Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tema, ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam pengajaran bungai jaku. Kajian ini memfokuskan kepada tiga objektif utamaiaitu menghuraikan tema, mengenal pasti ciri-ciri dan menjelaskan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam bungai jaku. Kajian ini memanfa...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Elizabeth Janie Silai
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2018
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5783
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tema, ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam pengajaran bungai jaku. Kajian ini memfokuskan kepada tiga objektif utamaiaitu menghuraikan tema, mengenal pasti ciri-ciri dan menjelaskan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam bungai jaku. Kajian ini memanfaatkan dua teori iaitu semantik dan semiotikmenurut C. S. Pierce untuk merungkai objektif kajian. Pengkaji telah menggunakan tiga kaedahiaitu kaedah kepustakaan, kaedah lapangan dan kaedah pemerhatian. Kaedah lapangan danpemerhatian telah dilakukan di beberapa buah sekolah bersama dengan pelajar sekolah menengah.Lima belas soalan berkaitan dengan ciri-ciri jaku sema dan jaku silup disediakan dantelah diisi oleh responden. Analisis deskriptif telah dimanfaatkan untuk menjawab semuasoalan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat empat ciri-ciri jaku sema yang telahdikenal pasti. Jaku sema membandingkan keadaan dalam ungkapan dan mesej mudah difahami denganmenggunakan kata banding asai, baka, enda dan munyi (seperti, bagai dan umpama) di pangkalayat. Jaku silup pula ialah ungkapan yang mempunyai erti yang bersembunyi, ia berteka-teki dandigunakan di tempat berpenghuni, untuk mengelakkan malapetaka dan kecelakaan. Dari segi persamaan, kedua-duanya merujuk kepada sesuatu yang spesifik, dan ia mempunyai maksud tertentu, menerapkan cara hidup manusia, terdiri daripada frasa-frasafiguratif serta terdiri daripada sepatah dua perkataan sahaja. Kajian ini diharapkandapat memberikan fahaman yang jelas kepada golongan pelajar untuk memahami mesej yang disampaikan. Implikasinya, kajian seumpama ini boleh dijadikan korpus tentang jaku sema danjaku silup dan jumlah penyelidik yang mengkaji kepelbagaian aspek BahasaIban di Sarawak.