudahan Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Kompleks Rakan Muda di Malaysia : satu perbandingan (IR)
title_fullStr Amalan pengurusan risiko terhadap pengurusan kemudahan Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Kompleks Rakan Muda di Malaysia : satu perbandingan (IR)
title_full_unstemmed Amalan pengurusan risiko terhadap pengurusan kemudahan Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Kompleks Rakan Muda di Malaysia : satu perbandingan (IR)
title_sort amalan pengurusan risiko terhadap pengurusan kemudahan kompleks jabatan belia dan sukan negeri dan kompleks rakan muda di malaysia : satu perbandingan (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
publishDate 2016
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3460
_version_ 1747833079350689792