Tanda dalam cerpen-cerpen terpilih karya M.Ramaiah

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tanda, menganalisis kesan penggunaannyayang mempunyai hubungan korelasi objek-objek kepada pembaca danmenginterpretasikan kaitannya dengan budaya masyarakat Tamil dalam 40 buahcerpen terpilih M. Ramaiah. Kajian ini ialah kajian kepustakaan yang menggunakanka...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Komathy Vayapuri
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5635
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tanda, menganalisis kesan penggunaannyayang mempunyai hubungan korelasi objek-objek kepada pembaca danmenginterpretasikan kaitannya dengan budaya masyarakat Tamil dalam 40 buahcerpen terpilih M. Ramaiah. Kajian ini ialah kajian kepustakaan yang menggunakankaedah analisis kandungan dan analisis deskriptif. Analisis dan perbincangan dibuatberpandukan teori semiotik Charles Sanders Peirce. Dapatan kajian menunjukkanbahawa sebanyak 66 jenis tanda yang dikenal pasti mempunyai hubungan dengan 38jenis objek dalam 40 buah cerpen terpilih M.Ramaiah. Antara tanda ini, 59 jenis yangdidapati mempunyai kaitan dengan budaya masyarakat Tamil dapat diinterpretasikan,manakala tujuh pula tidak dapat diinterpretasikan. Kesimpulannya, hasil penelitianmenunjukkan bahawa kesemua tanda ini mendukung mesej dan amanat yang unik,istimewa dan mendalam yang dapat membuka minda pembaca. Implikasinya, kajiansemiotik ini bukan sahaja memaparkan kepentingan menganalisis tanda-tanda dalamsesebuah teks cerpen, bahkan cuba menginterpretesikan kaitannya dengan sesuatu diluar teks, iaitu budaya sesuatu masyarakat.