Kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid tahun empat dalam mengendalikan eksperimen sains (IR)

Kajian ini bertujuan menentukan kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid Tahun 4 melalui aktiviti mengeksperimen dalam mata pelajaran Sains. Kecenderungan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif murid tersebut dikenal pasti melalui pemerhatian, penulisan dan lisan. Seramai 36 o...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Norhayati Abdul Halim
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2017
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3679
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:3679
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:36792020-02-27 Kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid tahun empat dalam mengendalikan eksperimen sains (IR) 2017 Norhayati Abdul Halim BF Psychology Kajian ini bertujuan menentukan kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid Tahun 4 melalui aktiviti mengeksperimen dalam mata pelajaran Sains. Kecenderungan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif murid tersebut dikenal pasti melalui pemerhatian, penulisan dan lisan. Seramai 36 orang murid Tahun 4 telah dipilih secara pensampelan stratifikasi bertujuan. Mereka mewakili semua tahap kecerdasan, iaitu murid cerdas, murid sederhana dan murid yang lemah. Instrumen untuk mengumpul data kajian terdiri daripada tugasan eksperimen, senarai semak pemerhatian tabiat kemahiran berfikir dan protokol temu bual semi berstruktur. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan kaedah perbandingan konstan dengan mengkelompokkan maklumat kepada sub-kategori, istilah dan tema yang sesuai. Hasil kajian menunjukkan murid Tahun 4 lebih cenderung menguasai kemahiran berfikir kritis (89.3%) berbanding dengan kemahiran berfikir kreatif (54.7%). Dari segi tabiat kemahiran berfikir pula, 91.2% murid menunjukkan tabiat pemikiran kritis berbanding dengan 78.1% yang menunjukkan tabiat pemikiran kreatif. Kesimpulannya, Secara keseluruhannya, murid Tahun 4 ini lebih cenderung mengamalkan tabiat dan berfikiran kritis dalam menjalankan eksperimen Sains. Implikasinya, para guru digalakkan untuk melaksanakan aktiviti eksperimen dalam pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah untuk menggalakkan murid mengamalkan tabiat berfikir kritis seterusnya ke arah kemahiran berfikir aras tinggi. 2017 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3679 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3679 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pembangunan Manusia N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BF Psychology
spellingShingle BF Psychology
Norhayati Abdul Halim
Kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid tahun empat dalam mengendalikan eksperimen sains (IR)
description Kajian ini bertujuan menentukan kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid Tahun 4 melalui aktiviti mengeksperimen dalam mata pelajaran Sains. Kecenderungan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif murid tersebut dikenal pasti melalui pemerhatian, penulisan dan lisan. Seramai 36 orang murid Tahun 4 telah dipilih secara pensampelan stratifikasi bertujuan. Mereka mewakili semua tahap kecerdasan, iaitu murid cerdas, murid sederhana dan murid yang lemah. Instrumen untuk mengumpul data kajian terdiri daripada tugasan eksperimen, senarai semak pemerhatian tabiat kemahiran berfikir dan protokol temu bual semi berstruktur. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan kaedah perbandingan konstan dengan mengkelompokkan maklumat kepada sub-kategori, istilah dan tema yang sesuai. Hasil kajian menunjukkan murid Tahun 4 lebih cenderung menguasai kemahiran berfikir kritis (89.3%) berbanding dengan kemahiran berfikir kreatif (54.7%). Dari segi tabiat kemahiran berfikir pula, 91.2% murid menunjukkan tabiat pemikiran kritis berbanding dengan 78.1% yang menunjukkan tabiat pemikiran kreatif. Kesimpulannya, Secara keseluruhannya, murid Tahun 4 ini lebih cenderung mengamalkan tabiat dan berfikiran kritis dalam menjalankan eksperimen Sains. Implikasinya, para guru digalakkan untuk melaksanakan aktiviti eksperimen dalam pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah untuk menggalakkan murid mengamalkan tabiat berfikir kritis seterusnya ke arah kemahiran berfikir aras tinggi.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Norhayati Abdul Halim
author_facet Norhayati Abdul Halim
author_sort Norhayati Abdul Halim
title Kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid tahun empat dalam mengendalikan eksperimen sains (IR)
title_short Kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid tahun empat dalam mengendalikan eksperimen sains (IR)
title_full Kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid tahun empat dalam mengendalikan eksperimen sains (IR)
title_fullStr Kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid tahun empat dalam mengendalikan eksperimen sains (IR)
title_full_unstemmed Kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid tahun empat dalam mengendalikan eksperimen sains (IR)
title_sort kecenderungan kemahiran berfikir kritis dan kreatif murid tahun empat dalam mengendalikan eksperimen sains (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pembangunan Manusia
publishDate 2017
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=3679
_version_ 1747833095513440256