Religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang (IR)

<p>Kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang. Hasil kajian ini meninjau sejauhmana religiositi berperanan sebagai faktor perantara di antara personaliti...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ahmad Amri Zainal Adnan
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3538
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:3538
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:35382020-02-27 Religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang (IR) 2016 Ahmad Amri Zainal Adnan BJ Ethics <p>Kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang. Hasil kajian ini meninjau sejauhmana religiositi berperanan sebagai faktor perantara di antara personaliti dan tingkah laku kerja Muslim. Responden terdiri daripada 228 orang pentadbir dari lima buah universiti awam di Lembah Klang. Sebuah instrumen bagi mengukur tingkah laku kerja Muslim dibina untuk mendapatkan data tingkah laku kerja responden, manakala NEO Five-Factor Inventory (FFI) dan Muslim Religiosity-Personality Inventory (MRPIdigunakan untuk mengukur personaliti dan religiositi responden. Teori Tret dan Teori Religiositi Muslim dijadikan asas untuk mengkaji pembolehubah-pembolehubah berkaitan. Inventori Tingkah Laku Kerja Muslim (ITKM) yang dibangunkan menggunakan analisis faktor eksploratori dan Structural Equation Modeling (SEM) menunjukkan bahawa tingkah laku kerja Muslim terdiri daripada dua dimensi, iaitu al-Qawiy (Kekuatan) dan al-Amin (Amanah), masing-masing mempunyai nilai kebolehpercayaan alpha 0.95 dan 0.94. Ujian kesepadanan model menunjukkan bahawa model yang dibina adalah sepadan (RMSEA=0.06,GFI=0.98,CFI=0.99,Chisq/df=I.94). Analisis korelasi antara tret personaliti dan religiositi menunjukkan bahawa hanya tret Neuroticism (r=-0.21), Extraversion (r=0.19) dan Conscientiousness (r=0.22) mempunyai hubungan yang signifikan dengan religiositi. Analisis korelasi antara personaliti dan tingkah laku kerja Muslim menunjukkan bahawa tret Neuroticism (r=-0.32), Extraversion (r=0.29) dan Conscientiousness (r=0.22) juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku kerja Muslim. Analisis regresi berganda mendapati bahawa tret Neuroticism, Extraversion dan religiositi adalah faktor peramal yang signifikan kepada tingkah laku kerja Muslim secara signiftkan [F(3,224)=22.31, p<0.05]. Analisis mediasi menunjukkan bahawa religiositi adalah perantara yang signifikan antara tret Neuroticism dengan tingkah laku kerja Muslim (8= -0.29; CI= -0.65 hingga -0.85) serta bersifat perantarasepara (8= -1.21, t(226)= -4.21, p= 0.00). Kajian juga mendapati bahawa religiositi adalah perantara yang signifikan antara tret Extraversion dan tingkah laku kerja Muslim (8= 0.28; CI= 0.08 hingga 0.58) serta bersifat perantara-separa (8= 1.08, t(226)= 3.69, p= 0.00). Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan peranan religiositi sebagai perantara di antara personaliti dan tingkah laku kerja Muslim serta menunjukkan kepentingan religiositi dalam mempengaruhi tingkah laku kerja dalam kalangan pentadbir Muslim di universiti-universiti awam.</p> 2016 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3538 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3538 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pengurusan dan Ekonomi N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BJ Ethics
spellingShingle BJ Ethics
Ahmad Amri Zainal Adnan
Religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang (IR)
description <p>Kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang. Hasil kajian ini meninjau sejauhmana religiositi berperanan sebagai faktor perantara di antara personaliti dan tingkah laku kerja Muslim. Responden terdiri daripada 228 orang pentadbir dari lima buah universiti awam di Lembah Klang. Sebuah instrumen bagi mengukur tingkah laku kerja Muslim dibina untuk mendapatkan data tingkah laku kerja responden, manakala NEO Five-Factor Inventory (FFI) dan Muslim Religiosity-Personality Inventory (MRPIdigunakan untuk mengukur personaliti dan religiositi responden. Teori Tret dan Teori Religiositi Muslim dijadikan asas untuk mengkaji pembolehubah-pembolehubah berkaitan. Inventori Tingkah Laku Kerja Muslim (ITKM) yang dibangunkan menggunakan analisis faktor eksploratori dan Structural Equation Modeling (SEM) menunjukkan bahawa tingkah laku kerja Muslim terdiri daripada dua dimensi, iaitu al-Qawiy (Kekuatan) dan al-Amin (Amanah), masing-masing mempunyai nilai kebolehpercayaan alpha 0.95 dan 0.94. Ujian kesepadanan model menunjukkan bahawa model yang dibina adalah sepadan (RMSEA=0.06,GFI=0.98,CFI=0.99,Chisq/df=I.94). Analisis korelasi antara tret personaliti dan religiositi menunjukkan bahawa hanya tret Neuroticism (r=-0.21), Extraversion (r=0.19) dan Conscientiousness (r=0.22) mempunyai hubungan yang signifikan dengan religiositi. Analisis korelasi antara personaliti dan tingkah laku kerja Muslim menunjukkan bahawa tret Neuroticism (r=-0.32), Extraversion (r=0.29) dan Conscientiousness (r=0.22) juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku kerja Muslim. Analisis regresi berganda mendapati bahawa tret Neuroticism, Extraversion dan religiositi adalah faktor peramal yang signifikan kepada tingkah laku kerja Muslim secara signiftkan [F(3,224)=22.31, p<0.05]. Analisis mediasi menunjukkan bahawa religiositi adalah perantara yang signifikan antara tret Neuroticism dengan tingkah laku kerja Muslim (8= -0.29; CI= -0.65 hingga -0.85) serta bersifat perantarasepara (8= -1.21, t(226)= -4.21, p= 0.00). Kajian juga mendapati bahawa religiositi adalah perantara yang signifikan antara tret Extraversion dan tingkah laku kerja Muslim (8= 0.28; CI= 0.08 hingga 0.58) serta bersifat perantara-separa (8= 1.08, t(226)= 3.69, p= 0.00). Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan peranan religiositi sebagai perantara di antara personaliti dan tingkah laku kerja Muslim serta menunjukkan kepentingan religiositi dalam mempengaruhi tingkah laku kerja dalam kalangan pentadbir Muslim di universiti-universiti awam.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Ahmad Amri Zainal Adnan
author_facet Ahmad Amri Zainal Adnan
author_sort Ahmad Amri Zainal Adnan
title Religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang (IR)
title_short Religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang (IR)
title_full Religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang (IR)
title_fullStr Religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang (IR)
title_full_unstemmed Religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja Muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di Lembah Klang (IR)
title_sort religiositi, personaliti dan tingkah laku kerja muslim dalam kalangan pentadbir universiti-universiti awam di lembah klang (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
publishDate 2016
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3538
_version_ 1747833084971057152