Kesan penggunaan modul 3K dalam pembelajaran pemahaman komsas

Kajian ini bertujuan mengkaji kesan pendekatan pembelajaran menggunakan Modul3K terhadap skor markah Soalan Pemahaman KOMSAS dan skor markah SoalanPemahaman KOMSAS berdasarkan aras soalan Kemahiran Berfikir Aras Rendah(KBAR) dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kaedah eksperimen kuasidigunakan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nor Akma Mat Nawi
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5130
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan mengkaji kesan pendekatan pembelajaran menggunakan Modul3K terhadap skor markah Soalan Pemahaman KOMSAS dan skor markah SoalanPemahaman KOMSAS berdasarkan aras soalan Kemahiran Berfikir Aras Rendah(KBAR) dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kaedah eksperimen kuasidigunakan dalam kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 50 murid Tingkatan Empatdi sebuah sekolah dalam daerah Segambut, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Kajian ini menggunakan ujian pra, ujian pasca dan soal selidik sebagai instrumenkajian. Sampel kajian dibahagikan kepada dua kumpulan secara rawak terdiridaripada 25 murid kumpulan kawalan dan 25 murid kumpulan rawatan. Ujian-t dananalisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data kajian. Dapatan kajianmenunjukkan tidak terdapat perbezaan min yang signifikan, iaitu, (p>0.05) bagi skormarkah Soalan Pemahaman KOMSAS (Konvensional) kumpulan kawalan dankumpulan rawatan dalam ujian pra. Namun, terdapat perbezaan min yang signifikan,iaitu, (p